De stand van zaken 84

Plan voor noordoosten
–De regering heeft een plan om de noordoostelijke regio die uit de provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning bestaat, te verjongen. De Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie wil de regio uitbouwen als een internationale basis voor uitrustingsgoederen, grondstoffen en energie enerzijds maar ook als basis voor landbouw en veeteelt anderzijds. De regering wil van het gebied een uitvalsbasis maken naar noordoost Azië. Volgens viceminister Du Ying zullen de kust- en grensgebieden als Dalian, Dandong, Heihe, Manzhouli, Hunchun en Suifenhe verder open gesteld worden en de samenwerking met Rusland verdiept. Gedurende het 12° vijfjarenplan zal het fiscaal pakket aan de regio worden opgevoerd: enkel in 2011 en 2012 bedraagt het 29 miljard yuan. Tegen 2015 zijn de streefcijfers voor verstedelijking 60%; tertiaire sector 40 % van brp; graanproductie 126 miljoen ton; werkloosheid onder 5% met 7,5 miljoen nieuwe banen. Ook zullen meer dan 3 miljoen sociale woningen worden gebouwd.
Sleutelnijverheden verder hervormd
De regering heeft beslist om de hervorming in de sleutelsectoren energie en spoorwegen op te voeren. De prijshervorming voor grondstoffen gaat verder en bij de residentiele verbruikers komt er een tarievensysteem bij de elektriciteit in schijven. Bij de geraffineerde olie zal ook de markt meer gaan spelen. Verder wordt gewerkt aan meer deelname van de privésector in spoorwegen, financiën, energie, telecom en onderwijs. Ook het intrestsysteem wordt meer marktgericht en KMOs plus landbouw moeten makkelijker aan krediet kunnen geraken. Naar verluidt is een hervormingsplan van de spoorwegen gedeeltelijk klaar.
Onregelmatigheden bij Hsl
De Auditdienst heeft de vorig jaar opgestarte Hsl-lijn Peking Shanghai onderzocht. Deze kostte 217 miljard yuan. De onregelmatigheden begonnen al bij de openbare aanbestedingen in 2007 waarbij bepaalde termijnen niet werden nageleefd. Materialen werden gekocht bij bedrijven die niet in competitie waren en aan een hogere prijs dan zij die de aanbesteding haalden. 413 miljoen werd verspild door het veranderen van de technische voorschriften bij de schokdempers amper 3 maand voor de opening. Het rapport brengt nog onregelmatigheden aan het licht bij betalingen door lagere overheden rond onteigeningen en heeft het verder nog over de laattijdige betaling van leveranciers.
Guangdong vertrouwt pensioengelden toe aan fonds
Guangdong heeft de toelating gekregen om 100 miljard yuan uit het provinciale pensioenfonds voor twee jaar toe te vertrouwen aan de Nationale Raad van het Sociale Zekerheidsfonds om ze te beleggen. Deze Raad beheert al de opbrengsten die de staat haalt uit verkoop van aandelen in staatsbedrijven en andere toewijzingen van de staat. Bedoeling is dat de raad de kapitalen van Guangdong belegt in hoofdzakelijk risicoloze obligaties en kasbonnen. Het is niet uitgesloten dat een deel ook in aandelen op de beurs belegd wordt; dit is wettelijk toegelaten tot 40%. De Raad die al 800 miljard beheert, geeft aan de provincie een kapitaalswaarborg en een minimum rendement. Tot nog toe realiseerde de Raad een jaarlijks rendement van meer dan 9%, met zowat 20% aandelen in portefeuille. De actie van Guangdong is een primeur die door andere delen van het land zou kunnen gevolgd worden. Door pensioengelden gewoon op een spaarrekening te laten staan, brengen ze minder op dan de inflatie. Vandaar de poging om mee van de beurswinsten te genieten. Alle pensioenfondsen in China hebben samen voor 2.000 miljard in kas, en daarvan is slechts 32 miljard belegd in obligaties. Meer van dit geld naar de beurs brengen zou een stabiliserende invloed op de koersen kunnen hebben. Andere deskundigen pleiten er voor de pensioengelden in de reële economie te investeren, zoals in transportprojecten, sociale woningen, projecten voor ouderen en kinderen en andere overheidsprojecten.
Cessna in zee met AVIC
’s Werelds grootste producent van zakenvliegtuigen Cessna zal met Aviation Industry Corporation of China een joint-venture opzetten om te gaan samenwerken bij de productie. China heeft de toegang tot de luchtvaartsector soepeler gemaakt en daar wil Cessna die geconfronteerd wordt met verzadiging van de traditionele markten op inspelen. Van 2010 tot 2011 verdubbelde het aantal business jets in China van 56 tot 116. De nieuwe joint-venture zou in Chengdu de 2 modellen Citation Latitude and the Citation Sovereign bouwen. (FT)
BRICS lenen in yuan
Op de volgende BRICS bijeenkomst einde maart zal naar verluidt beslist worden tot een kaderakkoord tussen de ontwikkelingsbanken van de vijf landen om elkaar grote leningen toe te staan in de eigen munten. Op die manier zou weer een stuk van de wereldhandel ontsnappen aan de greep van de dollar. China sloot al dergelijke overeenkomsten met een aantal andere landen, vooral in Azië: daardoor is al een kleine 13% van de Chinees-Aziatische handel in Chinese munt en tegen 2015 zou dit tot de helft kunnen oplopen. China gaf onlangs ook al een lening van 30 miljard dollar aan Venezuela, waarvan de helft in olie terugbetaald wordt. Financial Times
Nieuwe Chongqing baas stelt investeerders gerust

Zhang met baas ACER


Na het vervangen van Bo Xilai door Zhang Dejiang te Chongqing heeft de nieuwe partijsecretaris het hoofd van Acer Wang Jen-tang gerust gesteld dat de gevolgde politiek betreffende het aantrekken van ICT-investeringen gewoon wordt verder gezet. Hij beloofde verdere verbetering aan het zakenklimaat zoals door het stroomlijnen van de procedures ter goedkeuring van investeringen. Vorig jaar overschreed Chongqings productie de 1000 miljard yuan. De stad wil dat de banken dit jaar voor 3,5 miljard leningen toestaan aan KMO’s.
Redt China Hollywood?
Door de sterke stijging van de bioscooptickets in China werden vorig jaar niettegenstaande de daling in het westen, toch wereldwijd een vooruitgang geboekt. Vorig jaar werden in VS en Canada maar 1,28 miljard kaartjes verkocht, tegenover 1,57 miljard in 2002. Het inkomen ging er met 4 % op achteruit en toch was er wereldwijd een stijging met 3%. China voegt iedere dag 8 nieuwe schermen er bij en 75 imax-schermen dit jaar, aldus voorzitter van Motion Picture Association of America Chris Dodd. De 6 bazen van Hollywood concerns hadden onderhandelingen met Xi Jinping waarbij deze beloofde het aantal VS-films dat in China toegelaten wordt, te vergroten. (FT)
Petroleumprijs stijgt nogmaals
De stijging van de petroleumprijzen met maximum 7,8% is de grootste sinds drie jaar. Drie weken geleden was er al een andere stijging. De huidige internationale olieprijzen zijn maar een deel van de verklaring. De Chinese oliemaatschappijen vroegen al lang een prijsverhoging omdat ze verlies maakten bij de hoge internationale prijzen, doch die mocht er maar komen nadat de inflatie voldoende gedaald was (tot 3,2% in februari).Sinds 2009 bestaat er een systeem waarbij de regering de prijzen mag aanpassen wanneer de internationale olieprijzen gedurende 22 dagen buiten een 4% marge schommelen. Landbouw, visvangst, bosbouw, en openbaar vervoer zullen verder brandstofsubsidies krijgen. Taxibedrijven zullen een tijdelijke subsidie krijgen tot de taxiprijzen mogen aangepast worden. In 2000 was China voor 30% afhankelijk van ingevoerde olie, in 2011 was dat al 56%. (China daily)
Banden met Indonesië aangehaald
Gedurende het bezoek van de Indonesische president aan China werden voor 17 miljard $ investeringsakkoorden getekend. Vorig jaar bedroeg de bilaterale handel 60 miljard $ en verwacht wordt dat deze in 2015 80 miljard zal bedragen. China importeert voornamelijk tin en palmolie. Ook betreffende maritieme veiligheid, bestrijding drugstrafiek en toerisme werden akkoorden gesloten. Beide zijden hadden het over de noodzaak tot betere regionale samenwerking onder meer in het kader van ASEAN. (SCMP)

