Bereidt VS nieuwe koude oorlog tegen China voor?

Vorige week werden van uit de VS drie grote aanvallen tegen China gelanceerd. Bloomberg bracht een verhaal zonder echt bewijs dat door Chinese leveranciers op servers voor 30 VS-bedrijven een microchip werd geplaatst die hun data zou kunnen manipuleren. Voorts bestempelde vicepresident Pence China nog als een erger gevaar voor de VS dan Rusland. Klap op de vuurpijl was een Pentagon rapport: het waarschuwde dat de leveranciers van het Chinees leger almaar gesofisticeerder worden en op termijn een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid vormen.

Afgaande op wat de Amerikaanse pers vorige week opdiste, lijkt het er op dat een nieuwe koude oorlog  -maar ditmaal tegen China- wordt voorbereid. De aftrap werd gegeven door Bloomberg met een artikel over een verborgen Chinese chip op Amerikaanse moederborden. Volgens het Bloomberg artikel ontdekten de Amerikaanse veiligheidsdiensten op aanvraag van Amazon Cloud dat op servers van hun leverancier ‘Element Technologies’ de hardware producent Supermicro een minuscuul kleine chip had ingeplant die toelaat het gegevensverkeer van de betrokken servers te veranderen. De Element servers bevinden zich in de data centra van het Ministerie van Defensie, de CIA-drones en de Navy-oorlogsschepen  Servers van 30 bedrijven zouden geïmpacteerd zijn.

De moederborden van Supermicro komen bijna allemaal uit China en het bedrijf dat zich nabij de luchthaven van San Jose bevindt, werkt met personeel dat in meerderheid uit China of Taiwan komt. Amazon, Apple dat ook een tijdje toegeleverd werd door Supermicro en de woordvoerder van Supermicro zelf ontkennen het verhaal. Bloomberg beweert nochtans dat in totaal 17 insiders de manipulatie van het Supermicro implantaat zouden bevestigen. Kenners menen dat er even veel kans is dat het verhaal geheel of gedeeltelijk klopt als helemaal niet. Echt bewijsmateriaal om de lezers te overtuigen, brengt het artikel echter niet. Zelfs als zou er zich een achterpoortje op de moederborden bevinden, bewijst dit nog niet dat dit gebruikt werd, laat staan een rechtstreekse verbinding zou betekenen naar de Chinese regering zoals sommige VS-krantentitels koppen.

Volgens een bron die de Financial Times citeert is de bedoeling van de story om topverantwoordelijken van VS-bedrijven in Azië bang te maken en dit met het uiteindelijk doel dat ze hun leveranciersketen gaan verleggen. Zowel het  US Department of Homeland Security (DHS) als het VK National Cyber Security Centre geloven de ontkenning van Apple en Amazon. In China valt de mond van de cyberveiligheidspecialisten open als ze lezen hoe vernuftig ze worden verondersteld te handelen.

 ‘Erger dan Rusland’

.Vicepresident Mike Pence heeft donderdag in het te Washington gebaseerde Hudson Institute met eigen woorden omvangrijker herhaald wat president Trump al eerder had voorgetweet. Hij vond dat China nog meer dan Rusland zich mengt in de komende Amerikaanse verkiezingen. Als bewijs haalde hij een betaalde reclame van vier pagina’s aan door China Daily in Des Moines Register waarin de handelspolitiek van Trump wordt bekritiseerd. ‘Wat Rusland doet, verbleekt in vergelijking met China’, vindt Pence. ‘Daarvoor gebruiken ze alle middelen zoals het uitspelen van verdeeldheid tussen het federale en het lokale niveau’. Het is een feit dat de staat Californië die het oneens is met Trumps   klimaatpolitiek goede relaties met China onderhoudt op dit vlak. Met meer recht kan dus gezegd worden dat het president Trump is die zijn natie en de internationale gemeenschap verdeelt met zijn terugtrekking uit het klimaatakkoord.

Alle dooddoeners werden nogmaals in één zin afgehaspeld: de militarisering van de Chinese zee, het strakker worden van de godsdienstvrijheid en het ‘dwingen tot overdracht van technologie’. Dat China welvarend geworden was, schreef Pence simpelweg toe aan de Amerikaanse hulp. De vicepresident vond dat Google onmiddellijk moest afzien van het project Dragonfly dat zijn zoekmachine zou aanpassen aan de Chinese gevoeligheden. Dit wordt geïnterpreteerd als een buiging voor de ‘dictatuur die tussen honderd duizenden en één miljoen Oeigoeren gevangen zou houden’,wat één op tien inwoners zou betekenen van de Oeigoeren in Xinjiang! Of Googles CEO Sundaur Pichai zin heeft om zich af te snijden van de al 700 miljoen Chinese internetters die almaar nog in aantal toenemen, is zeer de vraag.

Nieuwe koude oorlog?

Directeur Asia Studies bij de Council on Foreign Relations Elizabeth Economy vindt van haar kant dat Pence geen echte bewijzen voorlegt in zijn beschuldiging dat China erger dan Rusland zou zijn in het zich mengen in de interne Amerikaanse aangelegenheden. Op vraag van het blad Politico zeggen alvast de twee vooraanstaande VS cybersecurity firma’s FireEye en Recorded Futur geen weet te hebben van Chinese inmenging via digitale spionage zoals Rusland aangewreven wordt.

De Chinese woordvoerster van Buitenlandse Zaken Hua Chunying bestempelt Pences beschuldigingen als ongegronde speculatie. Ze herinnerde aan het grondprincipe van de Chinese buitenlandse politiek om zich niet te mengen in interne zaken van andere landen. Ze bestempelde het nog als lachwekkend dat normale uitwisselingen en samenwerking met China gestigmatiseerd worden. De Chinese welvaart is er niet gekomen door Amerikaanse aalmoezen, maar door het hard werk van het gehele volk dat de politiek volgt van meer openheid en hervormingen, aldus nog Hua.

Het blad ‘Global Times‘ maakt de vergelijking tussen de toespraak van Spence en deze van Winston Churchill in 1948 over het ‘Ijzeren gordijn’. Deze toespraak wordt beschouwd als het openingssalvo voor de koude oorlog.

Pentagon-rapport

Na één jaar studie heeft het Pentagon een volgens het Witte Huis ‘historisch’ rapport van 140 pagina’s afgeleverd over de bevoorrading van het Amerikaans leger. Overduidelijk is dat China de gebeten hond vormt want het land ‘vertegenwoordigt een almaar groter risico bij de bevoorrading van grondstoffen en technologieën die nodig zijn voor de Amerikaanse veiligheid’. ‘Meer bepaald domineert China sleutelsectoren zoals zeldzame aardmetalen die gebruikt worden in hightech defensie uitrusting en het is vaak ook de enige leverancier voor gespecialiseerde chemicaliën die gebruikt worden in munitie en raketten. In geval van plotse stopzetting van levering dreigt geen onmiddellijke vervanging beschikbaar te zijn’. Al bij al vond het rapport 300 kwetsbaarheden en deze gaan van afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers tot een gebrek van voldoende gekwalificeerd personeel.

‘China steelt voorts systematisch Amerikaanse wapensystemen’, aldus het rapport. Het onthult ook dat de VS-regering er niet echt in slaagt om Amerikaanse bedrijven over te halen hun productie uit China terug naar de VS te laten overhevelen. Letterlijk wordt gesteld dat China Amerikaanse bedrijven “gedwongen” heeft om hun O&O in het land te doen in ruil voor toegang tot de grote markt.

Het rapport stelt dat de Chinese acties al geleid hebben tot het elimineren van Amerikaanse toeleveringsketens zoals in zonnepanelen voor militair gebruik en ook in vlakschermen. ‘Deze acties bedreigen ook ernstig andere verminderende Amerikaanse capaciteiten namelijk ter vervaardiging van werktuigmachines, biomaterialen, moederborden en chips’. Chips worden dus eveneens vernoemd hoewel dit een zwakte is van China. Het Pentagon waarschuwt sterk voor de toenemende Chinese technologische competentie. ‘Meer bepaald riskeert Amerika in de toekomst zijn leiderschap te verliezen qua artificiële intelligentie, kwantum computing en robots’, aldus het rapport dat preciseert dat die het slagveld van deze eeuw zullen herdefiniëren.

Kortom de Amerikaanse hersens werden op één week gespoeld met een betwistbaar rapport over Chinese spionage, met de toespraak van de vicepresident die China erger voorstelde dan het al ‘kwade Rusland’ en tenslotte maakte het Pentagon de ‘koude oorlogs’-job af door China nogmaals als de hoofdvijand af te schilderen.  Drie maal wordt dezelfde boodschap er in gehamerd. De doorsnee Amerikaanse lezer zal overhouden dat als er drie maal rook is, dan er toch wellicht wel vuur zal zijn. Ons lijkt het alvast duidelijk dat als China zo’n monopolie heeft op zeldzame aardmetalen als het Pentagon beweert, dat het alvast een stevige ‘bargaining chip’ in handen heeft tegenover haar handelsoverschot in het maakwerk. Het was dan ook een ijzig dovemansgesprek tussen buitenlandminister Pompeo die maandag via Beijing uit Noord-Korea terugkeerde en een dovemansgesprek voerde met zijn collega Wang Yi.

Bronnen

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies

techcrunch, futurumresearch.com, The Verge, SCMP, FT, fmprc.gov.cn

Over de kleine chip lees ook de mening van The Register

.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *