Rassendiscriminatie in Xinjiang?

‘Volgens het VN-comité tegen rassendiscriminatie worden er in de Chinese regio Xinjiang een miljoen Oeigoeren onwettig vastgehouden in heropvoedingskampen.’ Althans dat schrijven een aantal westerse media. Maar klopt dat wel ?

rassendiscriminatieIn het VN-comité tegen rassendiscriminatie dat in Genève een vierjaarlijkse doorlichting hield van de situatie in China viel de Amerikaanse vicepresidente Gay McDougall China aan op de toestand van de Oeigoeren in de autonome regio Xinjiang: ‘We maken ons grote zorgen over de talrijke betrouwbare rapporten die we ontvangen hebben, waarin staat dat in naam van de strijd tegen religieus extremisme en het verzekeren van de sociale stabiliteit, (China) de autonome Oeigoerse regio veranderd heeft in iets wat lijkt op een gigantisch interneringskamp gehuld in geheimhouding, een soort ‘rechtenvrije zone’.” “ Er zijn schattingen dat meer dan één miljoen mensen vastgehouden worden in zogenaamde centra tegen extremisme en dat twee miljoen anderen gedwongen naar zogenaamde heropvoedingskampen gestuurd zijn voor politieke en culturele indoctrinatie.”
Deze uitspraken waren voldoende voor een aantal toonaangevende Westerse media zoals de Financial Times en de Guardian om te stellen dat niet één persoon maar het VN-comité zelf China beschuldigde, waardoor de aantijgingen meteen iets geloofwaardiger werden.

Discriminatie?

De ongeveer 11 miljoen Oeigoeren in Xinjiang zijn islamieten en spreken een Turkse taal. Volgens de Financial Times is er sinds 2016 in de naam van strijd tegen het terrorisme een zware repressie, die disproportioneel tegen de Oeigoeren gericht is. De krant vermeldt dat het nu geschatte aantal getroffen personen ver boven alle vroegere schattingen ligt. In april had een commissie van het Amerikaanse Congres -notoir kritisch over China- het nog over 500.000 tot 1 miljoen.
De Guardian verklaart op gezag van Chinese Human Rights Defenders dat vorig jaar 21% van alle arrestaties in China in de regio Xinjiang gebeurden. De regio telt echter slechts 1,5% van de Chinese bevolking. In de regio zijn lange baarden en sluiers die het gezicht volledig verbergen officieel omwille van de veiligheid verboden. Ook dat zou volgens de krant een uiting zijn van discriminatie op grond van ras of religie.
Dezelfde krant heeft het ook over de programma’s voor armoedebestrijding. Nog ongeveer 10% van de Oeigoeren in Xinjiang is arm en moet tegen 2020 uit de armoede getild zijn. Een onderdeel daarvan is het organiseren van lessen Chinese taal en beroepsopleiding. De krant haalt een Kazachse leraar aan die deze opleidingscentra beschrijft als ‘gevangenissen in de bergen’. Ook het hervestigen van arme Oeigoerse boeren die leefden in dorpen zonder toekomst wordt argwanend bekeken.

Chinese ontkenning

De Chinese delegatie in het VN-comité heeft verklaard: “ De bewering dat een miljoen Oeigoeren opgesloten zitten in heropvoedingskampen is volledig vals”. “Xinjiang waarborgt de vrijheid van godsdienst voor de burgers in overeenkomst met de wet en beschermt de normale religieuze activiteiten”. Men moet goed begrijpen dat Xinjiang slachtoffer is van terrorisme, en er is een strenge campagne bezig om ‘extremistische en terroristische misdaad’ uit te roeien. Maar “ Er is geen de-Islamisering en er is geen onderdrukking van etnische minderheden of schending van de vrijheid van godsdienst in de naam van terrorismebestrijding.”
De delegatie verklaarde nog: “Er bestaan geen heropvoedingskampen in Xinjiang”. “Voor personen die veroordeeld zijn wegens kleinere misdrijven organiseren we beroepsopleiding in trainingscentra, volgens de wet. Er is geen sprake van willekeurige opsluiting of marteling”.

Reactie van een nuchtere Nederlander

Op blogaap.nl analyseert Fred Sengers of de zware beschuldigingen waar kunnen zijn.
Hij merkt op dat het strenge antiterrorismebeleid het moeilijk maakt betrouwbare informatie te krijgen over de toestand in Xinjiang. Chinese Human Right Defenders is een coalitie van verschillende ngo’s. Die zijn niet ter plaatse aanwezig en baseren zich op gegevens van informanten. Daar zitten vooral onlangs uitgeweken Oeigoeren tussen en medewerkers van belangenorganisaties van Oeigoeren in ballingschap. Hoe betrouwbaar zijn die gegevens?
Er zijn intussen veel getuigenissen over ‘centra voor verandering door educatie’. Daar wordt volgens personen die er waren liefde voor het vaderland onderwezen en op dankbaarheid jegens de partij en de gevaren van de islam gehamerd. Maar volgens de Chinese overheid zijn deze centra er enkel voor veroordeelde kleine criminelen. Het aantal criminelen in Xinjiang is volgens Chinese cijfers de voorbije jaren snel toegenomen.
Sengers bezocht Xinjiang in 2015 tijdens een reis langs de Zijderoute. Hij heeft geen heropvoedingskampen gezien noch een opvallende afwezigheid van volwassen mannen in het straatbeeld. Wel strenge veiligheidsmaatregelen, waarbij Oeigoeren opvallend vaker gecontroleerd werden dan Han en vreemdelingen.
Sindsdien is de controle nog strenger geworden, na de bloedige aanslagen door Oeigoerse moslimextremisten in Beijing en Kunming. Bij die controle worden de nieuwste technologische hulpmiddelen ingezet, camera’s met gezichtsherkenning, databanken met biometrische gegevens, auto’s met GPS tracking. Sommige maatregelen zijn voor westerlingen een stap te ver.
Maar zou het echt kunnen dat een tiende van de Oeigoeren vastzit zonder veroordeling? Het zou een strafkamp groter dan Amsterdam zijn. Daar zouden toch sporen moeten van zijn? Scepticisme over deze bewering is terecht.

Een Chinees standpunt

De Chinese overheidskrant Global Times met dikwijls uitgesproken standpunten gaat in op de Chinese politiek in Xinjiang. Volgens de krant had het extremisme de regio zodanig ondermijnd dat ze op het punt stond een Chinees Syrië of een Chinees Libië te worden. Terroristische organisaties infiltreerden en radicaliseerden jonge mensen. De voorbije jaren gebeurde er een reeks bloedige terroristische aanslagen in Xinjiang zelf maar ook op het Tiananmen plein in Beijing en in het treinstation van Kunming.
Door het zeer krachtige optreden van de overheid is het gevaar ingedamd. De politie controleert nu alles in Xinjiang. Dat brengt ongemakken mee voor de bevolking, maar ook stabiliteit en veiligheid. Het is een fase waar Xinjiang door moet vooraleer de situatie terug kan normaliseren.

Historische achtergrond

Een grote zandbak

Xinjiang betekent ‘Nieuwe gebieden’. De naam stamt uit de Han dynastie, toen die twee eeuwen voor Christus de zijderoute opende en de Chinese invloed in de regio vestigde. Xinjiang bestaat vooral uit woestijnen, bergen en oases. Het was altijd politiek verbrokkeld, met dikwijls onderling strijdende lokale heersers. Die waren nu eens min dan weer meer vazallen van het keizerrijk.
Sinds de tiende eeuw vormen de Oeigoeren, een islamitisch Turkssprekend volk er een meerderheid. Ook de bevolking van Oezbekistan is hoofdzakelijk Oeigoers. De Qing dynastie bracht in de 18de eeuw Xinjiang steviger onder centraal bestuur en organiseerde de immigratie van anderhalf miljoen Han. Slechte leefomstandigheden en opstanden reduceerden de Han aanwezigheid tot 5% van de bevolking op het einde van de 19de eeuw. Het spreekt vanzelf dat dit alles met zware etnische spanningen gepaard ging.
In de jaren 30 en 40 van de twintigste eeuw vormden delen van Xinjiang kortstondig twee onafhankelijke republieken ‘Oost Turkestan’.

Hedendaags Xinjiang

Rellen in Urumqi in 2009

Om de lange grens met de Sovjet-Unie te beschermen stuurde de Volksrepubliek na 1949 grote aantallen soldaten naar Xinjiang. Dat waren Han,  want toen de spanningen tussen beide landen opliepen, steunde de Sovjet-Unie separatistische tendensen bij de Oeigoeren. De soldaten moesten instaan voor hun eigen levensonderhoud. Dat gebeurde via het Xinjiang Production and Construction Corps, dat staatsboerderijen aan de rand van de woestijn oprichtte en begon met de industrialisering van de regio. Het corps is nog altijd een zeer belangrijk bedrijf in Xinjiang. Het bouwt nog steeds nieuwe nederzettingen.  Ondanks inspanningen voor diversificatie werken er onevenredig veel Han.
Er leven vandaag ongeveer even veel Han als Oeigoeren in Xinjiang. De Oeigoeren leven vooral in de zuidelijke oases langs de Taklamakan woestijn. Die zijn relatief arm en waren tot voor ongeveer 15 jaar ook moeilijk te bereiken. Intussen liggen er snelwegen dwars door de woestijn en is de spoorweg doorgetrokken tot de zuidelijke oase Hotan.  Oeigoeren leven ook in de grote steden zoals Kashgar of de hoofdstad Urumqi. Doordat ze meestal minder geschoold zijn dan de Han en ook niet altijd vlot Mandarijn spreken, komen ze in minder betaalde banen terecht.
China probeert de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren door een snelle economische ontwikkeling. De ontwikkeling van Xinjiang gaat sneller dan het gemiddelde van China, mede dank zij de rijke ondergrond en de strategische ligging op de verbindingen naar Pakistan en het Midden-Oosten, of Centraal-Azië en zo verder naar Rusland en Europa. Er zijn ook specifieke initiatieven om de etnische spanningen te verminderen, bijvoorbeeld door het subsidiëren van gemengde dorpen en van gemengde huwelijken. Positieve discriminatie van de Oeigoerse minderheid stuit echter op onbegrip van de lokale Han, zeker na de etnische rellen van 2009 in Urumqi,  waarbij bijna 200 Han vermoord werden.
In de 21ste eeuw nam de invloed van het moslimfundamentalisme toe, met als terroristische exponent het ETIM (East Turkestan Islamic Movement). Het in Duitsland gevestigde separatistische Wereld Oeigoer Congres, wordt door de VS en andere westerse landen gesteund .
De Amerikanen namen tijdens de oorlog in Afghanistan tientallen Oeigoeren van ETIM gevangen en stuurden ze naar Guantanamo. Na de etnische rellen in Urumqi in 2009  waren er nog verschillende aanslagen op diverse plaatsen in de regio en ook een aanslag in Kunming (33 doden) en in Beijing (5 doden).
Er waren naar schatting van de regering 300 Chinees Oeigoerse strijders actief bij IS in Irak en Syrië. Maar andere, Arabische en Israëlische bronnen, spreken over 5.000 tot wel 20.000 Oeigoerse strijders in het oorlogsgebied in Syrië. Die zouden er ETIM en zijn politieke arm TIP (Turkestan Islamic Party) uitbouwen. Ze zitten nu in Idlib  en zouden van daar proberen klandestien terug in Xinjiang te geraken.
Dat Xinjiang een probleem heeft met terrorisme en separatisme staat vast. Dat in reactie daarop de repressie zeer streng is eveneens.
Bronnen: China Daily, Global Times, Financial Times, Guardian, blogaap.nl

Print Friendly, PDF & Email

22 comments for “Rassendiscriminatie in Xinjiang?

