Tag: gehandicapten

Het volk dienen: Sociale voorzieningen in China ( 2)

Einde vorig jaar besteedde de denktank MERICS (Mercator Institute for China Studies) een themanummer aan de sociale voorzieningen in China. Het behandelde vooral de strategie van sociale voorzieningen sinds president Xi aan de macht kwam, en specifiek de gezondheidszorg, het onderwijs, de huisvestingspolitiek, de strijd tegen armoede en de tewerkstelling van mindervaliden. We halen er de voornaamste punten uit. Dit is het tweede deel van het artikel, waarin we onderwijs, huisvestingspolitiek, strijd tegen armoede en tewerkstelling van mindervaliden behandelen. Het eerste deel vind je hier.

Miljoenen mensen met handicap onzichtbaar

Volgens de Chinese Federatie van mensen met een handicap (CDPF) en op basis van de nationale volkstelling van 2010 beschouwen ruim 85 miljoen inwoners zichzelf als ‘gehandicapt’. Maar in het openbaar leven zijn deze mensen meestal onzichtbaar. Zelden gebruiken mensen de braille-knop in de lift, de helling naar de deur van het postkantoor of de speciale toiletten in de shoppingcenters.

Op een groen blaadje 207

Doelstelling verstedelijking 2015 Voorzitter Xu Shaoshi van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie vindt 2015  cruciaal voor het proces van verstedelijking. De regering wil dat dit jaar 10 miljoen personen naar steden trekken en  dat 10 miljoen migranten er een stedelijke registratie of hukou krijgen. Xu deelde ook mee dat 60 miljard geïnvesteerd moet worden in de 7,4 miljoen goedkope woningen die dit jaar gebouwd zullen worden. Daarnaast zijn nog 50 miljoen parkeerplaatsen nodig. In Chongqing wordt in…

De sociale stand van zaken 31

98 % rurale bevolking ziekteverzekerd –Eind 2012 waren 805 miljoen personen aangesloten bij het rurale systeem van ziekteverzekering. Dit is 98 % van deze bevolking, aldus cijfers van minister van Volksgezondheid Chen Zhu. Per persoon werd 300 yuan bijgedragen en 1,5 miljard personen kregen vorig jaar een uitbetaling. Uitgaven voor het ziekenhuis vertegenwoordigden vorig jaar 24 % van het landelijk jaarinkomen, terwijl het cijfer nog 28% was het jaar voordien. De gemiddelde landelijke bewoner kreeg…

De sociale stand van zaken 23

Helft expats bij sociale zekerheid –Meer dan de helft van de 220.000 expats die officieel in China leven, zijn aangesloten bij de Chinese sociale zekerheid. Het programma dat vorig jaar in oktober opstartte, laat toe dat de geëxpatrieerde van dezelfde voordelen qua sociale zekerheid geniet als de Chinezen. Er staan echter geen straffen op ondernemingen die niet bijdragen aan China, er is nog geen duidelijkheid over het pensioen voor expats die terugkeren naar hun land…

De sociale stand van zaken 21

Bilan pro deo advocaten –Na 3 jaar werking heeft de China Legal Assistance Volunteering Action Campaign een balans opgemaakt van het werk dat haar pro deoadvokaten in de landelijke gebieden verrichten. 800 advocaten en studenten hebben in 300 kantons met een gebrek aan juristen gratis advies verstrekt en 4000 disputen opgelost. Gedurende de afgelopen 5 jaar werden 2,65 miljoen zaken behandeld en zo 20,78 miljoen personen geholpen. Dit jaar doen 128 advocaten vrijwillig mee. Voeg…

De Sociale stand van zaken 15

Tegen 2015 prijstoeslag in ziekenhuizen geschrapt –Volksgezondheid is van plan om tegen 2015 de fameuze prijstoeslagen in de ziekenhuizen uit de wereld te helpen. 20 jaar geleden werden de ziekenhuizen toegelaten 15 % te heffen op de geneesmiddelen, wat hun inkomen flink aandikte want veel ziekenhuizen kregen maar 10 % van hun fondsen uit overheidsfinanciering. Minister Chen Zhu zei dat 300 kantonnale ziekenhuizen zouden starten met het schrappen en volgend jaar moet dit bij alle…

De sociale stand van zaken 4

Kort sociaal nieuws rond jaarwissel 12° vijfjarenplan: jaarlijkse inkomensgroei 7% Volgens de “21st Century Business Herald” voorziet het twaalfde vijfjarenplan de jaarlijkse aangroei bij de inkomens van 7 % per jaar. Tijdens het elfde vijfjarenplan bedroeg  het streefcijfer 5 %. In de praktijk beliepen de rurale  en stedelijke inkomens in 2009 8,5 % en 9,8 % meer dan het jaar voordien. Het nationaal vijfjarenplan voorziet een economische groei tijdens de komende vijf jaren van 8…