Chinese wetenschappelijke publicaties topkwaliteit.

De kwaliteit van Chinese wetenschappelijke publicaties ligt 76% boven het wereldgemiddelde. Het cijfer komt van de CEO van Elsevier, de belangrijkste uitgeverij van wetenschappelijke tijdschriften. Die benadrukt ook het belang van internationale wetenschappelijke samenwerking.

Koffierobot Foto Xinhua/ Mao Siqian Disclaimer

Een van de sprekers op het Pujiang Innovation Forum 2023 in Shanghai was Kumsal Bayazit, CEO van Elsevier. Ze benadrukte de hoge kwaliteit van artikels van Chinese onderzoekers. Ze baseert zich daarvoor op de Field-Weighted Citation Impact (FWCI) die voor China 76% boven het wereldgemiddelde ligt. Ook in aantal hoogwaardige publicaties is China overigens al nummer één.

De FWCI-index vergelijkt het aantal keren dat een artikel geciteerd wordt met het gemiddeld aantal citaties voor een gelijkaardig artikel over hetzelfde onderzoeksveld en in hetzelfde jaar. Een resultaat boven 1 is beter dan het gemiddelde.

Samenwerking loont

Mevrouw Bayazit benadrukte ook het belang van internationale wetenschappelijke samenwerking. Artikels samen geschreven door wetenschappers uit verschillende landen halen gemiddeld een FWCI van 50% boven het wereldgemiddelde. Binnen de subset van Chinese papers halen artikels waaraan buitenlandse onderzoekers meewerken een 63% hogere FWCI dan het Chinese gemiddelde.

Een ander aandachtspunt is de samenwerking tussen academici en bedrijven. Artikels die uit een samenwerking tussen bedrijven en academische instellingen voortkomen scoren op de FWCI-index gemiddeld 62% beter. Dit effect lijkt vooralsnog minder sterk in China, waar het verschil slechts 38% bedraagt.

Voorbij de theorie… praktische successen.

Bayazit gaf ook enkele praktijkvoorbeelden waaruit de efficiëntie van samenwerking (met China) blijkt.

Zo is er het onderzoek van professor Hao Yong die verbonden is aan drie instellingen: het Institute of Engineering Thermophysics van de Chinese Academy of Sciences, de University of Science and Technology of China en het California Institute of Technology. Samen toonden deze in 2017 de mogelijkheid aan om water en CO2 om te zetten in brandstof. Daarop zette een wereldwijd onderzoeksteam zich aan het werk om praktische toepassingen uit te werken. Dit heeft al geleid tot een strategische samenwerking voor de productie van vliegtuigbrandstof uit CO2 tussen een startersbedrijf en enkele grote luchtvaartmaatschappijen.

Een ander praktisch succes is de ontwikkeling van vaccins tegen Covid-19 in minder dan negen maanden. Dit is het resultaat van voorafgaand basisonderzoek van hoog niveau maar ook van zeer brede samenwerking en open wetenschappelijke uitwisseling. China speelde daarin een cruciale rol.

Globaal gezien neemt de wetenschappelijke samenwerking toe. In 1966 was bij 10% van de artikels sprake van internationale samenwerking, in 2022 liep dat op tot 22%. China doet mee met die trend: qua internationale wetenschappelijke artikels zit het land vandaag op het wereldgemiddelde.

Bron: The China Academy

Print Friendly, PDF & Email