Auteur: Jan Jonckheere

Wang Leyi, vader van serrecultuur

Wang Leyi ligt aan de oorsprong van de serrecultuur in China. Zijn dorp Sanyuanzhu waar hij in 1986 begon met de serres, groeide ondertussen uit tot de grootste basis van groenten waardoor de Chinezen met het Chinees nieuwjaar 15 miljoen kg groenten aangeboden kregen. Voor Wang Leyi waren er geen verse groenten in Noord-China gedurende de winter. Wang is hoofd van het dorp Sanyuanzhu dat valt onder Shouguang in Shandong en hij begon met de…

Hoe doelmatig gaat China om met energie?

De media prenten ons in dat China in absolute cijfers het meeste energie verslindt en het meest CO² uitstoot. Minder bekend is dat China van 1978 tot 2000 een verviervoudiging van zijn economie bereikte met een verdubbeling van de energie en ook dat China in 2008 instond voor 74 % van de toename in energie en voor 85 % inzake de toename van het steenkoolgebruik . Vanzelfsprekend rijst de vraag: hoe efficiënt is China’s gebruik van energie.

Hukou-hervorming wil verstelijking bevorderen

Het blad ”Global Times” publiceerde een interessante vergelijking van de hukou-hervorming in Chengdu en Chongqing. De hervorming heeft alles te maken met de bouwgrond die de boeren al of niet voor toegang tot de stedelijke diensten afstaan aan de stad die dan beter zou kunnen uitbreiden. Onze lezers kennen reeds het Chinees hukou-systeem van burgerlijke stand waarin ieder van de geboorte af ingedeeld wordt ofwel in stedelijk of ruraal. Een bewoner met stedelijke hukou kan…

China’s spoorwegen drukste ter wereld

Gedurende de periode van het Chinees nieuwjaar (19 jan. – 27 feb.) zullen 230 miljoen spoortrips gemaakt worden. Elke dag zullen 2265 treinen worden ingelegd die 6,2 miljoen personen zullen vervoeren per dag. We lazen voor u een Wereldbankpublicatie over de betekenis van de Chinese spoorwegen. In 1949 bezat China 22.000 km spoorlijnen en minder dan 1000 km hadden een dubbel spoor. Tegen 1995 groeide het net aan tot 58.000 km, maar toch was het…

Succesverhaal Shenzhen 30 jaren oud

Shenzhen staat symbool voor China’s economisch wonder. Groot geworden door arbeidsintensieve nijverheden, blijken deze nu meer naar de binnenprovincies te trekken. Zal Shenzhen er in slagen op voornamelijk high-tech en een kenniseconomie over te schakelen zoals politici en planners voorschrijven?

Nieuwe initiatieven vernieuwing stadsdorpen

In de Parelrivierdelta duiken diverse initatieven op inzake renovatie van de stadsdorpen.  Shenzhen beschikt zowel op stedelijk-als op districtsplan over gedetailleerde plannen om de dorpen te vernieuwen in samenwerking met de dorpscoöperaties die fungeren als eigenaar-promotor  en die kunnen van stedelijke toelagen genieten. In Kanton  heeft de stad ook plannen en probeert een activist via een platform dorpslui in verbinding te brengen met migranten die zich geen dure stedelijke woning kunnen veroorloven, maar geld aanbrengen voor een…

Over stedelijke en rurale bescheiden huisvesting

Ten lande heeft China 1,33 miljard m² woningen die aan renovatie of afbraak toe zijn. In de steden is het ministerie van plan om in 2011 voor 10 miljoen gezinnen een nieuwe woonst te verschaffen.    China had eind 2008 voor 27,8 miljard m² rurale huisvesting,  wat 2,3 maal zo veel is als de huisvesting in de steden. Van 1990 tot 2008 investeerde China 3.380 miljard yuan in de bouw van 11,3 miljard m² nieuwe…

Koolstofarme steden: nog aftastwerk

Momenteel volgen verschillende pilootsteden inzake koolstofarme ontwikkeling diverse methoden. Het is vooralsnog aftastwerk waarbij de ontwikkeling van het groene aspect niet zelden ten koste gaat van andere aspecten, zoals de kost. Shenyangs plannen worden daarentegen als relatief geïntegreerd bevonden. De slogan “de rivier oversteken door zich te steunen op de stenen” werd gehanteerd tijdens de eerste tien jaar van China’s hervormingspolitiek die later zou uitgroeien tot een groot succes. Voorlopig heeft de regering een 13-tal…

Milieu met economie verzoenen rond het Poyangmeer

Hoe milieubescherming en socio-economische ontwikkeling met elkaar combineren en verenigen? Die vraag wil China beantwoorden in de nu gecreëerde ‘Ecologische-economische zone van het Poyangmeer’. Zowel de nationale overheid als die van de zuidelijke provincie Jiangxi maken een gebied van 51.000 km² met 20 miljoen bewoners rond het Poyangmeer tot een laboratorium voor dat experiment. Een experiment waarvoor 10 jaar is uitgetrokken. Het Poyangmeer is het grootste zoetwatermeer in China en een belangrijk regulerend lichaam voor…

Dangdang gaat naar Nasdaq

Als China’s eerste e-businessfirma bereidt de webboekenwinkel Dangdang een beursgang op de Nasdaq voor. Insiders formuleren nogal wat bedenkingen bij het ambitieuze opzet, dat 1 miljard $ wil ophalen, terwijl de firma maar een winst maakt van 5 miljoen $. Dangdang wordt gedoodverfd als China’s tegenhanger van de webboekenwinkel Amazon, zij het dat de handel niet enkel boeken verkoopt. Dangdang werd in 1999 gesticht door Peggy Yu en haar man Li Guoqing, draait sedert 2003…