Categorie: Wet & Recht

gevangenissen
corruptie en supervisie

Gezanten 30 islamitische landen: ‘China beschermt rechten Oeigoeren’

Beschuldigingen van het schenden van mensenrechten en zelfs van genocide door de Chinese regering in de autonome regio Xinjiang blijft het belangrijkste excuus van Westerse overheden voor maatregelen die de economische groei en de daarmee gepaard gaande groeiende politieke invloed van het land proberen in te perken. De positieve geluiden van een recente delegatie van Islamitische landen lijken die beschuldigingen te ontkrachten.

Pelosi toch naar Taiwan (UPD)

Amerikaanse en Taiwanese media voorspellen dat de Amerikaanse Parlementsvoorzitter Pelosi wel degelijk Taiwan zal bezoeken om Tsai Ing-wen, de politieke leider van het eiland, te ontmoeten. ‘Gevoelige zaak’ of ernstige provocatie?

Rechtsstaat verder uitgebouwd

commissies van toezicht

Het afgelopen decennium heeft het Volkscongres 68 nieuwe wetten uitgevaardigd en 234 wetten geamendeerd en dat is één derde en driemaal zo veel als het decennium voordien. Over meer dan 200 wetsvoorstellen werd het oordeel van het publiek gevraagd