Beschikbaar inkomen van Chinezen blijft snel stijgen

Het netto beschikbaar inkomen van de gemiddelde Chinees groeide iets sneller dan het bnp per hoofd. Het verschil stad/platteland verminderde marginaal. Arme plattelandsgebieden gaan vooruit, maar de afstand met koplopers Beijing of Shanghai blijft groot.

Het beschikbare inkomen per Chinees in 2019 bedroeg 30.733 yuan (ongeveer 4.000 euro). Na correctie voor de inflatie is dat een reële stijging met 5,8%. Dat is iets sneller dan de groei van het bnp/capita van 5,7% (het totale bnp steeg 6,1%).

In 2020 wil China het beschikbare inkomen per persoon van 2010 verdubbeld zien. Dit streefdoel is haalbaar, indien het coronavirus niet te veel ernstige gevolgen heeft.

Stad en platteland

Inwoners van stedelijke gebieden verdienden in 2019 gemiddeld 42.359 yuan (5.500 euro), een reële stijging met 5%. Plattelandsbewoners kwamen aan 16.021 yuan (2.072 euro), een toename met 6,2%. Dat laatste wijst op een langzaam verminderen van de kloof stad/platteland die toch nog 2,6/1 bedraagt.

Rijkste en armste

Inwoners van de administratieve regio Beijing hadden een gemiddeld beschikbaar inkomen van 67.756 yuan (8.765 euro), en indien ze in de stedelijke agglomeratie zelf woonden 73.849 yuan (9.550 euro). Dat was ook ongeveer het niveau van Shanghai, de rijkste stad van China.

De bevolking van de als arm geklasseerde rurale regio’s zag haar beschikbaar inkomen toenemen met 11,5%, tot 11567 yuan (1.500 euro). Na correctie voor de inflatie bedraagt de groei 8%, dat is 1,8% meer dan het gemiddelde van ruraal China, en 2,2% boven het landgemiddelde.

38% van hun inkomen kwam uit lonen (van lokale werkers of rurale migranten). De lonen stegen 12,5% vergeleken met 2018, dus iets sneller dan de rest van hun inkomstenbronnen.

Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *