Ontslag gevraagd van dronken rechter-plaatsvervanger

Een rechter-plaatsvervanger uit Hunan in centraal China zal waarschijnlijk door dronkenschap zijn positie verliezen. Een filmpje van zijn wangedrag doet hem de das om.

Begin deze week ontstond er hilariteit over een filmpje van een rechter ‘onder invloed’.

De dronken rechter

rechter-plaatsvervangerDe rechter-plaatsvervanger zit dronken in de rechtszaal van Dong’an (600.000 inwoners). De man draagt niet de voorgeschreven kledij. Hij ligt voorover op de balie zijn roes uit te slapen terwijl het publiek wat in de zaal rondloopt. Een filmpje waarop dat alles te zien is kwam op de sociale media en wekte verontwaardiging en spot. Een dag later stond er een bericht op de Weibo microblog van het hof waar hij was aangesteld.

Scha(n)delijk gedrag

‘De rechter-plaatsvervanger heeft het imago van de rechters geschaad en zijn gedrag heeft ernstige gevolgen voor de samenleving’, oordeelde dat hof. Het gerecht van Dong’an heeft aan het volkscongres van het arrondissement gevraagd de rechter daarom te ontslaan. Opmerkelijk is dat het incident plaatsvond in augustus en dat de ophef in de sociale media en de ontslagaanvraag pas van deze week dateren. Het kan zijn dat iemand het filmpje pas heeft willen plaatsen na het 19e Partijcongres en de nabespreking daarvan.

Uitzonderlijk

De website Sixth Tone nam contact op met het gerecht van Dong’an, maar er was niemand die uitleg kon of wilde geven. De journalisten van de website hebben zich verder gewend tot een hoofddocent van de Southwest University of Political Science and Law in de stadsprovincie Chongqing. Die expert verzekerde hen dat deze zaak een uitzondering was. ‘In de meeste kleine rechtsgebieden van het justitieapparaat is de werking en het aanzien van justitie sterk verbeterd’.

Gedragscodes

Sinds 2010 is er een gedragscode voor rechters, opgesteld door het Hoogste Volksgerechtshof. Daarin zijn kledingvoorschriften opgenomen en verbodsbepalingen tegen roken, alcoholgebruik en ‘inhoudsloos gebabbel’. Eind 2012 lanceerde de CPC onder impuls van Xi Jinping de 8-punten-richtlijn voor een betere werkstijl. De regeling moest een einde maken aan verkwisting en privilegies, aan bureaucratie en uiterlijk vertoon onder de kaderleden. Eerst richtte het toezicht zich op de hoogste verantwoordelijken. Van hen werd meteen geëist dat ze zich zouden gedragen. De disciplinecommissies pakten in het begin de ergste uitspattingen aan.

Koning Alcohol afgezet

rechter -plaatsvervanger

Eerder een wijnproeverij dan een drinkgelag


De campagne  ging verder en dieper. De aanpak van drinkgewoonten is een goed voorbeeld van hoe dat verliep. Na de beperking op het schenken van sterke drank bij recepties, plechtigheden en feesten, volgde een alcoholverbod op het werk zelf en tijdens de pauzes. Iedereen, ook de laagste niveaus, moesten zich daar uiteindelijk aan houden. Dat geldt uiteraard voor een plek waar enig decorum gepast is, zoals een rechtszaal. Uiteindelijk zal men er waarschijnlijk in slagen om het soort wantoestanden als drankmisbruik door kaderleden, evengoed als de armoede, uit te roeien. Soms is het blijkbaar een werk van lange adem.

Burgerzin

De rol van de sociale media en de publieke opinie bij de handhaving van de 8-punten-richtlijn is opvallend. Ook in de strijd tegen de corruptie doet de overheid beroep op burgerzin. Dat kan echter een gevaar inhouden. Net zomin als bij ons is men in China gebaat met een heksenjacht, of rechtspraak door de media of de bevolking. Is dat de reden voor de terughoudendheid van de gerechtsambtenaren van Dong’an tegenover de journalisten?
Bronnen: sixthtone.com, China Daily, Wikipedia, english.court.gov.cn (website gerecht)
Het bewuste videofilmpje van de ‘dronken rechter-plaatsvervanger’ is te bekijken via deze link (Het is overigens interessant te zien hoe ongedwongen de sfeer is en hoe ontspannen de mensen in de kleine rechtszaal).

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar