Centrale Economische Conferentie lijst veel prioriteiten op

De jaarlijkse conferentie waar de economische politiek voor het komende jaar wordt uitgestippeld, heeft een waslijst van prioriteiten opgesomd om uit het huidig dal te kruipen. Na een paar jaren van stevige overheidscontrole zouden de internetplatformen terug meer speelruimte krijgen.

Een lichtpunt is de vervaardiging van Nieuwe Energie Voertuigen Foto: SCMP/Xinhua Disclaimer

China verwacht voor volgend jaar een heropleving nadat het nu onder de driedubbele druk staat van minder vraag, schokken in het aanbod en zwakke vooruitzichten. De detailhandelsverkopen daalden in november met 5,9 % ten opzichte van een jaar eerder; het werkloosheidspercentage steeg naar een zesmaands hoogtepunt van 5,7 %; de groei van de investeringen in vaste activa in januari-november vertraagde van 5,8 % in de eerste 10 maanden naar 5,3 %.  

De proactieve fiscale- en voorzichtige monetaire politiek blijven gehandhaafd. De proactieve fiscale politiek wordt effectiever met een betere mix van instrumenten, waaronder begrotingstekorten, speciale obligaties en rentesubsidies. Ook de voorzichtige monetaire politiek wordt gerichter met voldoende liquiditeit en steun van financiële instellingen voor KMO’s/MKBs, technologische innovatie en groene ontwikkeling.

De industriële politiek moet de omvorming en upgrading van de traditionele nijverheden in de hand werken rekening houdend met de koolstof doeleinden. Er zullen voorts inspanningen worden geleverd om de zwakke schakels in sleutel- en kerntechnologieën, evenals in componenten en onderdelen uit de belangrijkste productieketens van het land te identificeren en middelen bijeen te brengen om de problemen aan te pakken zodat het industriële systeem onafhankelijk, controleerbaar, veilig en betrouwbaar is.  

Op sociaal vlak moet de werkgelegenheid van jongeren en voornamelijk afgestudeerden een belangrijker plaats krijgen. Nogmaals wordt benadrukt dat een evenwicht wordt nagestreefd tussen preventie van de pandemie en de economisch/sociale ontwikkeling. Meer buitenlands kapitaal zal worden aangetrokken en de moderne dienstensector verder geopend. Staatsbedrijven zullen verder hervormd maar de kaders moeten ook de moeilijkheden aanpakken waarmee particuliere bedrijven worden geconfronteerd. MorganStanley heeft het Chinese groeicijfer voor volgend jaar opgetrokken van 5 tot 5,4%

Digitale sector

Nadat CCTV de besluiten van de conferentie had toegelicht, hebben de Chinese leiders hun steun betuigd voor de grote internetplatformen zoals Alibaba en Tencent die de voorbije jaren streng gecontroleerd werden op misbruiken en soms flinke boetes moesten betalen. Na de conferentie werd gesteld dat de digitale economie zal gesteund worden en dat de  ‘genormaliseerde regelgeving’ zal verbeteren. De krant SCMP die in handen is van Alibaba merkt op dat geen melding wordt gemaakt van beperkingen en dat de overheersende toon deze is om de expansie van de sector uit te breiden en de vitale rol in de economie.

Bronnen: Peoples Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *