Categorie: Beleid

partijen, binnenlandse en buitenlandse politiek en democratie

Langetermijnvisie voor economische en sociale planning.

Op een seminarie ter voorbereiding van het volgend vijfjarenplan, benadrukte president Xi dat China in een wereld leeft van ‘turbulente veranderingen’ waar een langetermijnvisie op planning nodig is. Die visie is er een van ontwikkeling onder impuls van de binnenlandse markt, met behoud van openheid naar de wereld. Het is een visie van technologische vernieuwing en een meer efficiënte economie gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking.

VS drijft anti-China hetze ten top (upd)

VS minister Pompeo wil dat Chinese ICT hardware en software op 5 manieren uit Amerikaanse netwerken geweerd wordt en hij hoopt dat andere landen dit voorbeeld volgen. Ondertussen is een regeringswerkgroep klaar met de voorstellen om Chinese bedrijven die zich niet onderwerpen aan de Amerikaanse boekhoudkundige regels ook van de VS beurzen te bannen. Het McCarthyisme is helemaal terug

De ‘Twee Vergaderingen’ geopend in Beijing.

Op 21 mei opende de jaarlijkse voltallige zitting van Chinese Nationale Politieke Raadgevende Vergadering (een soort Senaat) en op 22 mei het Nationaal Volkscongres, het parlement. De beslissing om de belangrijke ‘Twee Vergaderingen’ nu te houden is een signaal dat China Covid-19 (voorlopig) in eigen land als overwonnen beschouwt. Wat mogen we verwachten van de vergaderingen?