China wil en moet besmetting uit het buitenland tegenhouden (UPD)

Chinezen en hun overheid maken zich zorgen over het risico op een hervatting van de epidemie in hun land. Recente nieuwe besmettingen komen vooral vanuit het buitenland China in. De regering neemt maatregelen om deze ontwikkeling op tijd te stoppen.

Op dit moment zijn er in China 123 patiënten die met een COVID-19 besmetting uit het buitenland zijn gekomen.

besmettingen buitenland
Internationaal passagier ondertekent verklaring in transitcentrum (foto Xinhua/Chen Zhonghao)

Meer uit buitenland dan in binnenland

Op vrijdag, zaterdag en zondag werden er telkens maar 4 nieuwe besmettingen vastgesteld die mensen in China zelf hadden opgelopen. De meeste geïmporteerde besmettingen waren bij mensen die uit Iran en Italië waren vertrokken, respectievelijk 47 en 38. De helft van de 123 ‘ingevoerde’ besmettingen kwam uit een westers land.

Waarom terug naar China?

Veel Chinezen en enkele andere staatsburgers die in het buitenland via allerlei media de succesvolle aanpak van de COVID-19 uitbraak hebben gevolgd keren naar China terug. Sommigen gaan van de veronderstelling uit dat ze daar nu veiliger zijn en dat in het geval ze moeten worden behandeld, dat gratis zal gebeuren.

Eigen verantwoordelijkheid en gratis?

Er werd hen eerst gevraagd zelfstandig in quarantaine te gaan. Een klein aantal van deze personen heeft echter belangrijke regels overtreden. Sommigen gaven hun zelf georganiseerde isolatie te vroeg op. Anderen verzwegen in welk land ze waren vertrokken en welke reisweg ze hadden afgelegd. Enkele overheidsdiensten waren laks bij het toezicht op de personen die onlangs uit het buitenland in China zijn gearriveerd. Hier en daar werd er geen betaling gevraagd voor de centrale quarantaine die door lokale overheden wordt voorzien.

Beijing geeft voorbeeld

Het bestuur van Beijing heeft beslist dat iedereen die vanuit het buitenland de Chinese hoofdstad in wil verplicht twee weken lang een centraal georganiseerde quarantaine moet ondergaan. Dat verblijf is vanaf vandaag 16 maart betaald. Veel burgers en functionarissen hoopten dat het voorbeeld van de Chinese hoofdstad zeker in de grote steden navolging zou vinden. Zij rekenen erop dat hun teruggekeerde landgenoten (die zij overigens verwelkomen) zullen begrijpen dat ze geen misbruik mogen maken van de situatie.

besmettingen buitenland
Tentoonstellingscentrum Beijing omgevormd tot transitcentrum voor controle internationale passagiers foto Xinhua/Chen Zhonghao

Strengere controle van inkomend verkeer (UPD)

Vijf regeringsinstellingen hebben nu een richtlijn uitgegeven om reizigers uit het buitenland strenger te controleren. Wie foute informatie geeft of quarantaine weigert zal worden vervolgd. Ook reizigers die zonder vergunning micro-organismen (microben), menselijk weefsel, biologische producten en bloed vervoeren kunnen aangeklaagd worden. Sancties zijn voorzien voor functionarissen die de controlemaatregelen niet stipt en correct uitvoeren. Een internationaal tentoonstellingscentrum in Beijing is omgevormd tot een transitcentrum voor de registratie en het onderzoek van reizigers uit het buitenland (zowel die met als zonder de Chinese nationaliteit). Wie symptomen vertoont gaat onmiddellijk in quarantaine. Wie virusvrij is wordt na enige wachttijd het land binnengelaten.

Internationalisme blijft nodig

Volgens de immigratiedienst komen er sinds 11 maart (de dag dat de WHO de uitbraak een pandemie noemde) elke dag nog ‘maar’ 120.000 mensen in China uit het buitenland aan. Dat zou 80% minder zijn dan rond dezelfde periode vorig jaar. Vooralsnog houdt China het internationaal verkeer en de noodzakelijke contacten met andere landen in stand. Dat gebeurt uit solidariteit, om hulpgoederen, ervaringen en kennis te kunnen uitwisselen. Er is ook sprake van realistisch en welbegrepen eigenbelang: internationaal verkeer is nodig om de economie in China en in de wereld te laten herstellen. In China merken ze echter wel op dat er andere landen zijn die hun grenzen wel sluiten en men bezint zich op een correcte omgang met dat fenomeen.

besmettingen
Wachtzaal voor mensen die geen symptomen hebben, en dus niet in quarantaine moeten.
foto Xinhua/Chen Zhonghao

Samenwerking blijft nodig

China getroost zich offers voor de eigen bevolking, maar ook voor de volkeren elders. Xi Jinping en andere leiders blijven erop hameren: ‘het is belangrijk nog meer te communiceren en goederen en kennis uit te wisselen. De samenwerking met de World Health Organization (WHO) wordt verder versterkt. Samen moeten we de bron van het nieuwe coronavirus opsporen en medicijnen, tests en vaccins maken’.

Behoud de vooruitgang

De WHO heeft verklaard dat China niet langer het epicentrum is van de pandemie. De strijd is nu op Europa geconcentreerd. China kan de Europese landen het beste bijstaan als het zelf de gemaakt vooruitgang niet laat verloren gaan.

Bronnen: WHO.int, Global Times, Xinhua, South China Morning Post, MO, Straits Times (Singapore), Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “China wil en moet besmetting uit het buitenland tegenhouden (UPD)

  1. hahaha
    18 maart 2020 at 16:09

    Sommige hebben zelf koorts verlagende medicijn genomen om het thermoscamera te omzeilen om aan boord te mogen. Natuurlijk zijn er ook dissident ertussen die erg slecht tegen hun verlies kunnen. Dat een ”dictatuur” wel lukt en waar hun ”democratische” landen die ze bewonderen niet lukt. Zulke bio terroristen moeten we niet hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar