Categorie: Actueel

Actueel nieuws

VN-topman: “China model voor Millenniumdoelstellingen”

Voorzitter Hamidon Ali van de VN-raad voor Economie en Sociale Zaken heeft China een model genoemd voor andere naties bij het nastreven van de 8 antiarmoededoelstellingen, ook de Millenniumdoelstellingen genoemd. Er komen 140 staats- en regeringsleiders en talrijke ngo’s gedurende drie dagen bijeen in New York om deze te bespreken. Van maandag tot woensdag komen de wereldleiders in New York bijeen om de voortgang van de Millenniumdoelstellingen te bespreken. Deze dateren uit 2000, toen wereldleiders beloofden hun…

De stand van zaken 15

Haven Tianjin Tianjins haven is China’s derde grootste haven. Voorzitter Yu Rumin van de haven verwacht dat het vrachttonnage dit jaar toeneemt tot 400 miljoen ton, waar het vorig jaar 380 miljoen ton bedroeg. De haven is van plan 13 miljard yuan te investeren in de bouw van nieuwe havenfaciliteiten. De haven wil diversifiëren en logistiek, vastgoed en financiën ontwikkelen. Tianjins haven heeft een eigen fondsenbeheersmaatschappij. De havenmaatschappij is sedert 1996 beursgenoteerd in Shanghai. Binnenlandse…

Nu provincie Shaanxi op ronde in Taiwan

Deze week was het de beurt aan de provincie Shaanxi om een bezoek te brengen aan Taiwan. De provincie hoopt voor in totaal 800 miljoen $ aan zakendeals af te sluiten. We hadden het reeds in het verleden over het bezoek van diverse Chinese provincies aan Taiwan met het oog op het afsluiten van zakenovereenkomsten. Vorig jaar beliepen deze deals een waarde van 18 miljard $; dit jaar wordt de waarde van de ondertekende overeenkomsten reeds…

Reeds 10 miljard geïnvesteerd in groene technologie

Van 2006 tot 2010 heeft China volgens viceminister Zhang Laiwu van Wetenschap en Technologie 10 miljard yuan gespendeerd aan research en ontwikkeling van groene technologieën. Toch staat het land nog niet waar het moet, aldus Zhang. De viceminister maakte een balans op van China’s inspanningen inzake groene technologie. Hij zei dat China meer zonnebatterijen produceerde dan gelijk welk ander land en dat binnenkort de eerste elektriciteitproducerende centrale op basis van zonne-energie zal opstarten. De capaciteit…

Liefdadigheid met Chinese kenmerken

Chen Guangbiao, die beschikt over een persoonlijk vermogen van naar schatting 440 miljoen dollar (meer dan 334 miljoen euro), zal na zijn dood zijn hele fortuin schenken aan liefdadigheidsinstellingen. Chen is nu al een topdonor en hij zal ook deelnemen aan het banket in China voor de campagne ‘The Giving Pledge’ (de belofte om te schenken) van persoonlijkheden als  Bill Gates en Warren Buffett .   Chen, die onder andere een groot recyclingbedrijf heeft in Jiangsu, zegt…

'Misdaad tegen voedselveiligheid strenger en sneller straffen'

Misdaden die de voedselveiligheid aantasten of bedreigen, moeten veel strenger worden gestraft. Ambtenaren die bij dit soort criminaliteit betrokken zijn, mogen niet worden ontzien of uitstel van straf krijgen. Dat is waar vier regeringsinstellingen op aandringen in een gezamenlijke circulaire. Het Volkshooggerechtshof, het Openbaar Ministerie van het Volk, het ministerie van Openbare Veiligheid en dat van Justitie hebben woensdag een document met die boodschap verspreid. Behalve met de menselijke en economische schade, moeten rechters voortaan…

Illegale orgaanhandel wordt aangepakt

China Daily meldt dat twee burgers vier jaar gevangenisstraf hebben gekregen voor hun betrokkenheid bij de handel in menselijke organen. Ze moeten ook een boete betalen van 100.000 yuan, meer dan 11.000 euro. Het was de eerste uitspraak hierover van het Volksgerechtshof in Beijing, maar ook de eerste in een reeks die al dezelfde dag werd uitgebreid. Ook anderen die orgaandonoren hadden ‘aangeworven’ kregen gelijkaardige, zij het lichtere, straffen. Volgens Qiu Zhiying, een van de…

Chinezen naar diepste zeeën

China werkt aan een diepzeevaartuig dat de zeebodem tot 7000 meter moet kunnen verkennen, d.w.z. 99.8 % van de hele zeebodem. Na acht jaar ontwikkeling bereikte de Jiaolong bij testen deze zomer, met een bemanning van twee personen, al 3750 meter in de Zuid-Chinese Zee. Wanneer de Jiaolong in 2012 de 7000 meter bereikt, dan kan het dieper dan de 6500 meter van de huidige Japanse leider. Ook Russische, Franse en Amerikaanse toestellen kunnen niet zo…

Chinese bedrijven investeren in buiten- en binnenland

In 2009 was China de vijfde natie ter wereld op het gebied van investeringen in het buitenland. Chinese bedrijven investeerden voor 56,5 miljard dollar buitenshuis, waarvan 47,8 miljard buiten de financiële sector, een groei van 14 %. Dat is zowat 5 % van het wereldtotaal. Daarmee sprong het van de 12e plaats in 2008 meteen naar nummer 5.  Zo’n 13.000 Chinese bedrijven hadden projecten in 177 landen. En het verhaal gaat verder. In 2013  zouden de…

Mijneigenaars steeds meer onder druk

Private mijneigenaars zijn geschrokken van de nieuwe reglementering van de Centrale Dienst voor de Veiligheid in de Mijnen, die op 7 oktober van kracht wordt. Volgens de nieuwe regels moeten minstens vijf directeuren om beurt samen met de mijnwerkers afdalen en zolang zij beneden blijven. Hun namen moeten goed zichtbaar uitgehangen worden aan de ingang van de put. Zoniet moet de mijn een boete tot 600.000 euro of tot 80% van hun inkomen van het vorig…