Auteur: Dirk Nimmegeers

Xi over hervormingen, modernisering en socialistische kernwaarden

Xi Jinping heeft met een toespraak over politieke modernisering en socialistische waarden een belangrijke boodschap willen overbrengen. Het ijveren voor behoorlijk bestuur is ook een van de hervormingen. Die strijd gaat door, ondanks al zijn onaangename kanten. Op maandag was er een van die bekende studievergaderingen voor de leiders van staat en partij. Alle leden van het permanent comité waren present en ook ministers en provinciale bestuurders. Xi besprak de vooruitgang van de hervormingen. Op…

'Beheerste' openheid geen schijnvertoning

September 2013, Hebei, hart van de staalindustrie. Bestuurders bekritiseren elkaar en zichzelf op televisie. Dit op aandringen van Xi Jinping, in het kader van een ‘campagne tegen de ongewenste werkstijlen’. Januari 2014. Amerikaanse onderzoeksjournalisten schrijven dat rijke Chinezen miljarden onderbrengen in offshorebedrijven. Een van die personen is de zwager van Xi Jinping. Kun je de campagne van de president tegen corruptie en voor een correcte werkstijl dan nog ernstig nemen?  Oprecht of berekend? De vraag wordt…

Hoe China te verlossen van zijn corruptie?

De strijd tegen corruptie, al decennia lang een ‘never ending story’, heeft dit jaar ontegenzeggelijk een sterke impuls gekregen. De partij en de overheid werpen zich op als de grote zuiveraars. Direct na hun aantreden zijn Xi Jinping & Co. er flink tegenaan gegaan. Maar zijn zij wel de aangewezen figuren om een correct bestuur te realiseren en kunnen zij in hun opzet slagen?  Vooral president en partijleider Xi Jinping heeft zich door pakkende uitspraken,…

Drie genuanceerde visies op de strijd tegen corruptie in China

Sinds het aantreden van Xi Jinping lijkt corruptiebestrijding hoger dan ooit op de Chinese agenda te staan. In juli troffen in Brussel drie boeiende sprekers met verschillende relevante invalshoeken elkaar en een geïnteresseerd publiek. Een Europees studiecentrum was erin geslaagd hen rond de tafel te krijgen: een topman bij de disciplinecommissie van de CPC, een van de jonge Chinese kapitalisten die het systeem gunstig gezind zijn en een westerse academica. Wat volgt is de samenvatting…

Belangwekkend evenement over corruptiebestrijding in China in de Europese hoofdstad.

Op 9 juli hebben twee Europese organisaties in Brussel een studieconferentie over ‘Corruptie bestrijden in China’ georganiseerd. De keynote spreker was Cui Shaopeng, een belangrijke speler in de anti-corruptiecampagne van de CPC. Hier volgt een samenvatting van zijn presentatie en van zijn antwoord op vragen uit het publiek. Onderaan staat meer informatie over het evenement en over de ander sprekers. Cui Shaopeng, Secretaris-Generaal van het dagelijks comité van de Centrale Commissie voor Inspectie van de Discipline,…

De Heilige Graanoogst. Een te vaak genegeerde topprestatie.

Dat de landbouw voor China van levensbelang is, de krachttoer die de Chinese boeren leveren door 1,3 miljard mensen te voeden, dat alles blijft onderbelicht. Eind juli worden er in de provincie Zhejiang 7 raketten gelanceerd. De chemicaliën die ze verspreiden moeten voor regen zorgen in het zuiden van China, waar een hittegolf de zomeroogst in gevaar brengt. In de media lezen we over ‘Chinezen die met raketten regen maken’, het lijkt eerder een stunt.…

De Chinezen komen… toch?

Donderdag 2 mei 2013 organiseert De Balie (Amsterdam) een debat ‘over de invloed van de nieuwe grootmacht China op ons leven’ : De Chinezen komen… toch? Met o.a. Fokke Obbema, Han ten Broeke en Siebe Schuur. De avond is op donderdag 2 mei | 20:00 uur | Grote Zaal, De Balie Amsterdam.  ‘Programma’s, boeken en gesprekken over de economische opkomst van China bevatten vaak stevige stellingen en deskundigen lijken eenvoudig in te delen in diegenen…

China en Europa. Waar twee werelden elkaar raken

‘Wat moeten wij met China? … Wat moet China met ons?’ Met die vragen voor ogen heeft Fokke Obbema, oud-chef economie en nu buitenlandredacteur van de Volkskrant, ‘een actueel boek over de verhouding tussen China en Europa’ willen schrijven. Want: ‘In de landen die ik bezocht trof ik zo’n boek tot mijn verbazing niet aan.’ Een boek dat je moet lezen dus? Voor een groot aantal lezers kan China en Europa. Waar twee werelden elkaar…

China wil meer gelijkheid

De ongelijkheid is een van de grote kwesties in China die burgers woedend maakt en politici wakker houdt. Het is ook een  probleem dat de overheid in een catch-22 situatie brengt. Begin februari kwam het kabinet in Beijing met een pakket maatregelen voor een betere verdeling van de inkomens. (Bewerking van een eerder artikel. Ook op uitpers.be) ‘Vorig jaar bedroeg de ongelijkheid van inkomens in China 0,474. Volgens de VN is het voor een maatschappij…

Towards a new development paradigm in 21st century China (boekbespreking)

Voorzichtige zoektocht naar een nieuw model ‘De huidige toestand van China maakt het nodig veranderingen in het ontwikkelingsmodel aan te brengen’, dat betogen academici uit China en Europa die dit – Engelstalige – boek geschreven hebben. Zij wilden nagaan of de bestuurlijke macht, door hen de partij-staat genoemd, gemotiveerd is en in staat om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Towards a new development paradigm in 21st century China  bestaat uit twaalf opstellen evenwichtig verspreid…