De Sociale stand van zaken 14

Migranten blijven meer in steden
–De vrouwenfederatie heeft in diverse steden verspreid over 10 provincies een onderzoek verricht bij 2517 migranten over een vijftal leef voorwaarden.  De kleine helft van de antwoorden kwam van mannen die gemiddeld 2.147 yuan verdienen; 45 % voelt zich ‘gemiddeld” aangepast aan het stadsleven, 44 % antwoordt met “weinig”. Het gemiddeld verblijf in de stad duurde 4,5 jaar. De migranten betreuren het meest dat de stedelingen minachtend op hen neerkijken. 55% van hen leeft samen met de echtgeno(o)te. Voor deze gezinnen is het betalen van huisvesting het grootste probleem, gevolgd door het bekostigen van onderwijs voor hun kinderen. Toch bestempelen 75 % van de antwoorden hun gezinsleven als harmonieus. China telde in 2009 230 miljoen migranten, waarvan 58 % geboren werd na 1980. Het onderzoek stelde vast dat meer en meer jonge migranten met hun gezin naar de stad verhuizen. 75 % van de antwoorden hebben kinderen en 58 % leven met de kinderen in de steden. Daarnaast had China in 2009 58 miljoen kinderen die achterbleven en meestal opgevoed worden door de grootouders.
Groeiende salariskloof
-Het verschil in salarissen tussen de verschillende sectoren groeit verder: de kloof bedraagt nu 4,2 tegen 1 aldus vicedirecteur Yang Liming van het onderzoeksteam bij het ministerie van Sociale Zaken. De statistieken tonen aan dat de financiële sector de hoogste lonen heeft met gemiddeld 70.146 yuan in 2010, terwijl het laagste inkomen zich voordoet in de landbouw waar het gemiddeld jaarloon 16.717 yuan bedraagt. In Shanghai verdient iemand uit de financiële sector zelfs gemiddeld 357.000 yuan, het tienvoudige van een gemiddelde stedelijk tewerkgestelde. Een landelijk gezin verdient gemiddeld 5919 yuan, terwijl bij het stedelijke dit gemiddelde 19.109 bedraagt.
Minder rijden onder invloed
Het aantal betrapte dronken chauffeurs is gedaald sinds 1 mei, waarna de straffen strenger werden. Na 1 mei werden 33.183 gevallen gerapporteerd wat een vermindering is met 43% op jaarbasis. Het aantal overreden personen daalde met 23 % tot 584 personen. Zhejiang zag zijn dronken bestuurders dalen met 80 %, Peking 70 % en in Shanghai en Hebei bedraagt de vermindering de helft. Sinds 1 mei wordt rijden onder invloed als een misdaad beschouwd en kunnen de rijvergunningen worden ingetrokken i.p.v. opgeschort zoals voorheen.
450.000 leraars gevormd in beroepsonderwijs
Tussen 2011 en 2015 zal China 450.000 leraars opleiden voor de beroepsscholen. Bedoeling is de kwaliteit van deze leerkrachten op te krikken.  De centrale regering zal de opleiding bekostigen van 100.000 leraars en de rest komt op de rekening van de meer lokale besturen. China telt 14.800 beroepsscholen met bijna 20 miljoen leerlingen. De opleiding in de beroepsscholen duurt 3 jaar na de 9-jarige leerplicht. De laatste tijd staat de publieke opinie gunstiger tegenover leerlingen uit het beroepsonderwijs omdat deze nogal vlug aan werk geraken in tegenstelling tot de universitaire afgestudeerden.
1,3 miljoen Tibetanen uit armoede
Het aantal arme Tibetaanse boeren is sinds 2001 toen het aantal 1,48 miljoen bedroeg, afgenomen tot 168.000. De laatste 10 jaar werd 3,67 miljard yuan besteed voor 4000 projecten voor armoedebestrijding. Door deze projecten steeg het inkomen per hoofd van 1404 yuan in 2001 tot 4138 yuan in 2010. De komende 5 jaar zal het regionaal bestuur 300 miljoen yuan uittrekken om 122.000 gezinnen uit de armoede te helpen.
Kiindertrafiek opgerold
De politie heeft twee bendes opgerold die kinderen kidnapten en 200 kinderen bevrijd. Meer dan 600 personen werden aangehouden tijdens de actie die gevoerd werd in 10 provincies tegelijkertijd. Naar verluidt werd de actie voorbereid door 500 agenten gedurende 6 maanden. Na een wegincident in mei stootte de politie op een bende zich gespecialiseerd in kinderkidnapping en deze had linken met 26 andere bendes.
Aktie tegen “zwarte” gevangenissen
De hoofdstedelijke politie is begonnen met een actie tegen onvergunde veiligheidsdiensten. Peking telt 130 bewakingsfirma’s en 300.000 veiligheidsagenten. De helft van de firma’s hebben geen vergunning. Van deze chaos maken sommige lokale Chinese besturen gebruik om contracten aan met dubieuze firma’s die onwettelijke aanhoudingen doen en zelfs sommigen vast zeten in zogenoemde zwarte gevangenissen. In augustus werd een voormalig veiligheidsagent en 15 medewerkers gearresteerd omdat ze een onwettelijk detentiecentrum open hielden waarin ze op last van enkele provincies personen vast zetten die naar Peking kwamen met een protestbrief tegen hun lokaal bestuur. Tegen februari moeten de bewakingsfirma’s een vergunning hebben en de veiligheidsagenten zullen moeten slagen voor een certificaat. (Global Times)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *