Auteur: Dirk Nimmegeers

“Staatsbezit: het geheim van het Chinese succes?”

“Staatsbezit in het hart van een gemengde economie: het geheim van het Chinese succes?” Britse sociaaldemocraten (her)ontdekken dank zij China de charmes van de geleide economie. Sommige Britse sociaaldemocraten ontdekken de charmes van het Chinese model. The Guardian, een gerespecteerde krant die zeer vriendelijk staat tegenover Labour en allerlei progressieve stromingen, bracht kort na elkaar twee artikelen over de Chinese economische groei als redelijk betrouwbare motor om de rest van de wereld uit het dal…

Zin geven aan de tragedie Yue Yue

Op de dood van YueYue en vooral op de omstandigheden waarin het kindje omkwam werd en wordt emotioneel gereageerd. Dat is logisch en om een aantal redenen positief: het zet de mensen aan het denken over hun maatschappij en het zet aan tot het zoeken naar oplossingen. Het is daarnaast inderdaad een teken, zoals een commentator schreef, dat de meeste Chinezen beschikken over een normaal en gezond gevoel van mededogen. Natuurlijk wordt de tragische gebeurtenis…

Door ramp denkt China na over toezicht en aansprakelijkheid

Rond de problematiek van de hogesnelheidstrein komen  fundamentele kwesties samen die leven onder de Chinezen: het tempo en de volgorde van de ontwikkelingen, de werking van de CPC en de overheid, de besluitvorming, inspraak en het afleggenvan verantwoording. Die drie laatste thema’s kwamen op de voorgrond in de eerste week na de ramp met de hst in Wenzhou, die tot nu toe 40 mensen het leven heeft gekost. Vragen over hoe je de functionarissen kan…

Google doet het weer

Volgens Google hebben hackers geprobeerd in te breken in de accounts van honderden gebruikers van Gmail. De Chinese regering verwerpt haar gesuggereerde betrokkenheid. De slachtoffers van de cyberaanvallen zijn belangrijke Amerikaanse en Zuid-Koreaanse (en nog andere Aziatische) regeringsfunctionarissen, militairen, Chinese politieke activisten en journalisten. Google uitte de beschuldiging dat de hackers hun basis zouden hebben in Jinan, hoofdstad van de oostelijke kustprovincie Shandong. Hun techniek zou die van phishing zijn geweest, waarbij het slachtoffer gelokt…

Over de zaak Ai Wei Wei

Wat hierna volgt is de persoonlijke mening van D. Nimmegeers, een van de vaste medewerkers van Chinasquare, niet die van de redactie. Je mag geen burgers arresteren en de mensen in hun omgeving of hun juridische raadgevers in het ongewisse laten over de reden waarom ze worden vastgehouden en over het welzijn van de arrestanten. Ai Wei Wei en de zijnen wordt inderdaad onrecht aangedaan. Het is mogelijk dat Ai Wei Wei overtredingen heeft begaan…

China – Arabische landen: wie zal wie inspireren?

     ‘Is er in China een beweging mogelijk (op korte of lange termijn), vergelijkbaar met die in een aantal Arabische landen?’ Het is een vraag die veel waarnemers en journalisten, vooral in de Angelsaksische wereld, bezighoudt. Je kunt de vraag echter ook omkeren. De meeste vragenstellers antwoorden al meteen zelf: waarschijnlijk niet. Dat kan goed kloppen. De meerderheid van de Chinese bevolking is tevreden over de sterk toegenomen en nog altijd stijgende welvaart. De…

Commentaar op uitreiking Nobelprijs

China leert, maar hoeft geen lesjes te krijgen   De Nobelprijs voor de Vrede is gegaan naar iemand die zich niet voor de wereldvrede inzet en die niets met een vredesbeweging te maken heeft.  Weer een ideologische actie, deze prijs en de hele campagne eromheen. Nog steeds willen bepaalde politici en opiniemakers – vanuit diverse motivaties – de westerse weergave van mensenrechten en democratie als enige echte en universele definitie opdringen aan de rest van…

Relevante citaten Nobelprijs Vrede

    Alfred Nobel in zijn testament De vredesprijs is voor…wie het meeste of beste werk heeft verzet voor de broederschap tussen de volkeren, voor de afschaffing of verkleining van staande legers en voor het organiseren van vredescongressen. De Noorse jurist Heffermehl, die een kritisch boek schreef over de Nobelprijs voor de Vrede Met alle respect voor Liu Xiaobo, dit is alweer een voorbeeld van het feit dat dit niet langer de vredesprijs van Nobel…

Twee soorten buitenlandse betrekkingen

Uiteraard zijn de verschillen tussen de VS en Cuba enorm, wat betreft de omvang en macht van de beide ‘Amerikaanse’ staten. Maar dat hoeft niet per definitie in te houden dat die twee anderssoortige betrekkingen met China zouden onderhouden. Toch bleek de afgelopen week op twee momenten dat de verschillen ook op dit vlak nog steeds enorm groot zijn. Op woensdag werd er in Beijing een banket gehouden om de 50e verjaardag te vieren van de…

Hoe groot wordt de schade van de botsing tussen China en Japan?

Even het geheugen opfrissen: op 7 september was er een botsing tussen een Chinese vissersboot en vaartuigen van de Japanse kustwacht. Het voorval  gebeurde in de wateren rond een groep eilandjes die al tientallen jaren geclaimd word door China, Taiwan en Japan. De controle over de eilandjes is door de bezettingsmacht van de VS indertijd overgedragen  aan Japan (tegen internationale afspraken in). Het belang van de discussie over de territoriale rechten was sterk toegenomen nadat…