Beter dan voorspelde economische resultaten in eerste trimester

China heeft het in het eerste trimester beter gedaan dan analisten voorspelden. Ondanks de Covid-19 golf in december-januari trok de economie vanaf februari aan en groeide het bbp met 4,5% . Alle indicatoren wijzen erop dat het niet om een kortstondige opflakkering gaat.

Vrachtwageenfabriek in Changchun Foto Xinhua/ Xu Chang Disclaimer

In het eerste trimester van 2023 groeide het bbp met 4,5% vergeleken met hetzelfde trimester in 2021. In het laatste trimester van 2022, in de laatste fase van de nul-Covid strategie en het begin van de grote besmettingsgolf in december, bedroeg de groei jaar op jaar slechts 2,9%. De prestaties van het eerste trimester wijzen volgens het Nationaal Bureau voor Statistiek op een stabiele economische heropleving. We staan ver van de rampscenario’s over China die begin dit jaar de ronde deden in het Westen, toen China zijn Covid-19 strategie had aangepast. Zelfs een recente enquête bij experts door het Chinese zakenblad Caixin voorspelde slechts 3,8% groei.

Het totale bbp bedroeg 28.500 miljard yuan ( 3.800 miljard euro) .Vergeleken met het laatste trimester van 2022 steeg het bbp in het eerste trimester met 2,2%. Indien men die prestatie vier trimesters zou kunnen herhalen komt men op 8,8% groei voor het volledige jaar.

Vooral de kleinhandel deed het beter dan verwacht, wat wijst op een geleidelijke terugkeer van het consumentenvertrouwen

Meer productie, meer verkoop

De toegevoegde waarde in de industrie, de maatstaf voor industriële activiteit, steeg 2,4% in januari en februari, en 3,9% in maart, telkens vergeleken met een jaar eerder. De fabricatie van elektrische apparaten en de automobielsector deden het bijzonder goed, met stijgingen van 16;9% en 13,5%. Dee Amerikaanse beperkingen op hoogtechnologische uitvoer in sommige sectoren begonnen te wegen. De productie van microprocessoren daalde 21,6%, die van GSM’s met 6;7% en die van chips met 3%.

De verkoop in de kleinhandel, de maatstaf voor consumentenuitgaven, steef in januari en februari met 3,5%, en schoot in maart met 10,6% omhoog. Dat bracht het gemiddelde voor het trimester op 5,8% vergeleken met een daling met 2,7% in het vorig trimester. De omzet van de horecasector steeg 9,2% in januari en februari, maar 26,3% in maart. De verkoop van juwelen piekte in maart op + 37,4%.

Meer investeringen

De investeringen in vaste activa (infrastructuur, machines, gebouwen) stegen 5,1% vergeleken met een jaar eerder, een even grote vooruitgang als het vorig trimester. Ze vertraagden in maart vergeleken met de 5,5% in januari en februari.

China doet grote inspanningen voor innovatie in knelpunttechnologieën Dat heeft effecten op de digitalisering van heel de economie. De investeringen in hoogtechnologische sectoren stegen met 16% en die in internethandel zelfs met 51,5%.

Alhoewel de verkoop van woningen steeg met 4,1% daalden de investeringen in de vastgoedsector met 5,8% wat erop wijst dat de crisis daar nog niet helemaal voorbij is.

Onverwacht sterke uitvoer, werkloosheid nog hoog

Ondanks externe onzekerheid steeg de Chinese uitvoer in maart onverwacht met 23,7% vergeleken met een jaar eerder. De Chinese troeven in groene energie, de verbeterde opening naar de buitenwereld en het Belt and Road Initiative compenseerden het toenemend protectionisme en een mogelijke recessie in de VS en de EU.

De werkloosheid in de steden (inclusief die bij rurale migranten) bedroeg 5,6% in februari maar daalde naar 5,3% in maart. De werkloosheid bij 16-24-jarigen in maart bedroeg 19,6% te vergelijken met de piek van juli 2022.

Optimisme

Voor het tweede trimester verwacht men een verdere opleving en een hogere groei van ongeveer 8%. Maar dat is een geflatteerd cijfer want het tweede trimester van 2022 waarmee men vergelijkt was zwak, vooral door de lange lockdown van Shanghai.

Het Nationaal Bureau voor Statistiek schrijft de goede resultaten toe aan de ondersteunende maatregelen van de overheid. Dat zorgt voor een stabiele groei. Het waarschuwt echter voor remmende factoren: de verslechterende internationale situatie en het nog niet voluit toenemen van de binnenlandse vraag maken dat verdere snelle groei niet vanzelf zal gaan.

Daarom moeten meer inspanningen gebeuren voor groei van hoge kwaliteit (technologisch), om de mogelijkheden van de binnenlandse markt volop te realiseren (hogere lonen) , hervormingen te verdiepen (steun aan privébedrijven) en de opening naar de buitenwereld op een hoger niveau te brengen (minder concentratie van de handel bij de rijke landen).

De Amerikaanse bank J.P.Morgan verhoogde zijn groeivoorspelling voor China in 2023 van 6 naar 6,4%. Kristalina Georgieva, de directrice van het IMF, verwacht dat China dit jaar met 5,2% groei zorgt voor een derde van alle economische groei in de wereld. Experts berekenden dat 1% extra groei in China resulteert in 0,3% extra groei in de rest van Azië.

Bronnen: People’s Daily, Global Times, Caixin, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email