Stille milieurevolutie in China

Deze week twee keer goed nieuws voor het milieu uit China. Een NASA-studie toont hoe het land een belangrijke bijdrage levert aan de vergroening van de planeet. En de doelstellingen voor schone lucht uit steenkoolcentrales zijn twee jaar vóór tijd gehaald.

Uit de analyse van satellietgegevens van de NASA blijkt dat de aarde tussen 2000 en 2017 vijf procent groener geworden is. Dit komt naast natuurlijke oorzakenvoor een belangrijk deel door menselijke ingrijpen in China en India.
De NASA-studie werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Nature Sustainability’.

Meer bossen

Sinds het jaar 2000 is er meer dan 500 miljoen hectare groen land bijgekomen. Dat komt ongeveer overeen met het volledige regenwoud van de Amazone. De belangrijkste bijdragen komen van de bebossing in China en de meer intensieve landbouw in India.
In China bestaat het toegenomen groen gebied voor 42% uit nieuwe bossen en voor 32% van intensieve landbouw. In India neemt de landbouw 82% voor zijn rekening.

De productie van granen, groenten, fruit en andere gewassen is in China en India met 35-40 % toegenomen sinds 2000.

China werkt al decennialang aan herbebossing om klimaatsverandering, woestijnvorming en bodemerosie tegen te gaan. Tegen 2020 moet 23% van het totale grondgebied, of zowat 200 miljoen hectaren, bebost zijn. Momenteel lopen er programma’s in het Noorden, in de provincies Hebei, Binnen-Mongolië en Qinghai, met een totale oppervlakte van 6,6 miljoen hectare (meer dan twee keer de oppervlakte van België)

Schonere lucht uit elektriciteitscentrales

Het 13de vijfjarenplan (2016-2020) voorziet in doelstellingen voor steenkoolcentrales: de uitstoot van schadelijke stoffen moest drastisch naar beneden en de centrales moesten een stuk energiezuiniger worden. Deze doelstellingen zijn al overtroffen twee jaar voor het einde van het plan.

De informatie staat in een bericht van de National Energy Administration (NEA).

Eind september 2018 waren er in China zuinige centrales met ultra-lage uitstoot met een totale capaciteit van 750 gigawatt. (ter vergelijking: de totale capaciteit van België was 22 gigawatt in 2017). Die installaties stonden al in voor 75% van de totale capaciteit van steenkoolcentrales.

Door deze evolutie daalde tussen 2012 en 2017 de uitstoot door steenkoolcentrales van zwaveldioxide met 86%, van stookstofoxide met 89% en van fijn stof met 85%. De recente verbetering van de luchtkwaliteit in grote delen van China is dus geen toeval.

Alhoewel de doelstellingen van het plan bereikt zijn, gaat de campagne voor meer schone steenkoolcentrales verder.

De verminderde uitstoot van schadelijke producten heeft geen rechtstreekse invloed op de uitstoot van het broeikasgas CO2. De hogere energie-efficiëntie van de centrales geeft wel minder CO2 . Alhoewel China kampioen is voor investeringen in alternatieve energie, blijft het nog voor 60% van zijn energie bevoorrading afhankelijk van steenkool. Het land doet ook proeven om steenkool vloeibaar te maken en om CO2 uit centrales op te vangen en op te slaan.

Bronnen: Xinhua, BBC, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *