De promotietour van Wen Jiabao en Li Keqiang

Wen in Chengdu


Premier Wen Jiabao en vicepremier Li Keqiang reizen rond in de provincie om het vertrouwen in de economie op te krikken.
Zij hebben boodschappen zowel voor de bevolking als voor de ondernemers. Wen ging naar Sichuan (Z.W. China) en Li naar Hubei (C.China). De beide toppolitici, de ene regerend premier de andere zijn waarschijnlijke opvolger, maakten ook duidelijk dat de regering volop bezig is met het bijstellen van de staatsinterventies in de economie. Zij laten zich bij hun denkwerk adviseren door economisten en ondernemers. Van die laatste groepen komen ook vooraanstaande leden aan het woord in de media en hun adviezen zijn niet altijd eensluidend. Wat moet de voorrang krijgen: het probleem van de inkomensongelijkheid, volgens sommigen probleem nummer 1 van het land, of het stimuleren van de vitaliteit en het dynamisme bij particuliere bedrijven? Belastingverlagingen en een grotere vrijheid en invloed van de privésector op de economie zijn dan geboden.
Wen heeft in Chengdu, de hoofdstad van Sichuan, een conferentie voorgezeten van lokale regeringsambtenaren uit Henan, Hunan, Guangxi, Sichuan en Shaanxi. Hij bezocht ook bedrijven en maakte een publiek optreden. Naar aanleiding van de recente cijfers, onder andere van de groei met 7,6%, heeft de premier gezegd dat het fundament van de economie stevig en gezond is en dat China een enorm groeipotentieel houdt. Wen wees op de positieve berichten: de groei gaat in een langzamer, maar stabieler tempo, een recordoogst wordt voorzien voor deze zomer, de inflatie is sterk afgenomen en de inkomens stijgen. De maatregelen van de regering werken: de huizenverkoop gaat goed, investeringen hebben een sprong voorwaarts gemaakt, de banken mogen meer geld lenen tegen een lagere rente en dat moedigt de ondernemingen aan. De wereldeconomie blijft echter zorgen baren en het is niet eenvoudig om de economie van China te moderniseren en op de juiste wijze te herstructureren om de kansen van het land optimaal te blijven benutten. Gedurende de tweede helft van het jaar zal de regering haar inspanningen verdubbelen om haar beleid beter af te stemmen, doelgerichter en meer effectief te maken. Wij moeten de inkomens beter verdelen, inkomens laten stijgen, het sociale vangnet versterken en meer banen scheppen voor afgestudeerden, voegde de premier eraan toe. Voor de binnenlandse consumptie en productie is volgens de huidige premier de logistieke sector van groot belang. De distributie kan het beter gaan doen dank zij een vergroting en het fusioneren van de bedrijven en met een vooruitgang op het vlak van de informatietechnologie, heeft hij eraan toegevoegd. De premier legde ook de nadruk op de gunstige kenmerken van privébedrijven: snelle groeimogelijkheden en grote flexibiliteit. ‘Wij moeten sommige van de grote projecten op wetenschappelijke en technologisch gebied toevertrouwen aan de particuliere sector,’ aldus Wen Jiabao. De man die hem bijna zeker zal opvolgen, vicepremier Li Keqiang, zie tijdens een inspectieronde in de centraal gelegen provincie Hubei, nog meer zaken die de ondernemers in de privésector als muziek in de oren zullen klinken: structurele belastingverlagingen, het aanmoedigen en begeleiden van privé-investeringen zijn nodig. Het is duidelijk dat er goed geluisterd wordt naar economen die daarop aandringen en die verder willen gaan met de liberalisering. Maar allicht zal de regering ook beseffen dat de inkomensongelijkheid en de lage binnenlandse consumptie niet houdbaar blijven. Ook daarvoor bieden invloedrijke professoren, die van mening verschillen met de eerstgenoemde, interessante oplossingen aan: verlaging ja, maar van de inkomstenbelasting en van de btw, zodat Chinese goederen niet langer goedkoper zijn in het buitenland dan in China zelf.
Bronnen: Xinhua, BBC

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *