13-de vijfjarenplan benadrukt ook biodiversiteit

China dat al de UN-doeleinden over biodiversiteit voor 2015 heeft bereikt, kijkt al verder de toekomst in. De acht krachtlijnen die het 13-de vijfjarenplan over biodiversiteit nastreeft zijn al bekend. Een doel hierbij is de arme bevolking in zuidwest China met zijn rijke fauna en flora, te doen omschakelen van een overexploitatie van gronden en bodemrijkdommen naar meer milieuvriendelijk toerisme.

 China telt meer dan 35.000 plantensoorten, 8000 verschillende gewervelden en 28.000 soorten die in de zee leven. China was in 1993 een van de eerste landen die de Conventie over de biologische diversiteit tekende. Het installeerde onmiddellijk nadien een Nationale Commissie voor de biologische diversiteit. Volgens het Ministerie van Leefmilieu heeft China 2729 beschermde natuurzones opgericht met een totale oppervlakte van 1,47 miljoen km2 of bijna 15% van het grondgebied. De laatste 10 jaar vergrootte de beboste oppervlakte met 100.00 km2. 2800 km2 wortelbomen of natte natuurgebieden werden gerestaureerd en 720.000 km2 grond die met erosie bedreigd werd, tot beschermde zone omgevormd door de toegang voor het publiek te verbieden. Op die manier heeft het land al de hoofddoelstellingen bereikt die UN-Conventie over de biologische diversiteit voorop stelde: 15% van het grondgebied beschermd en 100.000 km2 bos er bij.
Naar aanleiding van de 65-ste Conferentie van de UN publiceerde China een Strategisch plan voor de biodiversiteit waaruit een actieplan voortvloeide. Drie grote principes lopen door het plan heen: het milieubehoud, de participatie van het publiek en het delen van de baten. Het plan voorziet drie fasen: van 2010 tot 2015 wordt het verlies aan biodiversiteit afgeremd; van 2015 tot 2020 is dit verlies onder controle en tegen 2030 zal de biologische diversiteit op een efficiënte manier worden beschermd. De eerste etappe is achter de rug. Bepaalde diersoorten die met uitsterven bedreigd werden, zijn gered en planten zich voort en bij de zeldzame planten geldt dit eveneens.

 13-de vijfjarenplan

Gedurende het dertiende vijfjarenplan wordt de bescherming doorgetrokken. Qiu Qiwen heeft al de grote lijnen van het plan verteld aan biodiver2China Radio International. Vooreerst zullen er onderzoeken en beoordelingen over de biologische diversiteit verricht worden met het doel om het bestaande te inventariseren. Ten tweede moet een controlenetwerk opgezet worden om de evolutie van het milieu te volgen. Ten derde dient de capaciteit tot bescherming op het lokaal niveau te worden geaccentueerd. Ten vierde moet ook het behoud opgedreven worden buiten de beschermde sites. Ten vijfde zullen pogingen ondernemen worden voor het herstel van de biologische diversiteit. Ten zesde dient het beschermen van de biodiversiteit gepaard te gaan met een vermindering van de armoede.
Zo kunnen traditionele activiteiten op een duurzamer niveau worden gebracht, kan de regionale infrastructuur verbeterd en zullen ook de bevoegdheden van de diverse besturen uitgeklaard worden. Hoe dit duurzamer worden van de traditionele activiteiten zal gebeuren, is minder duidelijk. Wel is het zo dat in de arme gebieden van zuidwest China fauna en flora vrij rijk bedeeld zijn. Overexploitatie tast de biodiversiteit aan. Een middel om de arme bewoners minder afhankelijk te maken van de natuurlijke rijkdommen is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het toerisme in deze streken met een prachtige natuur. Volgens de toeristische statistieken zijn tussen 2011 en 2014 meer dan tien miljoen personen uit de armoede gehaald door het toerisme. Hetzelfde dertiende vijfjarenplan voorziet dat daardoor 17% van de bevolking die in armoede leeft tegen 2020 dit achter zich kan laten.
Bron: China Radio International
Lees ook over Living Report Planet-rapport 2015, het dossier natuurgebieden

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *