Categorie: Milieu

ook voedselveiligheid, recyclage, klimaat
woestijn

Beijing wil 1/3 drinkwater uit zee

Beijing wil tegen 2019 een derde van haar drinkwater betrekken uit een ontziltingsinstallatie op het schiereiland Caofeidan. China heeft de afgelopen 40 jaar aardig wat vooruitgang geboekt in de ontziltingscapaciteit. Toch wil het land ook nog bijbenen wat de benodigde membraantechnologie betreft. Beijing met zijn 20 miljoen inwoners verbruikte vorig jaar dagelijks 2,98 miljoen ton water. Dit komt echter neer op 100 m3 per hoofd per jaar, ver onder de drempel van 1000 m3 zoals…

Verstedelijking heeft groene diensten nodig

We publiceren hieronder de opinie van het openingsartikel uit het Volksdagblad van vandaag. Het partijblad heeft het over de noodzaak van een groenere dienstenector als te volgen weg tot een meer duurzame verstedelijking. Om de uitdagingen van industrialisering en uitbreidende steden aan te gaan moet China stappen zetten om een groene dienstensector te ontwikkelen. Bij zijn eerste persconferentie als premier beschreef Li Keqiang de Chinese verstedelijking als “zonder voorgaande in de geschiedenis”. Hij had gelijk.…

Duurzame energie in Tibet moeilijk zonder centrale steun

Meer dan 30 % van de Tibetaanse dorpen heeft nog geen elektriciteitsnet en 40 % van de boeren kennen een tekort aan brandhout. Toch bezit Tibet aanzienlijke mogelijkheden in wind-, zonne- en geothermische energie. Gezien de aanzienlijke kost van de installaties is het echter duidelijk dat Tibet een algemene energievoorziening niet tot een goed einde kan brengen zonder steun van het nationaal niveau De Autonome Regio Tibet gelegen op gemiddeld 4000 meter hoogte, telde in…

“Een op 5 LED-firma’s zal falen in 2013”

Kenners verwachten dat dit jaar een vijfde van China’s LED-producenten zal bankroet gaan door de overproductie en de lage prijzen. Peking wil echter dat de LED-sector tegen 2015 instaat voor een derde van de verlichting in China, een verdrievoudiging van het huidige getal. McKinsey verwacht dat de LED-markt in China tot 2016 jaarlijks met 40 % gaat stijgen. De LED (light emitting diodes)-sector is in hetzelfde bedje ziek als de sectoren wind- en zonne-energie. De…

Nog twee magere jaren in windenergiesector voorspeld

Hoewel dit jaar voor 18 gw nieuwe windenenergie zal geïnstalleerd worden in China, blijkt dat opnieuw 30 tot 40 % van de windmolens onbenut zal blijven bij gebrek aan aansluiting aan het net. Het aanleggen van de elektriciteitsleidingen duurt twee keer zo lang als de bouw van de windmolens. Minstens twee jaar zal de periode met flauwe winstmarges nog aanhouden. Cijfers kunnen verraderlijk zijn, alleszins in het complexe China. Ogenschijnlijk zien ze er uitstekend uit:…

Wat met het afvalslib?

Elk jaar brengt China 22 miljoen ton afvalslib voort waarvan 80 % niet behandeld wordt.De toxiciteit er van wordt zelfs een groter probleem  dan de huisvuilstorten rond de steden. De 22 ton slib zijn dan nog enkel afkomstig van huishoudelijk afvalwater en bevatten niet het slib dat overblijft van industrieel afvalwater. Eind 2010 werd 34 miljard m3 van China’s afvalwater behandeld en dat komt zowat overeen met het gehele volume van de 3 Klovendam. Na…

Door de Chinese bril: klimaat en groene energie

Door de Chinese bril: Klimaat en groene energie 1 augustus 2012 MO*Dit artikel maakt deel uit van het dossier : Door de Chinese bril de auteur is Anne-Sophie Poulain China is het economische wonder van het laatste decennium. Het vestigen van zo een wonder vereist echter ook duizelingwekkend veel energie. Omdat het land zich daarom nog niet wil binden aan internationale klimaatverdragen (net zoals de Verenigde Staten trouwens), krijgt het heel wat kritiek te verduren…

Milieunijverheid op zoek naar fondsen

De milieunijverheid vegeteert nog te veel in de marge. De overigens meestal kleine ondernemingen hebben over het algemeen fondsen te kort om tot bloei te komen. Dit blijkt uit een verhaal van Beijing Review. Uit een onderzoek door de Hebei Environment Protection Industry Association blijkt dat 62 % van deze ondernemingen minder dan 1 miljoen winst maken; 65 % van hetzelfde soort ondernemingen die technologieonderzoek verrichten, hebben een inkomen onder de 100.000 yuan. Volgens vicedekaan…

Buitenlandse firma’s maken waterprobleem te gelde

Heel wat buitenlandse firma’s snellen China ter hulp voor haar waterproblemen omdat de overheid ook massale investeringen in de sector belooft. Zo wordt van de nood een deugd gemaakt. We overlopen enkele initiatieven van irrigatie tot waterzuivering. We hadden het in het verleden over de povere toestand van China’s waterstaat. Sinds 2008 heeft China 50 miljoen inwoners meer, maar de waterbronnen daalden met 11 % tot 2302 miljard m³. Zo beschikt China maar over 2100…