Auteur: Jan Jonckheere

Aziatische wedijver bij aanleg spoorwegen (upd)

Na 6 onderhandelingsrondes is Thailand het ermee eens dat China de spoorweg tussen Kunming en Bangkok aanlegt. Ook Indonesië wil een een sneller spoor tussen Jakarta en Bandung laten aanleggen door Japan of China. Andere Aziatische landen zijn van plan te volgen. China en Thailand zijn van plan om begin september het intergouvernementeel akkoord te tekenen over de aanleg van een dubbel spoor van Kunming via Laos, Bangkok tot Zuid Thailand. De eerste spadesteek van het…

Twee aardrijkskundige boeken

We bespreken twee aardrijkskundige boeken over China die uitgegeven werden door de uitgeverij Springer. Het eerste boek behandelt de provincies en de centraal bestuurde steden en hun onderlinge betrekkingen. Het tweede boek gaat over het draagvermogen van het milieu in de centraal bestuurde steden Beijing, Tianjin en de omliggende provincie Hebei. Vijf factoren worden in dit boek zowel per afzonderlijk gebied als voor de totale regio ontleed.

Hoe de dienstensector hervormen en ontwikkelen?

De dienstensector heeft al de nijverheid overvleugeld en deze tendens zal tijdens het komende vijfjarenplan versneld worden. De overheid wil niet enkel de verbruiksdiensten in de hand werken, maar ook de zakelijke diensten verbeteren om stagnatie te vermijden. Van westerse zijde wordt aangedrongen op meer markthervormingen en privatisering in de Chinese diensten. De eerste wens is wel realistisch, maar de privésector zal op gelijke voet behandeld worden als andere actoren. Vooral de weerslag van Internet die de diensten dreigt overhoop te gooien is een nog onbekende factor.

Chinese en EU ICT-bedrijven willen samenwerken aan digitale agenda

In aanwezigheid van cyberminister Lu Wei werd gisteren in de Proximus lokalen een MoU getekend waarbij de Chinese bedrijven en de ChinaEU Association for Digital zich verbinden om te gaan samenwerken rond de digitale Zijderoute. De ondertekening werd gevolgd door vier ronde tafel gesprekken waarop een twintigtal topverantwoordelijken helaas te snel een reeks presentaties toonden. Initiatiefnemer achter het eerste ronde tafel gesprek waren de twee verenigingen “Internet Society For China” en de Europese ChinaEU Association…

Europe China Forum: “Genoeg gepraat, nu samen actie”

Gisteren werd in het Paleis der Academiën door de Vrienden van Europa het vijfde Europe-China Forum gehouden. Tijdens de discussies over de verschillende domeinen bleek dat zowat iedereen het eens was dat de tijd van theoretische discussies voorbij is en dat nu concreet moet afgesproken worden over onder meer de infrastructuurwerken, de digitale agenda en duurzame verstedelijking. Het vijfde Forum van de Vrienden van Europa vond precies een dag na de top tussen China en…

Twee Nederlandstalige boeken over China

e bespreken hierbij de twee Nederlandstalige boeken “De ambities van China” door de Amerikaanse journalist Evan Osnos en ook het Houtekiet-relaas over de Vlasroute uit 2013 geheten: “De grote Sprong zijwaarts”. Het eerste boek is China bekeken door een Amerikaanse bril. Het tweede boek -een reisverslag over Westelijk China- doet echter ernstige pogingen om de gemeenplaatsen en propaganda te overstijgen.

Master Liu Deming geeft dit weekend les in Brussel

Gevechtskunst- en qigong grootmeester Liu Deming geeft dit weekend qigong les in Brussel. Voor een zestigtal adepten geeft de meester die uit Australië komt, les in zijn qigong variant de “ziranmen” of natuurlijke qigong. Liu Deming heeft een currucilum en stamboom om “U” tegen te zeggen. Hij studeerde Lichamelijk Opvoeding  in Beijing, gaf les aan het befaamde Shaolin klooster en voorts 12 jaar in Fujian om tenslotte in Melbourne een eigen instituut te openen. Hij is…

Wuxi wil zowel slimme als duurzame stad zijn

De stad Wuxi die traditioneel als industriestad weinig milieuvriendelijk was, slaat resoluut een dubbele nieuwe weg in. Enerzijds ontplooit de stad diverse activiteiten om een groene milieuvriendelijke stad te worden met een duurzaam beleid. Anderzijds wil Wuxi als leidende stad in “Internet of Things”-technologie dat haar politiek op de diverse domeinen “slim” wordt. Hoe wil Wuxi deze combinatie verwezenlijken?

Logistieke bedrijven concurreren om consumenten platteland

Door de bloeiende e-commerce is China met 14 miljard aan verstuurde pakketten en een omzet van 204 miljard yuan al de grootste markt ter wereld. De sector van koerierdiensten, logistiek en kleinhandel bereiden zich momenteel echter koortsachtig via diverse maneuvers voor op een nieuwe doorbraak, namelijk hoe in de rurale gebieden een betere verdeling van de pakketten te garanderen. De koerierdiensten groeiden tussen 2010 en 2014 met gemiddeld 50 % jaarlijks zodat vorig jaar 14 miljard…

Amerikaanse denktank wil strakkere strategie tegen China

e VS-denktank “Council on Foreign Relations” vindt dat de huidige welwillende politiek van de VS tegenover China dit land te veel voordelen biedt en versterkt, wat op termijn dreigt te leiden tot een Azië waar China de VS overvleugelt. Bijgevolg vindt de groep dat de VS zich strakker moet opstellen tegenover het land, zonder in een politiek van “containment” te vervallen.