China wil ambitieuze internationale samenwerking en solidariteit voor biodiversiteit.

Op de COP15 voor biodiversiteit in Kunming hield president Xi een toespraak. Hij riep op tot nauwere internationale samenwerking en solidariteit met ontwikkelingslanden volgens vier assen. Hij sprak ook over de Chinese plannen, met een nieuw internationaal fonds voor biodiversiteit, meer nationale parken en reservaten, en versnelde uitbouw van hernieuwbare energiebronnen.

Xi benadrukte het enorme belang van biodiversiteit voor het overleven van de mensheid en beklemtoonde herhaaldelijk dat meer samenwerking en meer solidariteit van rijke landen met armere nodig is.

Hij ziet vier assen voor internationale actie:
Bij de betrekkingen van de mens met de natuur moet de ontwikkeling van een ecologische beschaving voorop staan. Bestaande problemen moeten opgelost worden, menselijke actie mag de draagkracht van de natuur niet overschrijden, en een holistische benadering is nodig.
Wereldwijde duurzame ontwikkeling moet steunen op een transitie naar een groene, koolstofarme kringloopeconomie. Daarvoor moet de internationale samenwerking opgedreven worden en moeten alle landen kunnen delen in de voordelen.
De eerste taak blijft het welzijn van de mensen verhogen voor meer sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Maar dat moet gebeuren met win-win resultaten voor het milieu.
Internationale samenwerking voor biodiversiteit moet gebaseerd zijn op internationale wetten die voor iedereen gelden en een fair en rechtvaardig internationaal beheerssysteem waarborgen.

Chinese acties

Als geslaagd voorbeeld van Chinese acties voor biodiversiteit haalde XI nog de recente lange trek van een groep wilde olifanten door heelde provincie Yunnan aan. Door de groep te begeleiden is deze uiteindelijk terug in het natuurreservaat geraakt.

Xi deed ook een concrete belofte: de oprichting van het Kunming Biodiversity Fund dat anderhalf miljard yuan (200 miljoen euro) zal investeren in de biodiversiteit in ontwikkelingslanden. Het fonds staat open voor andere partijen.

Een belangrijk aspect van China’s behoud van biodiversiteit is het versneld oprichten van reservaten, met als belangrijkste de nationale parken. Bij de eerste groep behoren het Three-River-Source National Park, het Giant Panda National Park, het Northeast China Tiger and Leopard National Park, het Hainan Tropical Forests National Park en het Wuyishan National Park. Het gaat in totaal om 230.000 km² (meer dan zeven keer België) en men vindt er bijna 30% van de belangrijkste wilde diersoorten op het land in China. Er is ook begonnen met de bouw van botanische tuinen in Beijing en in Guangzhou.

Xi ging tot slot ook nog in op de klimaatproblematiek. China gaat plannen bekend maken voor het bereiken van de piekuitstoot van CO2 in de belangrijkste sectoren, en voor een aantal ondersteunende maatregelen. Het gaat een raampolitiek met tussentijdse doelen vastleggen voor het bereiken van de piekuitstoot en de daarop volgende afbouw tot koolstofneutraliteit. Op het vlak van hernieuwbare energie is recentelijk gestart met de eerste fase van en project voor wind- en fotovoltaïsche energie in zandvlakten, woestijnen en rotsgebieden met een totale capaciteit van 100 gigawatt (equivalent aan ongeveer 125 tot 200 grote thermische turbines)

Bron:Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *