Categorie: Milieu

ook voedselveiligheid, recyclage, klimaat
woestijn

Deelfietsen: met een app naar een groener China

De Chinezen fietsen weer. In het land waar de auto meer en meer regeert komt de fiets terug, en hoe. Het deelfietsen met apps is een voorbeeld van vernieuwende technologie en ondernemingsgeest. En, het is een extra route om te ontsnappen aan de vervuiling. Vrienden en bezoekers van China kennen nog het beeld van duizenden fietsers op straat in de Mao-tijd. Chinezen gebruikten de fiets voor het woon-werkverkeer en als middel voor allerlei transport van…

Klimaatakkoord Parijs dank zij China?

Toen de klimaattop in Kopenhagen mislukte, werd de schuld door sommigen gegeven aan  de ontwikkelingslanden met China voorop. Is het dan nu aan China toe te schrijven dat de klimaattop in Parijs gelukt is? Het heeft er inderdaad alle schijn van dat het Parijse voorzitterschap beter de centrale financiële bezorgdheid van de ontwikkelingslanden in de onderhandelingen en in het uiteindelijke akkoord heeft meegenomen. Niet onterecht wijst de directeur van de Academia Sinica Europaea en de…

13-de vijfjarenplan benadrukt ook biodiversiteit

China dat al de UN-doeleinden over biodiversiteit voor 2015 heeft bereikt, kijkt al verder de toekomst in. De acht krachtlijnen die het 13-de vijfjarenplan over biodiversiteit nastreeft zijn al bekend. Een doel hierbij is de arme bevolking in zuidwest China met zijn rijke fauna en flora, te doen omschakelen van een overexploitatie van gronden en bodemrijkdommen naar meer milieuvriendelijk toerisme.  China telt meer dan 35.000 plantensoorten, 8000 verschillende gewervelden en 28.000 soorten die in de zee…

Samenwerken voor verandering tijdens de COP21 in Parijs

De ambassadeur van de Chinese Missie bij de Europese Unie, mevrouw Yan Yanyi, heeft op 26 november een opiniestuk in het Engels gepubliceerd in de EUObserver over de klimaattop in Parijs. De tekst is ook verschenen op de website van de Chinese Missie. Het is een tekst die niet, zoals de meeste westerse berichten, over China gaat, maar officiële standpunten van China zelf weergeeft.

Chinese uitstoot van koolstof niet hoger maar lager dan gemeld

In de aanloop van de klimaatconferentie van Parijs heeft de New York Times ontdekt dat de Chinese koolstofuitstoot hoger zou liggen dan vroeger gemeld. Het blad baseert zich daarvoor op de nieuwste Chinese statistieken van steenkoolverbruik, die retroactief naar boven aangepast zijn. Andere respectabele bladen zoals The Guardian hebben dit overgenomen en er de nodige commentaren bijgevoegd over die notoir onbetrouwbare Chiense statistieken, waardoor de Chinese beloften voor Parijs waardeloos zijn. Bij ons heeft onder meer Knack de beweringen van de New York Times overgenomen. Het blijkt een ernstig geval van journalistieke onzorgvuldigheid. De gegevens over het hogere steenkoolverbuik waren immers al in augustus in Nature verschenen, samen met een herziening van de uitstoot per ton Chinese steenkool: die steenkool bevat veel steengruis dat niet opbrandt zodat een ton Chinese steenkool veel minder uitstoot dan een ton Amerikaanse. Per saldo is de totale uitstoot van China lager dan vroeger gedacht, niet hoger. We hernemen hier het artikel dat in augustus op deze website

Britse staal bedreigd door China? Een gelaagd verhaal.

Zodra Xi Jinping in Londen aankwam maakt de (Indiase) staalproducent Tata Steel bekend dat hij in Engeland en Schotland 1.200 banen zal schrappen. Een op de zes Britse staalarbeiders krijgt dus de bons en dat zou vooral komen door de massale import van Chinees staal, dat ‘zwaar door de staat wordt gesubsidieerd’. Het was een van de thema’s die een schaduw wierpen over het staatsbezoek van de Chinese president.