Categorie: Actueel

Actueel nieuws

Vader Chinese ruimtevaart sterft

Qian Xuesen, de vader van het Chinese ruimtevaartprogramma, is in Peking op 98-jarige leeftijd overleden. Zijn moeilijkste momenten kende hij gedurende de jaren ’50 in de Verenigde Staten, waar hij van sympathie voor het communisme verdacht werd en opgesloten werd op een eiland. Qian Xuesen werd geboren in Hangzhou in 1911. Hij behaalde zijn diploma in Shanghai in 1934 en vertrok naar de Verenigde Staten om verder te studeren. Hij behaalde er zijn doctoraat in 1939 en…

Gelijke rechten voor boeren op stapel

De permanente commissie van het Nationaal Volkscongres, bijeen in haar tweemaandelijkse voltallige vergadering werkt aan een aanpassing van de kieswet. Ook de regeling ‘aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden’ wordt onder de loep genomen. Het resultaat moet zijn dat er meer gelijkheid komt tussen de rechten en de behandeling van plattelands- en stadsbevolking. De kieswet ingesteld in 1953 en helemaal vernieuwd in 1979, werd voor het laatst geamendeerd in 1995. Het Nationaal Volkcongres telt 3000 afgevaardigden; de…

Panyu tekent petitie tegen verbrandingsoven

Duizenden bewoners van Panyu, een district in Kanton, hebben een petitie getekend tegen de bouw van een verbrandingsoven in hun buurt, ondanks de belofte van de overheid om de milieuvoorschriften na te leven. Buurtbewoner Wang weet dat verbranding van afval dioxine kan veroorzaken, wat tot kanker kan leiden. In zijn huizenblok tekenden 1300 bewoners een petitie tegen de bouw van de oven en hij gelooft dat het verzet de komende maanden nog zal groeien. Nadien wordt de petitie afgeleverd aan…

Fraude in waterzuivering

China’s Nationale Auditdienst heeft ontdekt dat 13 bij waterzuiverings-projecten betrokken provincies voor in totaal 515 miljoen yuan fraude hebben gepleegd. Zeven provincies hebben 403 miljoen yuan van een speciaal milieufonds voor andere doeleinden misbruikt en vier andere maakten valse uitgaven met het doel om fondsen op te strijken. Dertien provincies hebben voor 3,6 miljard yuan van gelden voor waterzuivering van afvalwater ofwel verkeerdelijk aangewend ofwel niet geïnd. De Auditdienst is daarnaast aan het navlooien of er fraude…

Greenpeace: “Reguleer vervuiling met zware metalen”

De milieuorganisatie Greenpeace heeft op 5 plaatsen rond de Parelrivier de lozingen onderzocht van 25 firma’s. Besluit is dat China gevaarlijke metalen dringend moet betrekken in een regelgeving over watervervuiling. Het laatste rapport van ‘Greenpeace China’ gaat over de vergiftiging van de Parelrivier. De organisatie onderzocht de lozingen van een paar tientallen firma’s in Fogang, Panyu, Shenzhen, Dongguan en Qingyuan. De onderzochte bedrijven produceren laminaat, moederborden, drukwerk/verpakking en textiel. In elk van de 5 onderzochte gebieden werd…

In 2012 heeft China grootste TGV-net

Volgens de South China Morning Post zal China tegen 2012 qua aantal kilometers ‘s werelds grootste net hebben van ultrasnelle lijnen.  De supersnelle trein, die dan over een net van 13.000 km zal rijden, heet er CRH (China Railway High-Speed). De groei van China’s snelspoor is fenomenaal; in 2007 was het net slechts 1109 km groot. Dat zal groeien tot 7000 km in 2010,  13.000 km in 2012 en finaal tot 18.000 km in 2020. Het aantal CRH’s…

Geen crisis voor Chinese autosector

Half oktober rolde in China het tienmiljoenste voertuig van de band dit jaar, een Jiefangvrachtwagen in Changchun. De Verenigde Staten en Japan gingen dit jaar wel al eerder over de tien miljoen. Voor 2009 wordt in China een totale productie van 12 miljoen verwacht, zowat 30 % meer dan in 2008. Op de wereldmarkt betekent China echter nog niet veel, alhoewel het de ambitie is financieel sterke Chinese merken te promoten, met een gesofistikeerde technologie, ook op nieuwe domeinen.…

Shanghai 2010 breekt nu al records

Het thema voor de Wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai is ‘Een betere stad, een beter leven’. Het Themapaviljoen met een grondoppervlak van 60.000 m² heeft in dat kader niet minder dan 30.000 m² zonnepanelen en wordt daarmee het grootste zonnedak ter wereld. Het is in staat elektriciteit te leveren voor 2500 Chinese gezinnen (die wel drie keer minder verbruiken dan wij); dat moet jaarlijks 1000 ton steenkool uitsparen. Om een decoratief effect te krijgen, zijn de panelen…

Drie mijnwerkers gered

Zondagochtend zijn drie mijnwerkers gered uit de kolenmijn waar ze acht dagen hadden vastgezeten na de ineenstorting van een schacht in de mijn waar ze werkten. De redders slaagden erin hen naar boven te halen. Ze werden onmiddellijk naar een ziekenhuis gebracht waar kon worden vastgesteld dat hun gezondheidstoestand stabiel was. Ze hadden een plek weten te vinden met een goede ventilatie en schoon drinkwater. Op donderdag, zes dagen na de instorting, konden de redders een pijp…

China zal KMO’s stimuleren

China zal in een volgende fase van zijn stimuleringspakket meer maatregelen treffen om privéinvesteringen aan te moedigen. Dit deelde een ambtenaar van de ‘Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie’ mee. Meer bepaald zal drie miljard yuan regeringssteun worden uitgetrokken voor KMO’s om hun innovatie te stimuleren, de energiebesparing op te voeren, de uitstoot te reduceren en de productiecapaciteit te verbeteren. De Commissie zal ook de supervisie op investeringsprogramma’s opvoeren zodat dubbel gebruik en overcapaciteit vermeden worden. Het vorige…