Categorie: Actueel

Actueel nieuws

Al 6,5 miljard uitgegeven voor bescherming Mongoolse steppe

Meer dan 6,5 miljard yuan werd reeds gespendeerd ter bescherming van de Mongoolse steppe, zo heeft de regering van de A.R. Binnen-Mongolië bekendgemaakt. Daardoor werd de degradering van 700 miljoen mu steppe teruggebracht tot 500 miljoen mu (33 miljoen ha) nu. Sedert het eind van de jaren ’90 werd de steppe getroffen door verschillende droogtes, overbegrazing en onvoldoende fondsen om verwoestijning tegen te gaan. De regio heeft zich als doel gesteld om de begroeide steppe te…

Guangdong: Naar uitbreiding puntensysteem voor migranten?

Volgens de ‘South China Morning Post’ streeft de provincie Guangdong ernaar om het puntensysteem dat in Zhongshan geldt voor migranten uit te breiden over de provincie. Onder het systeem kunnen migranten die veel punten hebben, toegang krijgen tot verschillende diensten die normaal voorbehouden zijn voor permanente stadsbewoners. De afgelopen ‘Economische Conferentie’ vond dat maatregelen moeten genomen worden om de integratie van migrantenboeren in de stad te bevorderen. Guangdongs vicegouverneur Xiao Zhicheng zei gisteren aan regeringsinspecteurs dat…

Websites van de regering een groot succes

Volgens officiële cijfers zijn er intussen 45.000 websites van regeringsdepartementen op verschillende niveaus. De autoriteiten zijn zich meer dan ooit bewust van de noodzaak om informatie en openheid van zaken te geven. De websites zijn ook een platform voor de interactie tussen de mensen die het beleid uitwerken en uitvoeren enerzijds en de bevolking anderzijds, aldus Lu Shiche, de voorzitter van de China Information Industry Association op een forum dat zondag in Beijing werd gehouden.…

Tegen 2020 twee miljoen tabaksdoden per jaar

Momenteel sterven jaarlijks één miljoen Chinezen door het gebruik van tabak. Volgens een studie van de ‘Vereniging tegen Tuberculose en Longziekten’ zou dit aantal tegen 2020 kunnen verdubbelen. China is het land met het grootste aantal rokers. De 300 miljoen rokers verbruiken een derde van ‘s werelds sigaretten. Meer dan 60% van de paffende mannen rookt er gemiddeld 16 sigaretten per dag. Vandaar het hoge dodenaantal van één miljoen per jaar. De verhoging van de…

Actie tegen porno via gsm’s

De pornoaanbieders schakelen over van internet naar de gsm, waar ze moeilijker te detecteren zijn. Onder druk van de publieke opinie krijgen melders van dergelijke sites een beloning en van de operators wordt verwacht dat ze de banden met de pornoaanbieders via WAP doorknippen. Pornoboeren via internet zien hun business sterk verminderd door een filtersysteem van het net. Dit is echter minder makkelijk te realiseren op de WAP-sites via de gsm, waar één voor één…

GM verkoopt beslissend 1 % aan partner SAIC

GM verkoopt 1 % van de joint venture ‘Shanghai GM’ aan partner ‘SAIC’, dat nu 51 % van de aandelen bezit. Beiden gaan volgend jaar op voet van gelijkheid een joint venture vormen op de Indische markt. GM International leed financieel zwaar verlies door de Zuid-Koreaanse dochterfilière Daewoo, die 2 miljard dollar inschoot bij investeringen in afgeleide producten. Daewoo maakt voor GM kleine auto’s, een gegeerde niche na de crisis, maar GM betaalt een ferme…

Pilootproject: publiek maken van huizen van politici een succes

Na één maand pilootproject in de stad Xiangxiang blijkt het verplicht openbaar maken van de huizen van politici een succes. Nu zijn er in totaal in China vier steden die vragen aan politici hun bezittingen bekend te maken. Xiangxiang is een kantonstad van 900.000 inwoners onder het bestuur van Xiangtan in de provincie Hunan. Vorige maand besliste het lokaal bestuur om de vastgoedbezittingen van alle politici bekend te maken. Op de website van het bestuur…

Chinezen willen betalen voor schoner milieu

Zeven op tien Chinezen willen een hogere prijs voor energie betalen als dit de klimaatverandering tegengaat, maar slechts één op drie vindt dat dit een echt ernstig probleem betreft. Volgens experten zou 30 miljard yuan aan investeringen per jaar nodig zijn opdat China zijn doel zou bereiken. In het kader van een opiniepeiling van de Wereldbank bij meer dan 13.000 personen in 15 landen werden in China 1010 personen ondervraagd over koolstofuitstoot en klimaatverandering. In…

Regeringsgeld vloeit naar delta Gele Rivier

De delta van de Gele rivier rond Dongying werd door de regering goedgekeurd als een ecologische ontwikkelingszone. Enerzijds zal het gebied worden beschermd en wordt de opwekking van wind- en biomassa-energie bevorderd, maar anderzijds blijft de nadruk op de productie van petroleum, petrochemie en boormachines. Het gaat om de eerste ecologische ontwikkelingszone in het land. Waar vroeger bij ontwikkelingszones nogal eenzijdig de klemtoon lag op de ontwikkeling van de economie, wordt hier een meer  evenwichtige…

Jongere provinciale secretarissen benoemd

Deze week werd een reeks benoemingen bekendgemaakt van provinciale partijsecretarissen. Bij hen behoren de twee jongste secretarissen uit de geschiedenis en ook één vrouwelijke benoeming. Velen komen uit de kring van de Jeugdliga. Bij de benoemingen die deze week bekendgemaakt werden, zijn alle betrokkenen geboren na 1949 en is de gemiddelde leeftijd 54 jaar. De oudste zijn Henans partijbaas Lu Zhangong, die 57 is, en Lioanings partijleider Wang Min, die 59 is. De eerste vrouwelijke…