Auteur: Jan Jonckheere

Toenemende Chinese vraag naar vlees cruciaal voor wereldmarkten

De stijgende Chinese vraag naar vlees en dus ook veevoer zullen cruciaal zijn in de toekomstige globale wereldhandel. Verwacht wordt dat de Chinese import van veevoer tegen 2050 35 maal stijgt. Het Chinees soeverein Fonds CIC verlegt haar klemtoon naar de agribusiness. De wereld werd wakker voor het vleesprobleem op het ogenblik dat de grootste Chinese producent van varkensvlees Shuanghui International (nu bekend als WH Groep) het Amerikaanse Smithfield Foods opkocht voor $ 4,7 miljard. Deze…

Creatieve nijverheden in volle opgang

Onder druk van protesterende kunstenaars en van de publieke opinie heeft China zijn politiek over afgedankte bedrijfspanden in stadscentra veranderd . Deze panden werden vernieuwd ten voordele van de culturele en creatieve nijverheden. Nu heeft zowat elke grote stad zijn ontwikkelingsplan die de omvorming van “Made in China” naar “Created in China” gestalte geeft en de creatieve en culturele zones ondersteunt.

Ook Yiwumarkt gaat online

Ook de bekende groothandelsmarkt te Yiwu moet mee met zijn tijd. In 11 verschillende landen wordt een online aanwezigheid uitgebouwd zodat de betrokken buitenlandse handelaars niet meer persoonlijk naar Yiwu moeten komen, maar hun bestelling via de website nationaal kunnen afhandelen. De kleine stad Yiwu ligt op 3 uur rijden van Shanghai en bevat de China Commodities City, een groothandelsmarkt met 75.000 verkopers. Het wordt omschreven als de grootste markt ter wereld van kleine goederen.…

De toestand van Internet en ICT in landelijke gebieden

Hoewel de ICT- en Internet hardware al goed verspreid is in de Chinese landelijke gebieden wordt er nog te weinig gebruikt van gemaakt in het dagelijkse leven, vooral door de mannelijke en ‘niet actieve’ boerenbevolking. Dit is een conclusie uit de Wereldbankstudie die de toestand in 3 Chinese provincies onderzocht betreffende de popularisering van ICT en Internet buiten de steden.

Hoe werkt innovatie in Beijing en Shanghai?

Een studie analyseerde het Beijing Zhongguancun en het Shanghai Yangpu district om te vergelijken hoe innovatie in deze technologische zones tot stand komt. Dit blijkt een kruisbestuiving van universitaire- en onderzoekscentra, kringen van zakelijke belangen en vooral de actieve aanwezigheid van de lokale overheid. Diverse modellen bestaan van een top-down model tot een groei van onderuit. Zhongguancun (ZGC) is Beijings district bij uitstek waar zich niet enkel universiteiten en onderzoekscentra bevinden, maar een geheel cluster…

De Chinese investeringen in Frankrijk

“Quand la Chine investit en France Enquête et Portraits” is een studie van het “Agence Française pour les investissements internationaux” die niet enkel de Chinese investeringspolitiek analyseert, maar ook voorstellen doet voor de toekomst. Ze bevat eveneens zestal case studies uit diverse sectoren waarin bijna tot op het niveau van de intermenselijke relaties een portret wordt geschetst van de samenwerking tussen beide.

Dorpsdokters met laptop doorheen Mongoolse steppe

In de Binnen Mongoolse prefectuur Xilingol liep een medisch experiment waarbij de dorpsdokters bij hun bezoeken de gegevens inbrachten op hun laptop om deze later te synchroniseren met de gegevens op de server in het stedelijk hospitaal. Voor een kwart van de meer dan een miljoen inwoners werd een elektronisch medisch dossier opgemaakt, waarvan vooral patiënten met hoge bloeddruk en diabetes opvolging nodig hadden. Ook een onvermoede ziekte werd ontdekt. Het landelijk gezondheidssysteem in China…

7 miljoen sociale woningen gepland

De regering plant opnieuw 7 miljoen sociale woningen en wil de in aanbouw zijnde 4,8 miljoen afwerken. Een gelegenheid om te analyseren hoe China het aan de markt toevertrouwen van het huisvestingsbeleid sociaal probeert te corrigeren. De historiek daarvan kent verschillende formules.

Beijing wil 1/3 drinkwater uit zee

Beijing wil tegen 2019 een derde van haar drinkwater betrekken uit een ontziltingsinstallatie op het schiereiland Caofeidan. China heeft de afgelopen 40 jaar aardig wat vooruitgang geboekt in de ontziltingscapaciteit. Toch wil het land ook nog bijbenen wat de benodigde membraantechnologie betreft. Beijing met zijn 20 miljoen inwoners verbruikte vorig jaar dagelijks 2,98 miljoen ton water. Dit komt echter neer op 100 m3 per hoofd per jaar, ver onder de drempel van 1000 m3 zoals…

Ook online onderwijs een gevecht om miljarden

Het voornemen van sociale netwerksite YY om 1 miljard te investeren in online onderwijs, zet de gehele sector in beweging. Voorspeld wordt dat het volume van de online onderwijsmarkt die vorig jaar 92 miljard yuan bedroeg, de komende jaren jaarlijks met 30 % zal groeien om tegen 2015 al meer dan 160 miljard te bedragen. YY is een beursgenoteerde groep van Lei Jun (blitse gsm Xiaomi) die volgens haar bericht aan de NASDAQ maandelijks op…