Navigatiesysteem verplicht voor voertuigen in deel van Xinjiang

Alle voertuigen in de prefectuur Bayingol (Xinjiang) moeten tegen 30 juni een Beidou navigatiesysteem hebben. Zo wil de overheid ‘aanslagen met voertuigen voorkomen’ in een regio waar opnieuw meer geweld is.

Het Beidou Navigation Satellite System (BDS) is het eigen navigatiesysteem met satellieten van China.

Chinese gps

Het is in ontwikkeling als tegenhanger van het Amerikaanse GPS (Global Positioning System). De merknaam is wereldwijd overgenomen als term om het systeem mee aan te duiden waarmee chauffeurs de weg kunnen vinden: ‘de gps’. In 2000 startte China met een experimentele versie van een concurrent voor GPS: het BDS. In 2011 ging Beidou de markt op in China en daarna in de regio Azië-Pacific. Het systeem wordt regelmatig vernieuwd, o.a. met betere satellieten. Autobezitters kunnen niet alleen de weg vinden, maar ook hun voertuig, als dat gestolen is door dieven of terroristen. Het geeft bovendien de politie de mogelijkheid voertuigen op te sporen en te volgen.

Wapen tegen aanslagen

De maatregel om het Beidou navigatiesysteem verplicht te stellen kan dus volgens de overheid van Bayingol een middel zijn om de stabiliteit te verzekeren. Toezicht via dit navigatiesysteem wordt een van de methoden waarmee de ordediensten aanslagen willen voorkomen. De laatste maanden neemt het aantal politiek gemotiveerde aanslagen en aanvallen weer toe in de regio Xinjiang. Terroristen hebben de afgelopen jaren een aantal keer vrachtwagens of personenauto’s als wapen tegen burgers gebruikt. Dat was niet alleen het geval in Europa (Nice en Berlijn) of het Midden-Oosten, maar ook in China. In de hoofdstad Urumqi  was er in mei 2014 een aanslag op een markt waarbij bomauto’s werden ingezet. In Beijing op het Tiananmenplein gebeurde dat in oktober 2013.

Iedereen een Beidou

In Bayingol krijgen auto- en vrachtwagenbezitters nu dus tot 30 juni om de Beidou te laten installeren. Het is niet bekend of de verplichte installatie van BDS ook geldt voor bijvoorbeeld de bussen van het openbaar vervoer. De eigenaars zullen 90 yuan (12 euro) per jaar moeten betalen voor het gebruik. De installatie is gratis. Bij de plaatsing van het toestel registreert de overheid de auto’s. Door vergelijking met de huidige bekende gegevens kan worden bijgehouden wie er nog niet in regel is. Tankstations zullen na 30 juni auto’s die geen BDS hebben of waarvan de BDS is stukgemaakt, niet meer bedienen.

Lokale ingreep

De plaatselijk overheid heeft voor deze manier gekozen om een instructie uit te voeren van de regionale regering van Xinjiang. Die eist prioriteit voor de strijd tegen terrorisme. In andere streken van Xinjiang krijgt die campagne weer een andere vorm. In Hotan bijvoorbeeld, de prefectuur ten westen van Bayingol, is er een massale eedaflegging geweest. Daar hebben honderden militieleden en ordetroepen demonstratief gezworen dat ze het terrorisme zullen bestrijden en de veiligheidsmaatregelen verscherpen. Datzelfde machtsvertoon was te zien in de hoofdstad Urumqi en in Kashgar.

De wortels van het geweld?

Drie zuidelijke prefecturen van Xinjiang: Kashgar, Hotan en Bayingol kennen sinds kort en heropleving van geweld. De overheid schrijft dat toe aan extremisten en separatisten. Organisaties van ballingen zeggen altijd dat aanslagen het gevolg zijn  van discriminatie, achterstelling en onderdrukking van de Oeigoerse bevolkingsgroep. Volgens buitenlandse experts  spelen wrijvingen tussen de twee grootste bevolkingsgroepen, de Han en de Oeigoeren, ook een rol.

Geografie

Xinjiang_map met buurlanenBayingol is door historische omstandigheden een Autonome Prefectuur voor de Mongoolse bevolkingsgroep in Xinjiang. Nog maar 4,5% van de 1,5 miljoen inwoners zijn Mongolen. Voor Bayingol bij Xinjiang werd gevoegd was het Mongoolse bevolkingsaandeel veel groter. Het is de grootste prefectuur van China, met een oppervlakte van bijna twee keer die van het Verenigd Koninkrijk. Xinjiang is 1,6 miljoen km² (drie keer Frankrijk) en telt naar schatting 23 miljoen inwoners (iets minder dan Shanghai). De Autonome Regio in het westen van China grenst aan drie andere provincies. Hij heeft een grens met de buurlanden Mongolië, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Afghanistan, India en Pakistan. In Xinjiang wonen 17 etnische bevolkingsgroepen, waarvan de Oeigoeren en de Han veruit de grootste zijn.

Overheidsbeleid

Opdrachten voor de regering van Xinjiang blijven: de verdere ontwikkeling van de regio en zijn vrijwaring van terrorisme. Wanneer het westen van China welvaart kent en als veilig onderdeel van de Nieuwe Zijderoutes fungeert is dat de basis voor een duurzame periode zonder conflicten. Een andere belangrijke voorwaarde is harmonie en positieve samenlevingsopbouw bij de bevolking.
Global Times, BBC, SCMP, Guardian, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.