China springt over VS in natuurwetenschappelijk onderzoek.

China haalt voor het eerst een hogere score dan de VS in de Nature Index van 2022. Deze index die afhangt van het befaamde tijdschrift Nature, bevat de natuurwetenschappelijke artikels die verschenen zijn in 82 toptijdschriften in de wereld.

montage van het oog van een telescoop Foto Xinhua Disclaimer

De Nature Index volgt systematisch de publicaties op van 82 tijdschriften die het erkend als de wereldtop. Het maakt ook een rangschikking op per land van de auteurs. In 2022 schreven Chinese auteurs 19.373 artikels, tegenover 17.610 door Amerikaanse onderzoekers. De ommekeer van de rollen is duidelijk.

De Nature Index wordt jaarlijks opgesteld sinds 2014. Het aandeel van China erin is snel toegenomen. In 2021 kwam het aan de leiding voor fysica en scheikunde. In het eerste trimester van 2023 werd het ook nummer één in aardwetenschappen en milieuwetenschappen. Alleen in de categorie biologische wetenschappen scoort de VS nog beter. In twee absolute toptijdschriften, Nature en Science, heeft de VS nog een enorme voorsprong van 786 artikelen tegenover 186 voor China.

Sinds het midden van de jaren 2010 waren er al aanwijzingen van de Chinese vooruitgang. Zo bleek uit diverse tellingen dat zeker in 2018 al meer Chinese papers dan Amerikaanse verschenen.

Kwantiteit, kwaliteit en toepassing in de praktijk

Bij de snelle Chinese vooruitgang werd gewoonlijk het vermoeden geuit dat de Chinese papers van lagere kwaliteit waren.

Maar een rapport van 2022 van de Japan National Institute of Science and Technology Policy analyseerde enkel de 1% meest geciteerde artikels en vermeldt dat tussen 2018 en 2022 het Chinese aandeel daarin al hoger lag dan het Amerikaanse.

Nature citeert Caroline Wagner, onderzoekster aan de Ohio State University in Columbus, die het Chinese succes in productiviteit en citering erkent maar tegelijk relativeert. Volgens haar loopt China nog aanzienlijk achter qua capaciteit om de verworven kennis te verwerken en toe te passen. De negatieve impact van de recente achteruitgang van de wetenschappelijke samenwerking met de VS en andere landen valt af te wachten. Het merendeel van de meest geciteerde Chinese wetenschappelijke artikels zijn ontstaan in samenwerking met landen zoals de VS.

Denis Simon van de University of North Carolina denkt dat de Chinese overheid in het volgend decennium de onderzoekscapaciteit van het land vooral zal willen verdiepen met meer onderzoeksinstellingen, wetenschappers en onderzoeksdomeinen.

Op dit gebied heeft de VS nog een voorsprong. Dat blijkt uit een alternatieve manier van tellen in de Nature Index. Wanneer men landen klasseert op basis van het aantal artikels waarvan tenminste één auteur uit dat land komt dan komt de VS op 25.200 tegenover 23.500 voor China.

Bron: Nature

Print Friendly, PDF & Email