Auteur: Dirk Nimmegeers

De Chinezen komen… toch?

Donderdag 2 mei 2013 organiseert De Balie (Amsterdam) een debat ‘over de invloed van de nieuwe grootmacht China op ons leven’ : De Chinezen komen… toch? Met o.a. Fokke Obbema, Han ten Broeke en Siebe Schuur. De avond is op donderdag 2 mei | 20:00 uur | Grote Zaal, De Balie Amsterdam.  ‘Programma’s, boeken en gesprekken over de economische opkomst van China bevatten vaak stevige stellingen en deskundigen lijken eenvoudig in te delen in diegenen…

China en Europa. Waar twee werelden elkaar raken

‘Wat moeten wij met China? … Wat moet China met ons?’ Met die vragen voor ogen heeft Fokke Obbema, oud-chef economie en nu buitenlandredacteur van de Volkskrant, ‘een actueel boek over de verhouding tussen China en Europa’ willen schrijven. Want: ‘In de landen die ik bezocht trof ik zo’n boek tot mijn verbazing niet aan.’ Een boek dat je moet lezen dus? Voor een groot aantal lezers kan China en Europa. Waar twee werelden elkaar…

China wil meer gelijkheid

De ongelijkheid is een van de grote kwesties in China die burgers woedend maakt en politici wakker houdt. Het is ook een  probleem dat de overheid in een catch-22 situatie brengt. Begin februari kwam het kabinet in Beijing met een pakket maatregelen voor een betere verdeling van de inkomens. (Bewerking van een eerder artikel. Ook op uitpers.be) ‘Vorig jaar bedroeg de ongelijkheid van inkomens in China 0,474. Volgens de VN is het voor een maatschappij…

Towards a new development paradigm in 21st century China (boekbespreking)

Voorzichtige zoektocht naar een nieuw model ‘De huidige toestand van China maakt het nodig veranderingen in het ontwikkelingsmodel aan te brengen’, dat betogen academici uit China en Europa die dit – Engelstalige – boek geschreven hebben. Zij wilden nagaan of de bestuurlijke macht, door hen de partij-staat genoemd, gemotiveerd is en in staat om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Towards a new development paradigm in 21st century China  bestaat uit twaalf opstellen evenwichtig verspreid…

Speuren naar een nieuw model voor China UPD

Op 22 november werd er in Brussel een conferentie belegd over het thema ‘Towards a New Development Paradigm in Twenty-first Century China?’ op initiatief van de Madariaga College of Europe Foundation (MCF) en van de Université de Liège-Institut Confucius. Voor de MCF waren het 18e Congres van de CPC en de publicatie van een boek over het conferentiethema goede redenen om dit evenement, waarvoor 144 belangstellenden hadden ingeschreven, te organiseren. Binnenkort zullen de teksten van…

Door de Chinese bril van MO*, de BBC en China zelf

MO bekijkt deze zomer in een reeks het nieuws door een Chinese bril. Een lovenswaardig initiatief: Chinese media – officieel of niet – hebben steeds meer wetenswaardige dingen te vertellen. Kwaliteitsmedia in het Westen beseffen dat ze hun oor ook daar te luisteren moeten leggen als ze het nieuws echt van alle kanten willen brengen. Chinasquare neemt, in afspraak met de redactie van MO online een aantal artikelen in het dossier over. De eerste aflevering…

“Staatsbezit: het geheim van het Chinese succes?”

“Staatsbezit in het hart van een gemengde economie: het geheim van het Chinese succes?” Britse sociaaldemocraten (her)ontdekken dank zij China de charmes van de geleide economie. Sommige Britse sociaaldemocraten ontdekken de charmes van het Chinese model. The Guardian, een gerespecteerde krant die zeer vriendelijk staat tegenover Labour en allerlei progressieve stromingen, bracht kort na elkaar twee artikelen over de Chinese economische groei als redelijk betrouwbare motor om de rest van de wereld uit het dal…

Zin geven aan de tragedie Yue Yue

Op de dood van YueYue en vooral op de omstandigheden waarin het kindje omkwam werd en wordt emotioneel gereageerd. Dat is logisch en om een aantal redenen positief: het zet de mensen aan het denken over hun maatschappij en het zet aan tot het zoeken naar oplossingen. Het is daarnaast inderdaad een teken, zoals een commentator schreef, dat de meeste Chinezen beschikken over een normaal en gezond gevoel van mededogen. Natuurlijk wordt de tragische gebeurtenis…

Door ramp denkt China na over toezicht en aansprakelijkheid

Rond de problematiek van de hogesnelheidstrein komen  fundamentele kwesties samen die leven onder de Chinezen: het tempo en de volgorde van de ontwikkelingen, de werking van de CPC en de overheid, de besluitvorming, inspraak en het afleggenvan verantwoording. Die drie laatste thema’s kwamen op de voorgrond in de eerste week na de ramp met de hst in Wenzhou, die tot nu toe 40 mensen het leven heeft gekost. Vragen over hoe je de functionarissen kan…

Google doet het weer

Volgens Google hebben hackers geprobeerd in te breken in de accounts van honderden gebruikers van Gmail. De Chinese regering verwerpt haar gesuggereerde betrokkenheid. De slachtoffers van de cyberaanvallen zijn belangrijke Amerikaanse en Zuid-Koreaanse (en nog andere Aziatische) regeringsfunctionarissen, militairen, Chinese politieke activisten en journalisten. Google uitte de beschuldiging dat de hackers hun basis zouden hebben in Jinan, hoofdstad van de oostelijke kustprovincie Shandong. Hun techniek zou die van phishing zijn geweest, waarbij het slachtoffer gelokt…