De sociale stand van zaken 4

Kort sociaal nieuws rond jaarwissel

12° vijfjarenplan: jaarlijkse inkomensgroei 7%
Volgens de “21st Century Business Herald” voorziet het twaalfde vijfjarenplan de jaarlijkse aangroei bij de inkomens van 7 % per jaar. Tijdens het elfde vijfjarenplan bedroeg  het streefcijfer 5 %. In de praktijk beliepen de rurale  en stedelijke inkomens in 2009 8,5 % en 9,8 % meer dan het jaar voordien. Het nationaal vijfjarenplan voorziet een economische groei tijdens de komende vijf jaren van 8 %, maar verschillende provincies als Heilongjiang, Shanxi and the Ningxia streven in hun 12° vijfjarenplan naar een economische groei van 11 tot 12 % en een inkomensgroei van 10%
Nu ook rurale pensioenen
Dit jaar doen 100 miljoen rurale gepensioneerden mee aan het pilootsysteem voor  een ruraal pensioen. 35 miljoen boeren kregen al 55 yuan per persoon zonder dat ze voordien bijdragen hebben betaald. Daarnaast kan elke rurale bewoner in de pilootgebieden bijdragen betalen aan het systeem en krijgt hij wanneer hij/zij 60 is minstens 69 yuan per maand. 1100 kantons hebben het pilootprogramma voor het ruraal pensioen vervoegd. De nationale regering betoelaagt 80 % van het pensioen in de westerse provincies, 60 % in de centrale en 20 % in de oostelijke.
Gratis gezondheidszorg voor 300.000 kinderen
Meer dan 300.000 kinderen waaronder 120.000 wezen genieten van gratis gezondheidszorg inzake 12 kritische ziektes. Elk kind is verzekerd voor 100.000 yuan tegen een bijdrage van 50 yuan die geleverd werd door een Fonds voor Kinderen. In de toekomst zullen de wezen in Hainan, Jilin en Chongqing aan de beurt komen. Hoewel het de bedoeling is dat alle 360 miljoen kinderen verzekerd worden, zijn wezen en kinderen uit arme families de topprioriteit. Minder dan de helft van de kinderen zijn verzekerd voor gezondheidszorgen. China telt 573.000 wezen onder de 18 jaar.
Chengdu: gedaan met tijdelijke verblijfskaarten
Vanaf nieuwjaar is het afgelopen met de tijdelijke verblijfskaarten die migranten in Chengdu krijgen. Het systeem dateert uit 1984 toen het in Shenzhen geïntroduceerd werd. De houders van een tijdelijke verblijfskaart kunnen echter geen aanspraak maken op diverse sociale diensten die voorbehouden blijven aan houders van een permanent verblijf. Voortaan krijgen de 3 miljoen migranten te Chengdu dus een permanente verblijfskaart met rechten inzake gezondheidszorg, opvoeding, transport…De migranten kunnen de aanvraag doen na één maand verblijf, maar krijgen de permanente verblijfskaart als ze aan specifieke voorwaarden voldoen zoals eigenaar te zijn van een appartement van 70 m². De nieuwe politiek houdt ook in dat Chengdu meer zal moeten investeren in gezondheidszorg. Chengdu toont alvast een goed voorbeeld aan andere steden: nog maar een tiental steden passen dit systeem toe waaronder Changchun en Shenzhen
Peking verhoogt toelagen gehandicapten
De 109.000 gehandicapten in de hoofdstad Peking krijgen 215 miljoen yuan meer aan leeftoelagen volgend jaar. Personen met een hukou die het levensminimum krijgen, ontvangen daar maandelijks 100 yuan bovenop. Het nieuwe plan heeft ook bijdragen voor gehandicapten zonder werk die niet onder het levensminimum vallen en die ofwel 300 of 480 yuan per maand zullen ontvangen. Op sociaal vlak stegen de minimumsalarissen onlangs tot 1160 yuan per maand, pensioenen verhogen met 210 yuan, de werkloosheidsuitkering verhoogt met 120 yuan in de hoofdstad. Zo wordt gehoopt dat het inkomen van de uitkeringstrekkers de inflatie bijbeent.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *