Alarmsysteem voor het milieu: geen vervuilende of verkwistende projecten, betere metingen

De regio’s in China zullen worden onderworpen aan een alarmsysteem. Dat zal dienen om het milieu te beoordelen en de stand van zaken over de grondstoffen bepalen. Gegevens over het milieu komen nauwkeuriger in beeld.

Hierover hebben de communistische partij en de regering een richtlijn uitgevaardigd.

Drie niveaus van belasting

Regio’s met een serieuze overbelasting van het milieu en de grondstoffen krijgen geen vergunning meer voor nieuwe economische projecten. In het systeem zal er sprake zijn van drie niveaus, met verschillende ‘alarmkleuren’. Gebieden die ‘te zwaar’ belast zijn worden rood of oranje gekleurd, ‘bijna te zwaar’ belaste regio’s krijgen geel of blauw. Aan streken waar het milieu niet te veel belast is wordt een groene kleur toegekend. De reserve aan grondstoffen en de grootte van de milieuschade zijn bepalend voor die indeling.

Vervuilers in de knel

In de gebieden met rood alarm geven de autoriteiten geen vergunningen meer voor projecten die schadelijk voor het milieu of energieverkwistend zijn. Zwaar vervuilende bedrijven en firma’s die niet duurzaam opereren krijgen sancties, boetes en productiebeperkingen. Of ze gaan dicht. De regio’s met een te zware milieubelasting of groot probleem van vervuiling krijgen een deadline opgelegd om de toestand te verbeteren. Eigenaars van vervuilende bedrijven en lakse ambtenaren worden ter verantwoording geroepen en zullen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De gebieden met een groen label zullen van de overheid een vergoeding en subsidies krijgen voor hun inspanningen om het milieu te beschermen.

Monitoring

In de richtlijn staat ook een gedetailleerde beschrijving van maatregelen voor het beheer van water, grond en zeewater. Op donderdag zijn daar ook instructies aan toegevoegd voor een meer accurate verzameling en controle van gegevens, volgens een eenvormig systeem. Het moet functionarissen onmogelijk worden gemaakt om data te manipuleren of er op een slordige manier mee om te gaan. De onafhankelijkheid van de milieu-inspecties zal worden bewaakt.

‘Oorlog tegen vervuiling’

De South China Morning Post merkt op dat ‘oorlog tegen de vervuiling’ in China (door Li Keqiang aangekondigd) dit jaar sterk is opgevoerd. Havens, markten en de fabrieken met hun smogvervuiling in het noorden worden wakker geschud. De strijd raakt zelfs bedrijven in moderne en hoogtechnologische sectoren zoals de auto-industrie. Tijdens een gewone persconferentie van BuZa, op 21 september, kwam het ook ter sprake. De woordvoerder bevestigde dat China zijn belofte zal houden om een forse bijdrage te leveren aan het internationaal milieubeheer. Met als klassieke voorbeeld het klimaatakkoord van Parijs.
Bronnen: Xinhua, China Daily, South China Morning Post, fmprc.gov.cn/mfa_eng/

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *