De stand van zaken 269

Guangdong: uitvoer en O&O

Zhu Xiaodan
*Gedurende het twaalfde vijfjarenplan groeide Guangdongs brp jaarlijks met 8,5%, aldus gouverneur Zhu Xiaodan (foto). Tezelfdertijd groeide de uitvoer met 7,3% jaarlijks om in 2015 4000 miljard yuan te bereiken. Vorig jaar was er een lichte achteruitgang en voor dit jaar wordt maar een exportstijging met 1 % verwacht. Toch staat de provincie in voor 28 % van ‘s lands uitvoer. Hoewel de uitvoer naar traditionele afzetmarkten als VS, EU en Japan traag verloopt, toch groeit de handel met Zuid-Korea sinds het van kracht worden van de vrijhandelszone met het land vrij snel.  En.ce.cn
*De privé- en publieke investeringen van Guangdong in onderzoek en ontwikkeling (O&O) moeten op vijf jaar tijd opgetrokken worden van 2,5 % van het brp tot 2,8 %, aldus nog de gouverneur in zijn regeringsrapport. Hoewel de provincie het met 2,5% beter doet dan het nationaal gemiddelde van 2,1 %, toch ligt het cijfer lager dan de 4,1 % in Zuid-Korea, 3,4 % in Japan of 3,3 % in Zweden. Omdat het 3 jaar duurt voordat O&O economische baten oplevert, moet nu in meer onderzoek worden geïnvesteerd. De provincie wil ook 5 miljoen m2 meer ruimte voor startups. scmp

Shanghai lanceert 100 grote projecten

TO GO WITH: China-economy-property,FOCUSShanghai is van plan om dit jaar 100 grote projecten te lanceren die 835 miljard gaan kosten, zo meldt  China Securities Journal. Het gaat om 22 nijverheidsprojecten, 5 sociale-, 55 infrastructuurprojecten en 7 die een geïntegreerde ontwikkeling nastreven tussen stad en platteland. Het 13-de vijfjarenplan voorziet dat strategisch opkomende nijverheden een vijfde uitmaken van de eigen uitvoer. De tertiaire sector was vorig jaar al goed voor 67 % van het stedelijk brp. Shanghai Daily

Structuur uitvoer verbetert

china-exportsHoewel de uitvoer vorig jaar achteruit ging, verhoogde toch de export van treinen, uitrustingsgoederen en van de luchtvaartsectoren met tussen 15% en 30 %. Dit geeft aan dat China zich langzaam omvormt van uitvoerder van gewone verbruiksgoederen naar waren met hogere technologische kwaliteit. Ook de ADB zei recentelijk dat bet aandeel van hightech goederen in de uitvoer steeg van 9,4% in 2000 tot 43,7% in 2014. .en.ce.cn

Hoge winsten verwacht in luchtvaart

luchtvaart2China Southern Airlines verwacht dat haar winst het afgelopen jaar gestegen is met zowat 120%. Air China verwacht een stijging met ongeveer 70%. Bij de oorzaken wordt zowel de lage olieprijs als het stijgend vliegverkeer genoemd. De meeste winst valt te halen uit internationale lijnen, zij het dat het wel een aantal jaren na de opstart duurt vooraleer die winst opleveren. Peoples Daily

Haier 20 % meer winst

haier-appliancesNiettegenstaande een dalende omzet, steeg de winst van Haier met 20% tot 18 miljard yuan. Het totaal verkoopcijfer ging met 6% achteruit tot 188 miljard. Zoals we eerder al aangaven heeft Haier bij een herstructurering naar een horizontaal netwerk model 20.000 personeelsleden uit het middenkader verwijderd. Haier staat volgens een onderzoek door Euromonitor in voor 10 % van de wereldwijde verkoop van huishoudtoestellen. China Daily

Lagere cijfers:

*De winsten in de industrie daalden vorig jaar met 2,3% en dat is de eerste jaarlijkse daling sinds 2000, meldt de SCMP. Vooral de steenkoolmijnen, de non-ferro en de ontginning van gas en petroleum kenden een ferme achteruitgang CER
*De totale winsten van de staatsondernemingen daalden vorig jaar met 6,7%. Transport, petrochemie en machinebouw behoren tot de winnaars, terwijl staal en non-ferro in de hoek van de verliezers zitten. Het totaal aan activa bedraagt 119.000 miljard yuan, maar ook de schulden namen toe tot 79.000 miljard yuan. En.ce.cn
*De helft van de beursgenoteerde vastgoedontwikkelaars maakten vorig jaar verlies, aldus Beijing Times. Van de 50 beursgenoteerde ontwikkelaars keken er vorig jaar 23 tegen een verlies aan. Bij 13 van hen gebeurde dit voor de eerste keer. Vorig jaar werd maar 1 % meer geïnvesteerd in de sector vergeleken met 2014. China Daily
*De olie- en gasproductie van Sinopec daalde vorig jaar met 2%, aldus de The Wall Street Journal die een mededeling citeert aan de beurs van Hongkong. De productie van diesel daalde met 5,6% door minder industriële activiteit terwijl de productie van benzine met 5,3 % steeg.
*Het vrachtvervoer per trein daalde vorig jaar met 11,9% tot 3,3 miljard ton, aldus De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Vorig jaar bedroeg de achteruitgang 3,9%. Het passagiersvervoer steeg echter met 10%.

Toerisme bij de boer succes in Sichuan

nongjiale2Het plattelandstoerisme bracht de provincie Sichuan vorig jaar 100 miljard op, waardoor de provincie hierin eerste staat. Vorig jaar telde Sichuan 31.000 initiatieven die 320 miljoen toeristen diensten aanboden, een vooruitgang met een derde. In 2015  kwamen er zo 10 miljoen banen bij. Eind 2015 telde de provincie 2000 vrije tijds-boerderijen en 2000 gebieden voor plattelandstoerisme zoals themaparken en tuinen. Naast het provinciaal cijfer valt in het toerisme nog te melden dat 120 miljoen Chinezen vorig jaar naar het buitenland trokken en zij spendeerden er $ 194 miljard. en.ce.cn/China Daily

Na Piraeus doet COSCO gooi op Limassol

Limassol-PortHet succes dat COSCO scoorde in de haven van Piraeus heeft de gigant gesterkt om ook een bod te lanceren voor de haven van Limassol in Cyprus. Volgens het ministerie van Transport hebben in totaal 14 investeerders aanbiedingen voorgelegd voor 3 concessies. COSCO is een van de 6 bieders voor de containerterminal en een van de 5 voor de terminal met meerdere doeleinden. De haven staat momenteel in voor alle containervervoer, de helft van het vrachtvervoer en drie kwart van het passagiersvervoer op het eiland. De Famagusta-haven ligt in het gedeelte dat onder Turkse controle staat en.ce.cn

Graan niet meer gesubsidiëerd

graanboerDe regering is van plan om alle prijssteun voor graan te beëindigen zodat de markt zal beslissen, aldus de Financial Times. De krant baseert zich daarvoor op Chen Xiwel die bij de CPC onderdirecteur is van de leidinggevende groep over de landbouw. De aankoopprijs die Beijing vaststelde, dreef de binnenlandse prijzen voor mais en tarwe ver boven de internationale niveaus. Voortaan zal de markt dus over de graanprijzen beslissen. Cer

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *