Wetenschappelijk onderzoek en innovatie vooruit

Na de Covid-19 pandemie blijft China wereldwijd nummer één qua output van wetenschappelijk onderzoek. Het aandeel aan eigen onderzoek neemt toe en er zijn belangrijke verschuivingen tussen de landen waarmee gezamenlijk onderzoek gebeurt. Ondernemingen drijven intussen de inspanningen voor innovatie aanzienlijk op.

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie
Jong talent in ruimtevaartlabo in Taiyuan Foto Xinhua/Xie Yuan Disclaimer

Volgens een analyse van internationale data door Nature is de output van wetenschappelijk onderzoek in China de voorbije jaren sterk vooruit gegaan. De Nature Index, een maat voor het aantal hoogwaardige wetenschappelijke studies, toonde tussen 2015 en 2021 een wereldwijde stijging; tegelijk nam het aandeel van China daarin langzaam toe. In 2022 is het aantal bijdragen van landen buiten China echter aanzienlijk gedaald, en het Chinese aandeel sterk gestegen.

Gemengd beeld van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek

Lange tijd was internationale samenwerking een belangrijke drijvende kracht voor onderzoek in China. Vandaag zit de kracht van het onderzoekswerk voor een groter deel bij Chinese instellingen zelf.

De samenwerking met de VS daalde met 15% sinds 2020. Canada, de zevende wetenschappelijke partner, zag eveneens een daling met 13% sinds de piek van 2020. Maar door sterke partnerschappen

met andere landen is het totaal van de gezamenlijke output tussen 2019 en 2022 toch nog gestegen. Zo is Singapore in 2021 over Japan gesprongen als vijfde partner. China werkte ook meer samen met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Geopolitieke relaties spelen zeker een rol in deze verschuivingen. Het valt bijvoorbeeld af te wachten of de recent herziene politiek van Duitsland en het VK tegenover China in 2023-24 een negatief gevolg zal hebben.

Ook in België en Nederland staat de academische en wetenschappelijke samenwerking de voorbije jaren onder politieke druk. Verschillende Confucius-instituten zijn gesloten, de Vrije Universiteit Amsterdam zetten een samenwerkingsprogramma rond mensenrechten stop en het onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie IMEC moet de samenwerking met China terugschroeven.

Meer eigen wetenschappelijke output

Naast de absolute toename van wetenschappelijk onderzoek in China, is er ook een verschuiving naar hoogwaardige research onafhankelijk uitgevoerd door China. Dat blijkt uit de sterke stijging van de index die aangeeft hoeveel Chinese auteurs gemiddeld aan een gepubliceerde studie meegewerkt hebben. Misschien heeft de pandemie dit bevorderd, maar zeker is dit ook het resultaat van de strategie van de Chinese regering om de ontwikkeling van eigen hoogwaardige technologie te bevorderen.

Nog een interessant gegeven is het dalend aandeel van de 10 top onderzoeksinstellingen. In 2015 zorgden zij voor 46% van het Chinese deel in de Nature Index, in 2022 voor slechts 33%. Kleinere onderzoeksinstellingen blijken hun achterstand op de groten in te lopen. De basis voor wetenschappelijk onderzoek verbreedt. Dit fenomeen ziet men niet in andere landen.

Van wetenschappelijke output naar innovatieve ontwikkeling

Wetenschappelijk onderzoek is één zaak, praktische toepassing een ander. Volgens Nikkei Asia proberen meer en meer Chinese bedrijven eigen producten te ontwikkelen zonder technologieën te gebruiken van hun buitenlandse concurrenten. De beursgenoteerde Chinese bedrijven hebben in 2022 voor 1.640 miljard yuan (210 miljard euro) besteed aan ontwikkeling, en dat is 2,6 keer meer dan vijf jaar eerder.

Een aantal Chinese bedrijven hebben eerst een sterke positie verworven op de Chinese markt door gesofistikeerde technologie uit Japan, de VS of de EU te integreren in hun producten. Maar wie een rol wil spelen op de internationale markten moet met iets van zichzelf afkomen. Nikkei geeft het voorbeeld van Jiangsu Shemar Electric dat een beter isolatiemateriaal voor electrische kabels ontwikkelde en daarin nu absoluut wereldleider is. De bedrijfsdoelen vallen hier samen met de strategie van de Chinese overheid om zo snel en zoveel mogelijk te innoveren.

China weegt internationaal steeds zwaarder in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De ontwikkelde landen staan voor de keuze: win-win samenwerking of nulsom tegenwerking.

Bronnen:
Chief Science Editor, China Academy: Nikkei Asia

Print Friendly, PDF & Email