Chinese internationale standpunten op Algemene Vergadering van VN

Buitenlandminister Wang Yi deed algemene én concrete voorstellen voor globale veiligheid en ontwikkeling aan de algemene vergadering van de VN. We brengen hier een samenvatting. Hij gebruikte zijn verblijf in New York ook voor uitgebreid diplomatiek overleg.

UN Photo/Kim Haughton Disclaimer

Wang Yi lanceerde een zestal principiële voorstellen.

Hij deed een dringende oproep tot vrede. Geschillen moeten door dialoog opgelost worden. Wie met vuur speelt zal zijn vingers verbranden.

Elk land heeft recht op ontwikkeling. We hebben een wereldwijd partnerschap nodig om er voor te zorgen dat er een meer faire wereldwijde ontwikkeling komt.
Protectionisme werkt als een boemerang. Wie streeft naar ontkoppeling en leverketens verstoort zal er zelf schade van ondervinden. We moeten verder werken aan een multilateraal handelssysteem binnen de Wereldhandelsorganisatie en een open wereldeconomie.

Het is normaal dat landen geschillen hebben. Belangrijk is wederzijds begrip op basis van gelijkheid en respect. We hebben dialoog en win-win samenwerking nodig, en verwerpen dwang en de politiek van ‘wat jij hebt ben ik kwijt’. We moeten ons verzetten tegen de opdeling van de wereld in vijandige blokken.

De mensheid heeft nood aan een inclusieve ontwikkeling. Vrede, ontwikkeling, eerlijkheid, gerechtigheid, democratie en vrijheid zijn gemeenschappelijke waarden. De wereld verdelen op ideologische gronden is niet goed. Democratie en mensenrechten inzetten als wapens om politieke doeleinden te bereiken zeker niet. We moeten zoeken naar gemeenschappelijke belangen en toenadering om vrede en ontwikkeling in de wereld te brengen.
China respecteert de Universele verklaring van de Mensenrechten en versterkt voortdurend de mensenrechten in eigen land.

Alle landen zijn gelijk. In belangrijke internationale vraagstukken moeten alle landen hun inbreng kunnen hebben. Geen land mag een ander zijn wil opleggen. We moeten streven naar echt multilateralisme, gebaseerd op respect, gelijkheid, gerechtigheid en win-win samenwerking.

China maakt deel uit van de landen in ontwikkeling en zal altijd aan de kant van de ontwikkelingslanden staan. Het zal deze landen verder helpen voor hun ontwikkeling en ook in moeilijkheden, en verder streven naar een grotere rol voor hen in internationale zaken. Ontwikkelingslanden zijn niet langer een ‘stilzwijgende minderheid’. Dank zij grotere onderlinge solidariteit zijn we nu een steunpilaar voor de promotie van gerechtigheid, ontwikkelingssamenwerking en het beschermen van gelijkheid en rechtvaardigheid.

Concrete projecten

Wang Yi werd meer praktisch over de rol van China in het wereldwijd verstrekken van ‘publieke goederen’ zoals vaccins en vooral de know-how om ze te maken. Hij benadrukte de rol van het Chinese Belt and Road Initiative om de wereldwijde connectiviteit te verbeteren,
Ook het Chinese initiatief voor wereldwijde voedselzekerheid kwam aan bod; dit voorstel om binnen de VN een mechanisme voor voedselzekerheid op te starten lanceerde Wang op de G20 vergadering in juli.

Brandhaarden

In een laatste deel pakte Wang een aantal brandpunten van de wereldpolitiek aan.

Voor Oekraïne steunt China alle inspanningen die tot een onderhandelde oplossing kunnen leiden. Een grondige oplossing vereist dat met de fundamentele belangen van alle betrokken partijen rekening wordt gehouden. Zo moet er een duurzame veiligheidsarchitectuur komen. De ontwikkelingslanden zijn geen betrokken partij maar lijden wel onder de gevolgen van de crisis; hun rechten en belangen moeten beschermd worden.

Voor Palestina moet uiteindelijk gerechtigheid geschieden. De tweestatenoplossing is de sleutel daarvan. China blijft het Palestijnse volk steunen in het nastreven van hun legitieme nationale rechten.

Om de kernwapens van het Koreaanse schiereiland te kunnen verbannen moet de grond van het probleem aangepakt worden. Een gefaseerde en synchrone aanpak op twee sporen is nodig. De kwestie moet door dialoog opgelost worden.

Afghanistan bevindt zich in een kritieke overgangsfase naar orde. Dat is een veelzijdig proces. Het is onaanvaardbaar dat enkele landen nu arbitraire sancties opleggen, de ontwikkelingshulp stopzetten en buitenlandse activa van Afghanistan bevroren hebben.

China staat pal achter het Cubaanse volk in zijn strijd voor nationale soevereiniteit en tegen buitenlandse interventies en blokkade.
China heeft besloten de ratificatieprocedure te starten van het VN-protocol voor controle van vuurwapens. Zo wil het de internationale samenwerking versterken tegen een steeds ernstiger veiligheidsprobleem in de wereld.

Taiwan ‘kernbelang’ van China

Als laatste hoofdpunt van zijn speech had Wang Yi het over Taiwan. “China zal in alle eerlijkheid en met de grootste inspanningen verder ijveren om de vreedzame hereniging te verwezenlijken. Om dit doel te bereiken moeten we de separatistische activiteiten voor ‘een onafhankelijk Taiwan’ bestrijden met grote beslistheid en de meest krachtdadige stappen ondernemen om inmenging door buitenlandse groepen af te weren. Alleen door in overeenstemming met de wet resoluut separatistische activiteiten tegen te gaan kunnen we een stevige basis leggen voor een vreedzame hereniging. Enkel wanneer China volledig herenigd is kan er een blijvende vrede zijn in de straat van Taiwan.’

Wang Yi sprak ook apart met VS- buitenlandminister Antony Blinken. Volgens een verklaring van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken om de sterke Chinese oppositie te onderlijnen tegen elke separatistische activiteit die de onafhankelijkheid van Taiwan ondersteunt . De relaties tussen de twee landen hebben ‘een zware slag’ gekregen en bevinden zich op ‘een kritiek kruispunt’. Hij bevestigde dat de kwestie Taiwan ‘tot de kernbelangen van China behoort’.

Diplomatieke contacten alom

Wang Yi maakte van de algemene vergadering van de VN gebruik voor een intense diplomatieke activiteit. Hij had meer dan 40 bilaterale of multilaterale contacten. Hij sprak onder meer met de ministers van buitenlandse zaken van Australië, Duitsland, de Salomon eilanden, Servië.

Er was ook een BRICS vergadering. Opvallend: de Indiase afvaardiging nam zowel deel aan de door China gepromote BRICS als aan de door de VS tegen China opgerichte Quad alliantie (VS, India, Japan, Australië).

Bronnen: Pekingnologist, Xinhua, Global Times.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *