De sociale stand van zaken 30

Echte vakbondsverkiezingen bij Foxconn
foxconnbedrijf–De Financial Times meldde deze week dat in Foxconn voor het eerst de vakbondsvertegenwoordigers zullen worden gekozen. Foxconn is de grootste privé-werkgever in China. De huidige vakbonden worden gedomineerd door vrienden van baas Terry Gou. Na het Lentefestival zullen de werkers aangeleerd worden hoe ze kunnen stemmen. Dit zal gebeuren voor 18.000 groepen waarvan de mandaten verstrijken in 2014. Verwacht kan worden dat dit initiatief navolging krijgt.
Helft werkers overgekwalificeerd
receptionist-Over kwalificering doet zich voor wanneer iemands studieniveau hoger is dan voor de taak die hij uitoefent. In China is dit fenomeen meer verspreid dan in de VS of Europa en de toestand wordt erger door de snelle uitbreiding van hoger onderwijs en het onevenwicht op de arbeidsmarkt. Uit een onderzoek bij 1693 bevraagden in Peking blijkt de over kwalificering bij de helft en dit wordt bevestigd door een studie van de Beijing Normal University’s School of Economics and Business Administration die 43 % vaststelde, wat meer is dan de 42% piek uit de VS in 1976. Ondertussen heeft bijna 9% van de bevolking een hogere studie verricht, een cijfer dat echter veel lager ligt dan de 35% in de VS. Over kwalificering doet zich vaak voor bij verkoop in financiën en verzekering, bij receptionisten, maar ook bij handwerkers. Vele internationale merken werven hooggeschoolden aan voor hun verkoop omdat hun uiterlijk er goed uitziet. China Daily
Een derde minder mijndoden
dirtycoalVolgens het Bestuur voor Arbeidsveiligheid viel het aantal doden in mijnongevallen met een derde vorig jaar. Daarbij komt het cijfer op 0,374 per miljoen ton steenkoolproductie. Nochtans blijft dit cijfer nog tien maal hoger dan in de ontwikkelde landen, waar het nauwelijks 0,02 doden bedraagt. Volgens International Coal Net zou het totale dodenaantal 1300 bedragen in 2012, het laagste cijfer sinds de tellingen 60 jaar geleden begonnen. In 2011 waren er nog 1973, wat al behoorlijk minder was dan de 7000 tien jaar geleden.
HP verstrengt normen toeleveranciers
logo_hewlettpackardHP heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor toeleveranciers bij het gebruik van studenten. In het verleden werd vastgesteld dat in fabrieken die voor HP produceren tijdelijke jobstudenten te lange uren moesten presteren. Dit gebruik van jobstudenten is vrij frequent in de elektronica. Volgens HP’s nieuwe richtlijnen moet het werk vrijwillig zijn en moeten de lokale regels qua minimumleeftijd en werkomgeving worden nageleefd. Daarbij zal HP de toeleveranciers vragen dat de studenten enkel ingezet worden op het domein dat complementair is aan hun opleiding. In het verleden bleek dat sommige studenten door hun school uitgestuurd werden voor taken die niets met hun opleiding te maken hadden. HP stelde de richtlijnen op in samenwerking met China’s Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility.
Flexibele steun voor postuniversitairen
postgraduateChina besliste al dat alle postuniversitairen vanaf 2014 ook zullen moeten betalen voor hun studie. Bedoeling is dat ze zich meer op hun studies en onderzoek concentreren. Voorheen kregen sommigen een maandelijkse studietoelage, maar deden weinig studie. Daartegenover staat dat er elk jaar 45.000 studiebeurzen aan postuniversitaire studenten zullen worden toegekend: bij de masters bedraagt het 6000 yuan en de doctors 10.000 yuan jaarlijks. Sinds 1990 heeft China twee soorten postuniversitairen: zij waarvan de kosten betaald werden door de overheid en zij die het zelf bekostigen, maar ook deze kregen een toelage. Vorig jaar waren er 585.000 postgraduaten, 30% meer dan in 2007. Bedoeling van het nieuwe systeem is excellente leerlingen meer te belonen. China Daily
17 % miljardairs verdacht

zhouzhengyi

Zhou Zhengyi


Rijk worden is blijkbaar toch niet zo glorievol. Immers 17% van de miljardairs zijn ofwel onder verdenking, ofwel gearresteerd of verloren snel hun fortuin. Gedurende de laatste 6 jaren steeg het aantal miljardairs van 15 tot 250. Volgens de Global Times wordt 17% ofwel gezocht door de politie ofwel zijn ze gearresteerd wegens financiële misdaden. Zhou Zhengyi –ooit de 11-de rijkste Chinees- werd zowel in 2003 veroordeeld als opnieuw in 2007. Yuan Baojing kreeg de doodstraf wegens doodslag op iemand die hem trachtte af te persen. Naar verluidt verwerven vele rijken hun vermogen door overheidsconnecties en verbergen velen hun werkelijke rijkdom door een valse boekhouding. De grijze economie wordt door kenners op 1.470 miljard $ per jaar
Yunnans gezondheidszorg ondermaats
HealthcareRurEen gemiddelde Chinees leeft 75 jaar terwijl dit maar 69,5 jaar bedraagt in Yunnan. Dit blijkt uit een rapport van de provinciale gezondheidsdienst die sterke taal gebruikt. Directeur Zhang Xiaochun beklaagt zich over een totaal gebrek aan middelen en over “irrationele” systemen zowel op het platteland als in de steden. Zo zijn er minstens 96 dorpen of stadjes zonder dokter en nog 216 gemeenten met ofwel 1 dokter of verpleegster. Rachitis dat gemakkelijk te voorkomen is, doet zich veel voor door algemeen gebrek aan zorg. Hij vraagt zijn overheid de volgende 3 jaar 60% meer te besteden aan gezondheidszorg. Veel van dit geld zou gaan naar de opleiding van dokters en het oprichten van landelijke gezondheids-coöperatieven. Op het platteland is het moeilijk om gekwalificeerde dokters te vinden door de lage lonen. www.gokunming.com

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *