Tag: investeringen

Nieuwe beleidslijnen voor overheidsinvesteringen

De Chinese regering heeft nieuwe beleidslijnen uitgevaardigd voor investeringen door de overheid. Het gaat om honderden miljarden euro’s per jaar. Er komen meer wettelijke beperkingen en ingebouwde kwaliteitswaarborgen, en richtlijnen voor specifieke procedures . Dat moet leiden tot beter gefocuste overheidsbestedingen met een groter sociaal nut.

Chinese investeringen zijn kansen voor België

Chinese investeringen zijn niet alleen een bedreiging. Vaak brengen ze nieuwe kansen en extra kapitaal aan. Bovendien openen ze de poort naar China. Dat schreef Sven Agten in een opiniestuk voor de Belgische zakenkrant De Tijd op 3 augustus. De auteur geeft per definitie zijn persoonlijke opinie, niet noodzakelijk die van de redactie. Hij gaf ons toestemming om het stuk over te nemen. ‘Staat jullie bedrijf in Duitsland te koop? Zijn er interessante technologieën in…

De stand van zaken 221

Vlaamse bevestiging: Chinese lonen stijgen met 10% Het West-Vlaams familiebedrijf Hinscha is producent van- en groothandelaar in scharnieren. In 2006 trok het bedrijf naar China, onder meer aangetrokken door de lage lonen. Nu keert Hinscha terug om twee redenen: vooreerst de verscheping die 6 maanden duurde en waardoor het niet soepel kon inspelen op de markt. Als tweede reden worden de stijgende lonen genoemd. Hiermee bevestigt het Roeselaars bedrijf wat we uit officiële cijfers al…

Regering spreekt ook privésector aan voor investeringen

De regering wil in het kader van de politiek ter versteviging van de economische groei investeringen aanmoedigen in stedelijke infrastructuur met meer deelname van de privésector. Dezelfde dag kondigde de hoofdstad Beijing aan voor 338 miljard yuan te willen investeren in de bouw van 126 projecten. Daarbij zou 130 miljard yuan van privébedrijven komen. In de sociale sector zal meer een beroep worden gedaan op ngo’s. De beslissing van de regering om gedurende het tweede…

Al voor 13.000 miljard lokale stimuleringsplannen

13 provincies en steden hebben al voor in totaal 12.800 miljard yuan stimuleringsmaatregelen afgekondigd. China Daily vroeg aan 4 westerse economisten en China kenners naar hun oordeel. We vatten het brainstormen samen. De regering die in 2008 een stimuleringsplan van 4000 miljard doorvoerde, is niet van plan dit nogmaals over te doen. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld de geplande spoorlijnen voor de hst niet de nodige kwaliteit boden en dat de werken ook met…

Steden stimuleren economie

De grote steden gaan, om de groei te stimuleren, reusachtige sommen geld investeren in infrastructuur en industrie. Tianjin (N. China) wil 1,5 biljoen yuan (188 miljard euro) toestoppen aan tien industrietakken. De regering van de stadsprovincie (13 miljoen inwoners) zal zich richten op de ontwikkeling van petrochemie, de infrastructuur van de haven en lucht- en ruimtevaartindustrie. Ook biotechnologie, ‘groene’ voedselproductie en de vervaardiging van ‘nieuwe materialen’ (kunststoffen met specifieke eigenschappen geschikt voor de bouwsector, gereedschap,…

De promotietour van Wen Jiabao en Li Keqiang

Premier Wen Jiabao en vicepremier Li Keqiang reizen rond in de provincie om het vertrouwen in de economie op te krikken. Zij hebben boodschappen zowel voor de bevolking als voor de ondernemers. Wen ging naar Sichuan (Z.W. China) en Li naar Hubei (C.China). De beide toppolitici, de ene regerend premier de andere zijn waarschijnlijke opvolger, maakten ook duidelijk dat de regering volop bezig is met het bijstellen van de staatsinterventies in de economie. Zij laten…