Categorie: Beleid

partijen, binnenlandse en buitenlandse politiek en democratie

CPC feliciteert twee andere partijcongressen

Twee leden van het Permanent Comité van het CPC Politiek Bureau hebben afgelopen week twee democratische partijen gefeliciteerd wegens het houden van hun partijcongres. Ook bij de raadpleging over de economische politiek in 2023 werden vertegenwoordigers gehoord van deze partijtjes

Chinese Covid-19 strategie verder aangepast

Nadat op 11 november al enkele voorzichtige versoepelingen doorgevoerd werden, heeft de regering nu met 10 nieuwe richtlijnen een belangrijke stap naar ‘leven met Covid-19’ gezet. De verdere evolutie van de exitstrategie hangt in hoge mate af van het succes van de vaccinatiecampagne voor risicopersonen en de efficiëntie van de ziekenzorg.

Kernaspecten van de Chinese visie op mensenrechten

De China Daily van 6 december 2022 bevat een bondige en heldere uiteenzetting van de Chinese visie op mensenrechten, zowel de grondbeginselen als de praktische implementatie ervan. Dit document is zo helder, dat het eigenlijk geen nadere uitleg behoeft. Toch kan er in onze regio een behoefte zijn aan een Nederlandse samenvatting van de basisprincipes en hun culturele achtergrond; vandaar het onderstaande artikel. Ik beperk me tot slechts twee aspecten. Ik zal eerst de aspecten…

China – gidsland naar een multipolaire wereld

In het kader van het overleg tussen China en de EU, zowel wat betreft de lange termijn als het recente bezoek van Michel aan China, verschenen de afgelopen dagen in de China Daily artikelen waarin China de EU aanraadt mee te streven naar een multipolaire wereld. Dit begrip is ook al een aantal keren in artikelen op Chinasquare gebruikt. Ik kan me echter voorstellen dat niet alle lezers van Chinasquare met dit concept bekend zijn.…

Vaccinatie van ouderen wordt prioriteit

Bij een ongecontroleerde golf van het omikron virus in China lopen vooral de te weinig gevaccineerde ouderen gevaar op ernstige ziekte en overlijden. Een hogere vaccinatiegraad in deze groep is dan ook de belangrijkste voorwaarde om een exitstrategie te kunnen uitstippelen. Er zal nu versneld aan gewerkt worden.

Chinese permanente maanbasis tegen 2028 (upd)

China plant tegen 2028 een permanente maanbasis. Die zal voorlopig echter onbemand zijn want de eerste Chinees zal pas na 2030 voet op de maan zetten. Intussen boekt de Chinese ruimtevaart met de aankomst van een tweede team in het ruimtestation Tiangong succes dichter bij ons.

China: een klein zuivelland op kolossale schaal

China staat niet als zuivelnatie bekend. Ook zij die weinig van China weten, hebben wel eens vernomen dat het merendeel van de Chinezen nog altijd geen melk drinkt. Dat is lang niet altijd vanwege lactose-intolerantie die veel in China voorkomt. De meesten vinden het gewoon niet lekker. Dan is er nog de herinnering aan het melamineschandaal van ruim 10 jaar geleden. Ondanks dat, omvat de lijst van de 10 grootste zuivelbedrijven ter wereld inmiddels twee…

Hoe gebeurt de besluitvorming op het partijcongres?

Op het einde van het partijcongres zijn de besluiten goedgekeurd. Over deze besluiten blijkt al maandenlang intensief gediscussieerd met feedback van verschillende niveaus. Het congres zelf bracht slechts minieme veranderingen aan en keurde de tekst met grote meerderheid goed. Het partijblad Renmin Ribao beschrijft het volledige proces.

Hoe geraak je in de Chinese partijtop?

De leden van het nieuwe centraal comité werden gekozen op het partijcongres. Binnen het centraal comité werd dan de topleiding verkozen. Die verkiezingen gebeurden niet rechtstreeks, er ging een intensief selectieproces aan vooraf.