 1. ”Xinjiang betekent ‘Nieuwe gebieden’. De naam stamt uit de Han dynastie”. Deze naam stamt uit de Qing dynasty. Het nieuwe buurland Rusland was erg zorgelijk tegen de Chinezen . Om verder expansie en conflict te voorkomen met de Russen dus deze naam. Han dynasty wordt het noord west genoemd toen waren er nog geen OeIgoeren die zaten in Zuid Mongolië. ”De Qing dynastie bracht in de 18de eeuw Xinjiang steviger onder centraal bestuur en organiseerde de immigratie van anderhalf miljoen Han.” Het waren Xibe volk dat de grens moet bewaken nadat Qing de Mongoolse bevolking op basis van hun Nazi ideologie hadden uitgemoord. De andere Han waren er al, maar werd verjaagd door de Mongolen. Er zijn er meer van terug gebracht naar de oorlog. Xinjiang Production and Construction Corps die het werk doet en belasting betaalt voor de OeIgoeren. Zelfde als Brusselaar die Frans spreekt die belasting betaald aan de Noorden dat NL spreekt.

 2. “Voor die veroordeeld zijn wegens kleinere misdrijven organiseren we beroepsopleiding in trainingscentra, volgens de wet. Geen sprake van willekeurige opsluiting of marteling”.
  Mensen uit Xinjiang hebben erg negatieve stereotypes: het maakt niet uit of je Han, Oeigoeren of uit andere bevolkingsgroepen bent. Dat komt door Chinese wet waardoor minderheden met geen negatieve stereotype mogen vereenzelvigd worden. Dus nieuwslezers lezen nu eenmaal “de politie heeft een groep dieven opgepakt uit Xinjiang”. Ze mogen het woord Oeigoeren niet gebruiken in deze situatie. Deze negatieve stereotypes zijn allemaal gecreëerd dor de Oeigoeren. Voorbeeld een Shanghai politie heeft een Oeigoerse dief opgepakt voor stelen en in bezit van een mes (mes is legaal in XJ en Tibet op culturele gronden). Criminelen hebben recht op geloof in de gevangenis dus worden ze terug gestuurd naar XJ voor halal eten en taal. Als je 3 keer bent veroordeeld voor stelen kun je de doodstraf voor krijgen. Een Han krijgt de doodstraf en zij een opleiding.

 3. @AJ: Ik had die site ook gezien. Dergelijke ‘”bewijzen” bijeen zoeken is het werk van de CIA. Om tactische redenen ditmaal verspreid via een ‘student’ op twitter?
  China spreekt van reclasseringscentra voor veroordeelden. Ik zie weinig aanwijzingen dat de foto’s iets anders tonen. Voor één miljoen mensen zijn ze overigens veel te klein.?

 4. Die student is gewoon een Chinees die google-kaarten bekijkt. Daar heb je geen CIA-technieken voor nodig.
  Deze Duitse onderzoeker (https://www.academia.edu/36638456/_Thoroughly_Reforming_them_Toward_a_Healthy_Heart_Attitude_-_Chinas_Political_Re-Education_Campaign_in_Xinjiang) telde op basis van overheidsdocumenten zo’n 70 nieuwe en gerenoveerde kampen in het voorbije jaar. Volgens getuigen telt een kamp zo’n zesduizend gevangenen. Dan kom je toch al aan een behoorlijk aantal.

 5. Hoe dan ook China moet deze valse beschuldiging negeren. Want 1 miljoen reclasseringscentra voor veroordeelden bevestigt het Oeigoerse stereotype alleen maar. Een stereotype dat China al jaren proberen te ontdoen door beter onderwijs en banen te zorgen voor deze mensen.

 6. Wat is de totale Oeigoerse populatie in China dan? https://en.wikipedia.org/wiki/Uyghurs#cite_note-1
  Volgens China is het 11 miljoen , maar volgens de Uyghur American Association is het 15 miljoen. Dus wat is het dan en wanneer is iemand Oeigoers. Want kinderen van Kazakse en Oeigoerse mix worden meestal als Kazaks geïdentificeerd in China (Dat wil geen negatieve stereotype met een Oeigoerse ID-kaart). Mix van Oeigoers en Han wordt meestal Oeigoers, vanwege de voordelen voor een lid van een minderheid. Er is 4 miljoen verschil, dus als deze cijfers al niet kloppen hoe komen ze dan aan 1 miljoen Oeigoerse gevangenen ? Sinds wanneer gebruiken separatisten het woord Oeigoers? Ze haten dat woord, ze noemen zichzelf Turk. En anderen zoals Kazakken, Kirghizen zijn volgens hen ook Turken.

 7. De regering van de Volksrepubliek heeft drie, het socialisme dienende, doelstellingen in Xinjiang. Ze wil de verschillende bevolkingsgroepen harmonieus met elkaar laten samenleven. Ze moet voorkomen dat terroristen en separatisten er nog meer voet aan de grond krijgen en aanslagen plegen dan al het geval is geweest. Xinjiang is voor haar een essentieel onderdeel van het Belt and Road Initiative, een project dat ontwikkeling, welvaart en culturele uitwisseling beoogt, onder meer langs wegen die Eurazië doorkruisen.
  Door de geografische ligging en – ironisch genoeg – oorlogen in de buurlanden van China die de VS en bondgenoten hebben aangesticht en die al tientallen jaren een enorme ontwrichting veroorzaken, komen die drie doelstellingen ernstig in het gedrang. Al wie die drie doelstellingen van het socialistische China genegen is (eenheid, veiligheid, verbinding van de volkeren van Eurazië) zal sceptisch staan tegenover verdachte verhalen uit westerse bron en hopen dat de Chinese regering een correct en niet-contraproductief beleid voert.
  Vanuit die uitgangspunten wil ik mij grondig informeren over wat er werkelijk aan de hand is. Dat heeft niet meteen de bedoeling snel een hooghartig oordeel te vellen over de door Beijing genomen maatregelen. Het is een werk van lange termijn. Voor de uitvoering ervan is het nodig een keer afstand te doen van de wereldbeschouwing waarmee we vertrouwd zijn en die er nog dagelijks (bij consumenten van het nieuws) wordt ingehamerd.

 8. De vraag is natuurlijk of je met zo’n vorm van repressie pacificatie op lange termijn bekomt.
  Daarnaast is het oneerlijk de verhalen als ‘Westers’ te omschrijven. De informatie komt nog altijd uit Xinjiang zelf, maar mag in China niet op sociale media of nieuwssites gedeeld worden. In de rest van de wereld – ook het niet-Westen – nu eenmaal wel.
  De overheid is geobsedeerd door sociale stabiliteit, en de middelen daarvoor worden met deze president steeds harder, ook op andere terreinen.

 9. @AJ
  ‘De Chinese overheid is geobsedeerd door sociale stabiliteit’ is een kritiekloos herhaalde bewering uit de koker van westerse waarnemers. Alsof de Chinese leiders die risico’s op binnenlandse ondermijning en aanvallen van buitenaf willen voorkomen een psychologisch probleem hebben. De miljardenbevolking van China maakt in korte tijd ingrijpende, schokkende sociale veranderingen mee, met afwisselend grote stappen vooruit en fouten. Belangen lopen uiteen en meningsverschillen over prioriteiten en de snelheid om problemen op te lossen worden scherper. In de VS heeft de politieke elite sinds het begin van de 21e eeuw besloten tegen China op te treden. Voor de enen is de Volksrepubliek een rivaal, voor de anderen een vijand. Maar ze vinden allemaal dat China moet kleingehouden worden en dat de VS daarvoor bij de buurlanden bondgenoten moet rekruteren. Dat zijn geen waanbeelden.
  Verhalen over Xinjiang die in het Westen worden verspreid, komen uit geselecteerde bronnen en worden geredigeerd door professionele propagandisten. Het zal niet verbazend zijn als blijkt dat een deel van die verhalen gewoon verzonnen is. Dat is al eerder vertoond in de recente geopolitieke geschiedenis.
  ‘Bekom je met repressie sociale vrede op lange termijn?’ Dat is een terechte vraag die de Chinese overheid ook wel kan en zal bedenken. Ik las iets interessants bij Bob Deen, een medewerker van de OVSE, die alle verplichte nuances in acht nemend, erkent dat Centraal-Azië al vele jaren een doelwit (is) voor ronselaars van verschillende jihadistische bewegingen. Deen schrijft dit als oplossing voor: ‘een bredere, preventieve aanpak op de langere termijn die de voedingsbodem voor radicalisering wegneemt, die sociaal-economisch perspectief creëert en marginalisering tegengaat’. Ik zou zeggen, wat dacht je van het Belt and Road Initiative?

 10. China kan natuurlijk moeilijk zijn onschuld te bewijzen om data vrij te geven van hoeveel Oeigoeren ze arresteren voor kleine misdrijven. Dan bevestigt het het stereotype alleen maar. Het Westen is de enige beschaving die openlijk mensen demoniseren kijk naar Mein Kampf, Trump over Mexicanen of elk jaar nieuwsberichten over zoveel misdaden gepleegd door “immigranten” (NL burgers). Google Earth maakt meestal gebruik van luchtfoto’s voor zogenaamde satellietbeelden. Nadat google niet meer welkom was in China hebben ze de luchtfoto’s jaren niet meer geüpdatet, want ze kunnen moeilijk boven China vliegen. Heeft NL nooit een heropvoeding kamp gehad voor Duitsers die voor de SS vechten of meisjes die omgingen met Duitsers? Dat jullie Syriëgangers zomaar vrij rond lopen moet je zelf weten. Die foto’s lijken erg op een fabriek.

 11. Ik ga niet mee in dat China- Westen verhaal.
  Het is niet omdat rechtse (anti-Chinese) republikeinse organisaties – Marco Rubio en anderen – de kwestie Xinjiang op de agenda proberen te plaatsen, dat zij de enige stem zouden zijn, of dat wat in Xinjiang gebeurt, allemaal verzonnen is. Vanuit het ‘linkse’ Westen heb je trouwens evenveel kritiek tegen het optreden in Xinjiang. En wat dan met kritische stemmen in China zelf of in het niet-Westen ?
  Het is interessant te begrijpen waarom de Chinese overheid zo hard optreedt. De aanslagen in Kunming en op Tiananmen hebben toch een grote impact gehad. Ik hoor ook veel (han)-chinezen de harde aanpak in Xinjiang steunen. Druk van publieke opinie, nieuwe gouverneur, sociale stabiliteit, angst voor islam-terreur, belangrijkere geopolitieke rol van Xinjiang, etc.

 12. 1) de naam “Xinjiang” is aan dit gebied geven door de Qing toen zij dit gebied koloniseerden
  2) wat ik zie op google Earth lijkt toch wel erg veel op gevangeniskampen
  3) China weet ook wel het een en ander van openlijk demoniseren: de puntmutsen, plakkaten en openbare martelingen tijdens de Mao-tijd en de publieke vernederingen van verdachten nu op CCTV
  4) “luchtfoto jaren niet meer geüpdatet” dat is n nieuws voor mij; ik begreep dat google Earth alleen satellietfoto’s gebruikt
  5) de Ming is ten onder gegaan aan volksopstanden (Li Zicheng) en de Qing had hulp van het westen nodig om Hong Xiuquan te verslaan, vandaar de angst van de CCP voor volksopstanden en hun fixatie op sociale stabiliteit

 13. 1 niet koloniseren maar heroveren van de Mongolen met nazi ideologie.
  2 Meeste fabrieken hebben nu eenmaal hekken. Paar jaar geleden was er een gerucht over ‘Chinese bedrijven in Afrika gebruiken Chinese gevangenen’ vanwege de hekken. Ben je wel in Afrika geweest weet je hoe gevaarlijk het is?
  3 Racistische termen zijn verboden op staats-tv.
  4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Earth luchtfoto volgens wiki, want satelliet hebben weinig resolutie.
  5 Beide ten ondergaan door zoete aardappelen. https://www.youtube.com/watch?v=szjeeN4Fa6U

 14. Voor de nieuwsgaring “van verschillende kanten”: twee stukken van Grayzone, een Amerikaanse website opgezet door onderzoeksjournalist Max Blumenthal.
  In No the UN did not… staat dat Mevrouw McDougall haar bronnen niet heeft genoemd (te zien op videoverslag VN-commissievegadering) en dat Reuters daarom zelf als bron het Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD) vermeldt. Het in de VS gevestigde CHRD haalt zijn materiaal vooral bij Radio Free Asia.
  In America’s meddling machine staat dat Omer Kanat, voorzitter van het World Uyghur Congress, gefinancierd door het National Endowment for Democracy, erover opschept dat “hij het gerucht over 1 miljoen gevangen Oeigoeren de wereld instuurt” en dat hij “dat getal haalt bij inschattingen door westerse media”.

 15. “Uyghurs are not Turks,” Dat wil zeggen ze zei geen Turken uit Turkije (Xiongnu voorouders die verslagen zijn door de Han en naar de westen zijn gevlucht). Het zijn een Turkish group op taalkundig gebied dat is waar. Genetisch hebben ze meer met de Mongolen. Oorspronkelijk spreken ze het Mongoolse taal tijdens het Han dynasty en Xiongnu (Turk) tijdperk. Ze zijn een soort slaven stam in eigendom van de Xiongnu. Later spreken ze pas Turk helemaal in de Tang dynasty. Het Mongols en Turk rivaliteiten onder ze zijn erg groot in het oude China.

 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Yugur Yugur voorouders van de Oeigoeren ook wel gele Oeigoeren genoemd. Wordt bestemd als Turkic and Mongolic group in China. “The Turkic-speaking Yugurs are considered to be the descendants of a group of Uyghurs who fled from Mongolia southwards to Gansu after the collapse of the Uyghur Khaganate in 840. The Mongolic-speaking Yugurs are probably the descendants of one of the Mongolic-speaking groups that invaded North China during the Mongol conquests of the thirteenth century”. Dus zijn de Oeigoeren Mongools of Turk? Ligt aan de taal. Sinds hun Mongoolse taal hadden opgegeven zijn ze van de Turkse taal family of hun DNA daar bij hoort is nog de vraag?

 17. Dat is natuurlijk allemaal zo. De propagandamachine draait ook hier. Als het nu een miljoen of driehonderduizend is, dat is misschien ook niet de essentie. Tussen het krakeel is het nog altijd mogelijk de waarheid te achterhalen.

 18. De Linkse anti-China beweging is waarschijnlijk erger dan de rechtse. Maar de laatste jaren zijn de linksen bezig met het Gitmo, Trump die kinderen in gevangenis stopt, Noord Afrikaanse vluchtelingen en het Rohingya issue. Linksen geloven jammer genoeg echt in hun propaganda terwijl de rechtsen de propaganda als afleidingsmaneuver gebruiken. Natuurlijk moeten wel de mensenrechten besproken voor de minderheden groepen, maar dan wel met echte bewijzen en verhalen. Niet deze propaganda waar na 3 keer wolf schreeuwen niemand het echt meer gelooft. VN wil graag de Rohingya in de volgende Veiligheidsraad bespreken om Birma te boycotten en sancties op te leggen. Na deze valse beschuldiging op China (over Xinjiang) zou China van zijn veto recht gebruik willen maken. Want anders zou China het volgende doelwit worden. Zie daar wat je ervan krijgt als je misbruik maakt van mensenrechten voor politieke doeleinden.

 19. Zelfs slimme ‘links oriënterende mensen’ ramen het aantal op minstens 300.000 buitengerechtelijk vastgehouden Oeigoeren in heropvoedingskampen in Xinjiang op basis van een gerucht. Hoe serieus kunnen we hun meningen nog nemen? Daarom hieronder mijn mening over het Chinese censuur.
  Is (internet)censuur in China noodzakelijk?
  China is een soevereine staat. Het voert een eigen beleid met eigen waarden en normen. In een wereldwijde omgeving waarin westerse opinies overheersen, is het niet mogelijk die eigen waarden en normen voldoende te handhaven.
  Is het een slimme tactiek?
  Ja, zo lang de voordelen (het kunnen voeren van een eigen beleid op basis van eigen waarden en normen) groter zijn dan de nadelen (minder vrijheid).

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.