Auteur: Jan Jonckheere

KPMG analyseert grote veranderingen in chemie

Het consultantkantoor KPMG heeft een analyse gemaakt van de scheikundige sector in China. Deze sector verhoogde de afgelopen 10 jaar niet enkel de productie 25 maal. Ook kwalitatief zijn de voormalig leidende subsectoren kunstmest en pesticiden vervangen door synthetische stoffen en gespecialiseerde scheikunde. De scheikundige bedrijven staan klaar om in het buitenland verwervingen te doen.  De financiële crisis dwong de westerse chemische bedrijven tussen 2009 en 2012 tot rationalisatie en daardoor zou de globale groei…

Hutongmuseum geopend in Beijing

Te Beijing is zopas in de Shijia-hutong een heus hutong museum geopend. Het vertelt de geschiedenis van deze voor Beijings oud centrum typische straatjes met de even typische siheyuan die gebouwd zijn rond binnenhofjes. Vele van de hutongs werden gesloopt voor moderne gebouwen, meer dan 500 zijn beschermd als cultureel erfgoed. Pas in de 12-de eeuw werd Beijing –toen Dadu geheten- hoofdstad van het land, maar het is onder Mongools bestuur nadat de stad grotendeels…

De Mekonglanden: een verbinding naar Zuidoost Azië

De verbinding van China met Zuidoost Azië geschiedt via twee kanalen: vooreerst is er het samenwerkingsverband met de omringende Mekonglanden in het kader van de Asian Development Bank (ADB) en voorts de al functionerende Chinese vrijhandelszone met de ASEAN-landen. Op beide vlakken stelt zich de vraag hoe de te verwachten ontwikkeling kan gepaard gaan met milieu-en duurzaamheidsvereisten. Vooral de samenwerking qua energie is cruciaal. De Mekonglanden waar de stroom die in het Chinees Lancang geheten…

Boek over hoe Chengdu kloof stad-platteland dicht

“Coordinating Urban and Rural Development” is een boek uitgegeven bij Edward Elgar over hoe de westelijke miljoenenstad Chengdu de afgelopen tien jaar op diverse vlakken de tegenstelling tussen stad en platteland heeft opgeheven. Het boek combineert op een levendige wijze de theorie en strategie ter zake met vele praktische voorbeelden.

Hoe valt Huawei's opgang te verklaren?

Telecomreus Huawei is al tweede op de telecommarkt en wordt allicht volgend jaar eerste. Vorige vrijdag verklaarde Jonathan Holslag deze opgang in het programma Terzake uitsluitend met een bewering over “genereuze miljarden staatssteun”. In deze bijdrage proberen we de ware toedracht te achterhalen en doen daarbij beroep op westerse bronnen, hoofdzakelijk een case study van het Center For Strategic & International Studies (CISS). De studie heet “China’s Competitiveness Myth, Reality and Lessons for the United…

Steden verslaafd aan inkomsten uit gronden

Tijdens de eerste 8 maanden werden in China vergeleken met vorig jaar voor 26% meer gronddeals afgesloten en daarbij steeg de opbrengst per overeenkomst gemiddeld met 43 %, wat de totale opbrengst met 80 % deed stijgen tot 816 miljard yuan. Waarom zijn de lokale overheden zo verslaafd aan gronddeals met promotoren? Een achtergrond over de dubbele grondpolitiek in steden en platteland, die op zijn beurt de migratie beïnvloedt. In 1994 reorganiseerde de Chinese regering…

De Chinese sociale politiek en ontwikkeling

China’s Social Development and Policy” is een boek uitgegeven bij Routledge, dat gaat over het verleden, het heden en ook de toekomst van de Chinese sociale politiek. Diverse hoofdstukken behandelen verschillende facetten zoals de sociale zekerheid, de hervorming van de gezondheidszorg, huisvesting, de demografische evolutie e.d.

Europese en Chinese lagere besturen zoeken toenadering

De Europese en de Chinese lokale en regionale besturen willen leren van elkaars ervaringen betreffende verstedelijking. Dit bleek uit een seminarie van het Madariaga College of Europe in samenwerking met het Comité van de regio’s dat gewijd was aan de vergelijking en mogelijke synergieën van het Chinese twaalfde vijfjarenplan met de Europese strategie tegen 2020. De studienamiddag stelde veel gelijkenissen en parallellen vast tussen de prioriteiten in het twaalfde vijfjarenplan en de Europese strategie tegen…

Ouderenzorg voor zware uitdagingen

De regering wil tegen 2015 de helft van zowel de stedelijke als rurale buurtgemeenschappen uitrusten met bejaardenhulp. Van de 10 miljoen benodigde help(st)ers zijn echter maar 300.000 beschikbaar, waarvan minder dan een derde beroepsbekwaam. Enige achtergrondinformatie. China is de eerste natie die ‘ouder wordt vooraleer ze rijk is’. Al in 1999 voldeed China aan de voorwaarde dat 10% van de bevolking 60-plusser was, wat de drempel is om beschouwd te worden als een ouder wordende…

Vrijhandelszone te Shanghai start op

Hoewel de officiële opening pas op 27 september volgt, wordt vandaag de eengemaakte Vrijhandelszone te Shanghai opgestart. Ze voegt de bestaande 4 vrijhandelszones samen tot 28 km2. Goederen mogen er ingevoerd, verwerkt en terug uitgevoerd zonder douaneformaliteiten. Vooral op financieel vlak kunnen hervormingen verwacht worden die moeten leiden tot het omvormen van Shanghai tot een leidend financieel, handels- en logistiek centrum. Nadat Li Keqiang in maart premier werd, was zijn eerste trip naar Shanghai waar…