Gezondheidszorg: Artsen krijgen meer loon en soepeler contract

China start een pilotprogramma van 1 jaar om artsen beter te betalen. Dit project moet een antwoord bieden aan het stijgend aantal incidenten in de gezondheidszorg, rond corruptie en nalatigheid door dokters.

Het probleem van de incidenten in de gezondheidszorg wordt toegeschreven aan de lage dokterslonen. Dat is dan weer gelinkt aan de onderfinanciering van de ziekenhuizen. Het programma voor een betere loonregeling zal ‘onmiddellijk’ starten in een aantal geselecteerde openbare ziekenhuizen, gespreid over het land.
Met deze nieuwe inspanning tot hervorming van de openbare gezondheidszorg streeft de centrale overheid naar een delicaat evenwicht. Enerzijds is er het behoud van de non-profit opdracht van de openbare ziekenhuizen. Anderzijds neemt de onvrede bij artsen over hun bescheiden loon toe.
Tot nu toe is een deel van het doktersloon afhankelijk van de inkomsten van het ziekenhuis uit medicatieverkoop en medische onderzoeken. De overheidssubsidies dekken maar 10% van de kosten. Daarom zijn openbare ziekenhuizen gedwongen om hoge patiëntenbijdragen te vragen op medicatie en medische onderzoeken om de kliniek draaiende te houden. Hoe meer verkochte geneesmiddelen en hoe meer uitgevoerde onderzoeken, hoe meer de arts verdiende.
Omwille van de lage lonen knepen ziekenhuizen een oogje toe voor een wijdverspreid probleem: artsen schrijven overmatig medicatie voor in ruil voor steekpenningen van farmaceutische bedrijven. Dergelijke wanpraktijken schaden de reputatie van de openbare ziekenhuizen.

Pilotprojecten

Daarom wil dit nieuwe programma het basisloon van artsen verhogen. Dat stelt een recent document van de Nationale Planningscommissie Gezondheid samen met drie andere centrale overheidsdiensten.
Het plan verzacht ook de prijscontrole door de overheid en laat meer ruimte aan de ziekenhuizen rond de prijzen van ambulante consultaties en  kosten per ligdag. Openbare ziekenhuizen mochten vroeger maar een klein deel van deze inkomsten houden. Nu mogen ze een hoger percentage van hun inkomsten houden. Ze mogen dat extra geld gebruiken om artsen te betalen naar verdienste, zonder hierbij een bedrag te specificeren.
Al enkele jaren proberen de lokale overheden in Shanghai en in 10 provincies hun openbare gezondheidszorg te vernieuwen. Voordien werden de artsen als ambtenaren beschouwd en konden ze uitsluitend in 1 ziekenhuis werken. Het aantal artsen per ziekenhuis lag strikt vast. Maar in dit pilotprogramma mogen ziekenhuizen medische experts deeltijds inhuren op contractuele basis.
Hoewel artsen sinds eind 2014 deeltijds in verschillende ziekenhuizen mogen werken, doen weinigen dit, vanwege het grote aantal administratieve drempels. Veel artsen werden ook tegengehouden door hun voltijdse werkgever. De centrale overheid wil die barrières met dit nieuw programma doorbreken.
Bron: Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *