China en Rusland: ‘stop met confrontatiepolitiek rond Korea’ (UPD)

De ministers van Buitenlandse Zaken van China en Rusland nemen samen een standpunt in over de laatste raketlancering van Noord-Korea. De kernwoorden: ontwapening, dialoog en wederzijds begrip.

Wang Yi en Sergei Lavrov, ministers van BuZa van China en Rusland hebben direct gereageerd op de lancering van een intercontinentale ballistische raket door de Democratische Republiek Korea (Noord-Korea).

‘Onaanvaardbaar’

Zij vinden dat Pyongyang hiermee de desbetreffende VN-resoluties schendt, wat onaanvaardbaar is. Bovendien is het een provocerende stap die de situatie op het Koreaanse schiereiland en in de regio verslechtert. China en Rusland vragen dat de internationale gemeenschap met collectieve maatregelen aanstuurt op vrede en een gewapend treffen ten allen prijze probeert te voorkomen. Het is een weg die zij waarschijnlijk op de komende G20-top zullen aanprijzen.

Tweesporenbeleid

De landen die betrokken zijn moeten volgens de twee diplomaten laten zien dat ze bereid zijn tot een dialoog zonder voorwaarden vooraf. Niet alleen Noord-Korea moet dus provocaties nalaten en zelfbeheersing tonen, maar ook de VS, Japan, Zuid-Korea horen die houding aan te nemen. Dat geldt uiteraard ook voor Rusland en China zelf. Die landen zijn samen voor een tweesporenbeleid: versnelde kernontwapening en de instelling van een vredessysteem. Intussen moet Pyongyang zijn activiteiten rond kernbewapening en raketsystemen opschorten. Tegelijk moeten de VS en Zuid-Korea (De Republiek Korea) hun grootscheepse militaire oefeningen tijdelijk staken. China en Rusland moedigen de partijen die met elkaar in conflict zijn om via onderhandelingen een duurzame oplossing te zoeken voor de problemen op het Koreaanse schiereiland. Essentiële voorwaarden daartoe zijn: politieke wil en de bereidheid om vreedzaam samen te leven.

‘Redelijke bezorgdheid’

Wang en Lavrov wezen erop dat het nodig is de VN-resoluties te respecteren en uit te voeren. Daarnaast vinden zij echter dat andere landen de ‘redelijke bezorgdheid’ van Noord-Korea moeten respecteren. Fundamenteel is verder dat ‘de belangen van derden’ niet in gevaar komen. ‘Buitenstaanders mogen hun inzet van wapens en hun militaire aanwezigheid in Noordoost-Azië niet verhogen onder het voorwendsel van verdediging tegen de plannen van Pyongyang. De ministers van Buitenlandse Zaken noemden met name het Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) systeem in Zuid-Korea. Zij vinden die antiraket-installatie schadelijk voor de veiligheid van China, Rusland en andere landen in de regio. THAAD zal de kernontwapening van het schiereiland niet naderbij brengen en de vrede en stabiliteit niet bevorderen. De beide landen hebben de VS en Zuid-Korea dan ook opgeroepen het programma te annuleren.

Nieuws

Het is niet de eerste keer dat China of Rusland dit soort vredesoproepen betreffende Korea lanceren. Nieuw is wel dat zij dit nu uitdrukkelijk samen doen. Er is verder een kentering in andere landen merkbaar. Ook in de westerse pers of in Aziatische media die het Westen gunstig gezind zijn weerklinkt nu een ander geluid. ‘Misschien is hervatting van de dialoog en terughoudendheid geen concessie, maar de enige serieuze en realistische optie’. (upd) President Trump en zijn regering blijven een andere mening toegedaan. Zij bekritiseren China en lijken te menen dat ze de kwestie kunnen oplossen door scherpere sancties en nog meer bedreigingen aan het adres van Pyongyang. Een illusie volgens sommige commentatoren.
Bronnen: Xinhua, Guardian, SCMP, BBC, FT

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *