China wil behoorlijk beheer poolgebieden

Ding Zhongli, een belangrijk Chinees politicus, heeft in Parijs opgeroepen tot de ontwikkeling van een fair en doordacht internationaal systeem om de poolgebieden te beheren.

poolgebieden
Ding Zhongli, vicevoorzitter Chinees parlement, in gesprek met vicevoorzitter Franse Senaat foto Xinhua/Gao Jing disclaimer

Wetenschap en politiek

Ding is geoloog. Hij combineert zijn wetenschappelijke carrière met invloedrijke politieke activiteiten. Sinds 2018 is hij een van de 14 vicevoorzitters van het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres, het parlement van China. Tot 2020 was hij ondervoorzitter van de Chinese Academie voor Wetenschappen en sinds 2017 is hij voorzitter van de Democratische Liga van China. Deze China Democratic League (CDL) is een van de acht kleine, niet-communistische partijen die onder leiding van de Communistische Partij het land besturen, in het ‘coöperatief meerpartijenstelsel’ van de Volksrepubliek. Als zodanig is Ding de geknipte persoon om China te vertegenwoordigen op fora waar onderzoekers en beleidsmakers zich buigen over de klimaatverandering en hoe ermee om te gaan.

One Planet Polar Summit

Een dergelijke bijeenkomst is het zogenaamde Paris Peace Forum, een onafhankelijk internationaal forum, maar wel in het leven geroepen door president Macron en gesteund door de Franse diplomatie. Dit jaar, op 10 en 11 november, ging het Parijse Vredesforum ‘Op zoek naar gemeenschappelijke belangen in een wereld van rivaliteit’ en organiseerde het een One Planet Polar Summit rond ‘het probleem van de kwetsbare gletsjer- en poolwerelden waarvan de ecosystemen bedreigd worden, in een wereld die tegelijk groeiende geopolitieke spanningen en toenemende economische exploitatie kent’. De deelnemers waren onderzoekers en wetenschappers uit meer dan veertig gletsjer- en poollanden, deskundigen en hoofden van internationale instellingen, ngo’s, vertegenwoordigers van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, de privésector in deze regio’s en politieke leiders en verantwoordelijken van landen die actief aanwezig zijn in de Arctische, Antarctische (Noord- en Zuidpool) en gletsjerwereld.

Behoorlijk beheer van de poolgebieden

Ding Zhongli heeft daar opgeroepen om een fair en doordacht internationaal systeem te ontwikkelen dat de landen in staat kan stellen de poolgebieden te beheren. Ding legde daarbij uit dat zijn voorstel gestoeld is op twee essentiële onderdelen van de Chinese buitenlandse politiek. In de kwestie van de klimaatverandering houdt Beijing vast aan het principe van ‘gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden’. Dit principe is volgens de Chinese beleidsmakers onder andere goed toepasbaar op de polaire klimaatverandering. Daar omheen is het kader van de Chinese geopolitiek het concept van een ‘gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid’. Beijing wil dat de leden van de internationale gemeenschap samenwerken om de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken, zoals die van polaire amplificatie, (zie afbeelding) het verschijnsel dat temperatuursveranderingen een groter effect hebben op de gemiddelde temperatuur aan de polen dan op de gemiddelde temperatuur van de hele planeet. Ding zei: wij willen ‘vrede, stabiliteit en duurzame ontwikkeling in de poolgebieden’. Dit gaat in tegen de stelling die veel westerse media en intellectuelen blijven verkondigen, namelijk dat ‘China de wereld wil veroveren’, iets waar de Chinese politiek totaal niet in geïnteresseerd is.

NASA image door Robert Simmon gebaseerd op GISS surface temperature analysis disclaimer

Voorbereiding op Klimaatconferentie COP 28

De vicevoorzitter van het Chinese parlement merkte in Parijs op dat problemen zoals de opwarming van de poolgebieden en het verlies aan biodiversiteit terecht veel aandacht krijgen. De internationale gemeenschap moet volgens hem het poolonderzoek verdiepen. Concreet kan de samenwerking die Beijing wil versterkt worden door gezamenlijke wetenschappelijke poolexpedities, milieubescherming en gerichtheid op het behoud van hulpbronnen. Ding Zhongli zat ook in het panel rond Global Goal on Adaptation: capacity-building and resilience to climate change’ van het Parijse Vredesforum in Parijs. Tijdens zijn bezoek aan Frankrijk had hij verder een ontmoeting met Loic Herve, vicevoorzitter van de Franse Senaat, Naima Moutchou, vicevoorzitter van de Franse Nationale Assemblee, en Eric Alauzet, voorzitter van de vriendschapsgroep Frankrijk-China van de Franse Nationale Assemblee. Toevallig kon het Chinese persbureau Xinhua berichten over een voorbeeld van een positieve nevenactiviteit bij het Chinees wetenschappelijk in de Zuidelijke poolstreek. De onderzoeksijsbreker Xuelong 2, momenteel bezig met een Antarctische expeditie, heeft zaterdag met een reddingsoperatie de vier bemanningsleden van een vissersboot afkomstig van Papoea-Nieuw-Guinea gered, en hun vaartuig gerecupereerd.

De démarche van Ding Zhongli is een van manieren voor China om de Klimaatconferentie COP 28 eind november, begin december in Dubai voor te bereiden.

Bronnen: Xinhua, parispeaceforum.org, oneplanetsummit.fr, Wikipedia, wri.org (website van het World Resources Institute)

Print Friendly, PDF & Email