De sociale stand van zaken 24

Heropbouw Yushu af.
In april 2010 werd Yushu getroffen door een aardbeving die 2600 doden eiste en waarbij er12.000 gewonden vielen. Door de overheid werd 34 miljard geïnvesteerd in de heropbouw die nu zo goed als af is. Voor het jaareinde zullen alle bewoners in hun nieuwe woningen hun intrek kunnen nemen. Meer dan dan de helft van de herders en hun gezinnen zijn al in september verhuisd. Voor de 22439 stedelijke gezinnen werden 18466 nieuwe huizen gebouwd en 9865 gezinnen konden er in september al in. De meeste scholen in de prefectuur zijn al herbouwd: de laatste twee komen binnenkort af. In een blauwdruk is er sprake van de  heropbouw van 63 medische posten.  Vier grote ziekenhuizen zijn heropgebouwd en functioneren al. Een zesde van de bevolking in Yushu bestaat uit Tibetaanse monniken of nonnen.
Inkomenskloof stad-land kleiner
Tijdens de eerste 3 kwartalen zagen de boeren hun inkomen voor het derde jaar op rij meer stijgen dan dit van de stedelingen. Tijdens die 9 maanden steeg het boereninkomen met 12,3 % op jaarbasis, wat 2,5 % meer is dan de stedelingen. De inkomenskloof zakte daardoor tot 2,71 tegen één. Wel klagen de boeren dat hun productiekosten op een maximum zitten. Xinhua
Roken bedreigt de vrouwen
Twee derden van de Chinese vrouwen in de vruchtbare leeftijd staan bloot aan de gevolgen van passief roken thuis en de helft op het werk, toont een studie aan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit kan complicaties veroorzaken tijdens de zwangerschap en bevalling. China doet het het slechtst van 14 onderzochte landen. De vrouwen in landelijke gebieden zijn met 3 op 4 nog meer blootgesteld dan de vrouwen in de stad. Er sterven jaarlijks 100.000 vrouwen in China door  passief of ‘meeroken’. Van de vrouwen roken maar 2,6 % actief. De WHO vraagt dat China de belasting op tabak verhoogt want deze is dan weer een van ‘s werelds laagste. Voor 100 pakjes sigaretten moest je in 2000 veertien procent van je inkomen neertellen en nu nog maar drie.  China Daily.
Werkloze afgestudeerden problematisch
Een op elf universitaire afgestudeerden zit na een jaar nog zonder werk, zo blijkt uit een rapport. Van de betrokken 570.000 personen zijn er 100.000 die zich niet bijscholen maar leven van steun door de ouders. Er blijkt vooral een kloof te gapen tussen de geleerde theorieën en de praktijk. Veel gediplomeerde  kunnen bijvoorbeeld niet eens een fax  versturen. In Harbin solliciteerden 3000 personen voor straatreiniger enkel omdat ze het comfortabel vinden een personeelslid te zijn in overheidsdienst.
Guangzhou vermindert huiswerk
De Huayang basisschool in Guangzhou heeft  als eerste beslist dat de ouders mee kunnen bepalen dat hun kinderen genoeg huiswerk hebben verricht. In China gaan de leerlingen gebukt onder het huiswerk want officiële cijfers tonen aan dat 80 % niet genoeg slaapt. Het cijfer bedraagt nu al een uur en 22 minuten minder dan het aantal uren in 2005. De nieuwe regeling laat toe het relaxter aan te doen zij het dat sommigen dan weer bang zijn dat deze kinderen minder goed zullen kunnen wedijveren met anderen.
Pleidooi afstappen eenkindpolitiek
China Development Research Foundation , een denktank verbonden aan de regering, heeft een rapport uit waarin het wijst op China’s dalend geboortencijfer en de vele aankomende demografische problemen zoals snelle vergrijzing en overschot van jongens. De conclusie: een gedeeltelijk opheffen van de politiek van één kind per gezin is wenselijk. Na 2020 heeft China geen behoefte meer aan gezinsplanning  en vanaf nu kan men al beginnen met families toe te laten twee kinderen te hebben in bepaalde provincies en vanaf 2015 in heel het land. In juni deed het Development Research Center, waarvan  China Development Research Foundation een afdeling is, al een gelijkaardige oproep. Bepaalde families krijgen nu al de toestemming om  twee kinderen te hebben: wanneer beide partners zelf uit een éénkindgezin komen of ze zijn plattelandsbewoners die al een meisje hebben. (Xinhua)

Nieuwe voorstad in Chengdu
Adrian Smith & Gordin Gill Architecture uit Chicago gaan in Chengdu een volledig nieuwe voorstad – The Great City- voor 80.000 inwoners ontwerpen. Het wordt een cirkel van 1,3 km² met een groene zone van 1,9 km² er omheen. Elk punt zal binnen 15 minuten wandelafstand liggen. In totaal 15% zal groenoppervlak zijn, 25% dient voor infrastructuur (de helft van de wegen is niet toegankelijk voor auto’ s), en op de overblijvende 60% komen woontorens uit glas en staal. In het centrum en op de perimeter komen stations voor openbaar vervoer naar elders. De bevolkingsdichtheid van 61.000 inwoners per km² komt overeen met andere zeer dicht bevolkte stadswijken in de wereld.  Het energieverbruik zal er 48% lager liggen dan in een conventionele voorstad en het waterverbruik 58%. Er komt 89% minder afval op de vuilnisbelt en de koolstofuitstoot ligt 60% lager. Bron: wired.co.uk
Gelden voor volksgezondheid 2013 bepaald
De regering heeft voor 2013 bijna zeven miljard vrijgemaakt voor modernisering van de landbouw en 27,6 miljard voor volksgezondheid, aldus het ministerie van Financiën. De gelden zullen op 1 januari beschikbaar zijn. Van 2008 tot 2012 werd al 38 miljard besteed aan de modernisering van landelijke nijverheden. De gelden voor Volksgezondheid zullen worden aangewend voor basisdiensten, de strijd tegen infecties, het betalen van onderzoeken bij zwangere vrouwen en het betalen van cataract operaties bij behoeftigen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *