Betere toegang tot gezondheidszorg voor boeren

Om gezondheidszorg opnieuw betaalbaar te maken, startte de Chinese overheid in 2003 met een nieuwe ziekteverzekering voor de plattelandsbevolking: the New Rural Cooperative Medical Scheme (NCMS). Een recente studie (1) ging in 100 dorpen, verspreid over 5 provincies, bij 106 dorpsklinieken en 8339 personen na wat de impact is van deze nieuwe ziekteverzekering.

De onderzochte regios

De onderzochte regios


Boerenfamilies kunnen op vrijwillige basis een openbare ziekteverzekering afsluiten voor een bescheiden premie van 1,08 tot 2,15 euro per persoon. De lokale en centrale overheid leggen allebei  een supplementaire subsidie voor deze verzekering bij, van 2,16 tot 4,30 euro per aangesloten lid. Op vijf jaar tijd is de NCMS uitgegroeid tot de ziekteverzekering voor 800 miljoen mensen op het Chinese platteland.
De NCMS dekte van bij de start minstens een deel van de kosten bij opname in het (stedelijk) ziekenhuis. De dekking is in 2007 verbreed tot terugbetaling van kosten bij ambulante zorg, onder meer bij verzorging in het consultatiebureau in het dorp. Deze ‘dorpsklinieken’ vormen de ruggengraat van preventie en eerstelijnszorg op het platteland.
Een recente studie (1) ging in 100 dorpen, verspreid over 5 provincies, bij 106 dorpsklinieken en 8339 personen na wat de impact is van deze nieuwe ziekteverzekering. De onderzoekers bestudeerden de situatie in 2007, en vergeleken ze met 2004. Ze stellen vast dat de zorg in de dorpsklinieken in die periode met 5 % is gestegen, terwijl de globale zorg gelijk is gebleven. Ook daalde de kost (‘uit eigen zak’) voor de patiënt met 19 % in het algemeen en zelfs met 36 % bij ernstige (en dure) hospitaalzorg.
De onderzoekers besluiten dat de nieuwe ziekteverzekering voor de plattelandbewoners een zekere graad van bescherming blijkt te bieden tegen dreigende armoede bij zware ziekte. Meer in het algemeen blijken de persoonlijke kosten van de zieke te verminderen. Ook gaat de lokale eerstelijnszorg vooruit, met een gelijkmatige daling van de tweedelijnszorg in het stedelijk ziekenhuis (met specialisten en dure medicatie).
Een begeleidend editoriaal (2) vindt deze studieresultaten bemoedigend voor de nieuwe ziekteverzekering, hoewel het nog te vroeg is om definitieve uitspraken te doen over de effecten ervan. NCMS slaagt er in elk geval nu al in om de meest dringende behoefte van de plattelandsbevolking aan brede toegang tot ziekteverzekering en gezondheidszorg te realiseren.
(1)    Babiarz KS, Miller G, Yi H, Zhang L, Rozelle S. New evidence on the impact of China’s New Rural Cooperative Scheme and its implications for rural healthcare: multivariate difference-in-difference analysis. BMJ 2010;341:c5617.
(2)     Feng Z. Chinese Health care in rural areas. The new rural cooperative scheme is on the right track despite the challenges ahead. BMJ 2010;341:c5254.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *