De vangst van padden bestraft.

Burgers die padden vingen en doodden voor de verkoop als consumptie-artikel, zijn gearresteerd. Er bestaan lijsten van bedreigde soorten in China. Met wetten wordt de bescherming  geregeld. Het behoud van de biodiversiteit is overheidsbeleid. Het is noodzakelijk de cultuur van respect voor dieren en planten verder te bevorderen.

Iemand uit het district Chun’an, in de kustprovincie Zhejiang, is gearresteerd voor het vangen en doden van meer dan honderd padden. Bij de stad Liuyang, in de zuidelijke provincie Hunan, is een inwoner van een dorp voor dezelfde opgepakt. Zijn ‘buit’ bestond uit meer dan 4.000 padden.

Lijsten en wetten

Ongeveer 1.700 soorten, die van belang zijn voor het milieu en de wetenschap of die een andere sociale of economische waarde hebben, staan op een lijst van bedreigde diersoorten. De State Forestry Administration, het Chinese Staatsbosbeheer, vult de lijst regelmatig aan. Tegenwoordig staan er ook mussen, padden, kikkers, muurhagedissen, hazen, fazanten en slangen op. Het is illegaal om op ze te jagen zonder vergunning. Volgens het strafrecht is het een misdaad twintig van die beschermde dieren te vangen of te doden. Er meer dan vijftig buitmaken is een zware misdaad. Veel burgers kennen die wet, maar er is blijkbaar nog veel onwetendheid.

Onwetendheid

De politie van Chun’an kreeg tips vanuit de plaatselijke bevolking en betrapte de overtreder en zijn vrienden die bezig waren padden te vangen bij een stroom. De diertjes die nog in leven waren werden weer uitgezet. De gearresteerde overtreder zei dat hij de padden had willen klaarmaken, voor een feestdiner. Hij wist niet dat wat hij deed verboden was en beloofde ‘nooit meer padden te jagen, en ook geen mussen’.
‘We krijgen in Chun’an met zo’n 50 overtredingen per jaar te maken’, zegt Lu Qiangjun, van de politiedienst bij het bosbeheer. Om welke dieren het gaat varieert van seizoen tot seizoen. ‘We hebben al wat brochures, maar het publiek heeft blijkbaar nood aan nog meer informatie.’

Actie voor biodiversiteit

De centrale en lokale overheden in China werken aan de bescherming van de biodiversiteit. Dat gebeurt vaak in overleg met internationale instellingen. In het lopende Vijfjarenplan zijn manieren voorzien om het behoud van de rijkdom van dieren en planten aan te pakken. In China betekent dat dan: op een pragmatische, economisch verantwoorde manier.
De regionale media berichten in de eerste plaats over overtredingen en straffen op dit terrein. Af en toe halen incidenten zoals met de padden de nationale pers. Ook dat is een manier om voorlichting te geven, of sommige burgers te waarschuwen.
China Daily Asia, The Diplomat, Wikipedia, www.zujiwangluo.org (website van Global Footprint Network)

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “De vangst van padden bestraft.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.