Oorlogspropaganda tegen China succesvol

Een recente opiniepeiling stelt dat 60% van de Amerikanen een rechtstreekse interventie in een militair conflict tussen het Chinese vasteland en Taiwan zou steunen. Dit contrasteert met standpunten over andere brandhaarden in de wereld, waar de publieke opinie eerder voor vrede pleit. De oorlogspropaganda door de twee Amerikaanse politieke partijen heeft blijkbaar succes.

Biden beloofde herhaaldelijk militaire interventie Foto Xinhua/Ting Shen Disclaimer

De laatste peiling van de Eurasia Group Foundation met als titel ‘Order and Disorder: U.S. Foreign Policy in a Fragmented World’ gaat na hoe het Amerikaans publiek denkt over de Amerikaanse buitenlandse politiek in verband met een aantal geopolitieke brandhaarden. De website ‘The Responsible Statecraft’ van het Quincy Institute geeft er commentaar bij.

Twee conclusies vallen op: de Amerikanen staan erg open voor onderhandelingen met wat ze zien als vijandige machten, maar een verontrustend hoog percentage is bereid een oorlog met China te beginnen.

Liever onderhandelen dan vechten

Twee derden van de Amerikanen is bereid te onderhandelen met tegenstanders die mensenrechten schenden, met autoritaire regimes, of landen die terroristische organisaties herbergen. 77% steunt onderhandelingen met Iran over zijn nucleair programma. 58% wil dat de VS aandringen op een onderhandelde oplossing voor Oekraïne. 53% vindt dat de VS geen wapens mag exporteren. 30% zegt dat de oorlog in Afghanistan van bij aanvang verkeerd was.

Het rapport ziet deze tendensen zowel bij aanhangers van Republikeinen als bij Democraten.

‘Een zekere mate’ van oorlog tegen China

Verrassend en verontrustend is de steun voor een directe Amerikaanse interventie in geval van een gewapend conflict tussen het Chinese vasteland en Taiwan. In andere opiniepeilingen van de voorbije jaren lag die steun rond 40%. In de huidige peiling stijgt hij naar 60%. De toename geldt bij aanhangers van beide politieke partijen, maar bij de Republikeinen iets meer.

Welke elementen spelen in deze evolutie? Volgens The Responsible Statecraft zijn dit de toenemende spanningen tussen de Volksrepubliek en Taiwan, de verslechtering van de relaties tussen de VS en China het voorbije jaar sinds parlementsvoorzitter Nancy Pelosi Taiwan bezocht en de voortdurende anti-Chinese retoriek door vertegenwoordigers van beide partijen.

Naar de mening van The Responsible Statecraft toont deze opiniepeiling dat het Amerikaanse publiek niet volledig begrijpt hoe gevaarlijk de oorlog tegen een kernmacht als China zou zijn. De meeste mensen zijn enkel ‘in zekere mate’ voor militaire interventie.

Nog een bedenkelijk resultaat van de peiling was dat 60% van de respondenten denkt dat de Amerikaanse sancties in zekere mate effectief zijn. Volgens The Responsible Statecraft staat dat haaks op het resultaat van alle reële toepassingen. Misschien heeft het veelvuldig gebruik ervan bij het publiek de indruk gewekt dat ze wel moeten werken.

Bron: https://responsiblestatecraft.org/american-public-opinion-on-ukraine/

Print Friendly, PDF & Email