Categorie: Beleid

partijen, binnenlandse en buitenlandse politiek en democratie

De visie van Xi Jinping op de modernisering van China

Chinese staatsmedia hechten momenteel veel belang aan een toespraak van Xi Jinping op een studiedag voor de topkaders van de Communistische Partij van China (CPC) , waarin hij zijn visie op de modernisering van China uiteenzet. Qiushi, het theoretisch tijdschrift van de partij, vat de tekst samen. Ik voeg er eigen commentaar aan toe.

Covid-19 golf ebt weg

Het aantal ernstig zieken en overlijdens ten gevolge van Covid-19 in China blijft snel afnemen. Ook de aanvankelijke vrees voor een tweede golf einde januari ebt weg.

Nieuwjaarsboodschap van Xi Jinping: We slaan ons er door

De Chinese president houdt jaarlijks een nieuwjaarstoespraak. Hij gaf toe dat China in een moeilijke periode verkeert en riep de bevolking op zich in te zetten voor de toekomstvisie van China. De Taiwanezen riep hij op tot overleg en consensus. Voor Covid-19 ziet hij licht aan het einde van de tunnel.
Er kwamen op oudejaarsavond opvallend meer mensen dan anders op straat om het nieuwe jaar te vieren.

China covid-19 update

Het aantal besmettingen blijft stijgen maar zou al pieken in Beijing. Er zijn veel meldingen van knelpunten in hospitalen en tekorten van koortsmiddelen bij apothekers. Maar de toestand is globaal onder controle; de bevolking blijft rustig en ziet licht aan het eind van de tunnel. Van dag tot dag worden maatregelen aangepast om het lijden en het verlies van mensenlevens te beperken. Het aantal besmettingen, ernstig zieken en overlijdens kan alleen geschat worden; de dagelijkse rapportering is bij gebrek aan betrouwbare gegevens gestopt.