Plan voor noordoosten

De regering heeft een plan om de noordoostelijke regio die bestaat uit de provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning te verjongen. De Nationale Commissie voor Ontwikkeling en hervormingen wil de regio uitbouwen als een internationale basis voor uitrustingsgoederen, grondstoffen en energie enerzijds maar ook als basis voor landbouw en veeteelt. De regering wil van het gebied een uitvalsbasis maken naar noordoost Azië. Volgens viceminister Du Ying zullen de kust en grensgebieden als Dalian, Dandong, Heihe, Manzhouli, Hunchun en Suifenhe verder open gesteld worden en de samenwerking met Rusland verdiept. Gedurende het 12° vijfjarenplan zal het fiscaal pakket aan de regio worden opgevoerd: enkel in 2011 en 2012 bedraagt het 29 miljard yuan. Tegen 2015 zijn de streefcijfers voor verstedelijking 60%; tertiaire sector 40 % van brp; graanproductie 126 miljoen ton; werkloosheid onder 5% met b7,5 miljoen nieuwe banen. Ook zullen meer dan 3 miljoen sociale woningen worden gebouwd.

Sleutelnijverheden verder hervormd

De regering heeft beslist om de hervorming in de sleutelsectoren energie en spoorwegen op te voeren. De prijshervorming voor grondstoffen gaat verder en bij de residentiele verbruikers komt er een tarievensysteem bij de elektriciteit in schijven. Bij de geraffineerde olie zal ook de markt meer gaan spelen. Verder wordt gewerkt aan meer deelname van de privésector in spoorwegen, financiën, energie, telecom en onderwijs. Ook het intrestsysteem wordt meer marktgericht en KMOs plus landbouw moeten makkelijker aan krediet kunnen geraken. Naar verluidt is een hervormingsplan van de spoorwegen gedeeltelijk klaar.

Petroleumprijs stijgt nogmaals

De stijging van de petroleumprijzen met maximum 7,8% is de grootste sinds drie jaar. Drie weken geleden was er al een andere stijging. De huidige internationale olieprijzen zijn maar een deel van de verklaring. De Chinese oliemaatschappijen vroegen al lang een prijsverhoging omdat ze verlies maakten bij de hoge internationale prijzen, doch die mocht er maar komen nadat de inflatie voldoende gedaald was (tot 3,2% in februari).Sinds 2009 bestaat er een systeem waarbij de regering de prijzen mag aanpassen wanneer de internationale olieprijzen gedurende 22 dagen buiten een 4% marge schommelen. Landbouw, visvangst, bosbouw, en openbaar vervoer zullen verder brandstofsubsidies krijgen. Taxibedrijven zullen een tijdelijke subsidie krijgen tot de taxiprijzen mogen aangepast worden. In 2000 was China voor 30% afhankelijk van ingevoerde olie, in 2011 was dat al 56%. (China daily)

Onregelmatigheden bij Hsl

De Auditdienst heeft de vorig jaar opgestarte Hsl-lijn Peking Shanghai onderzocht. Deze kostte 217 miljard yuan. De onregelmatigheden begonnen al bij de openbare aanbestedingen in 2007 waarbij bepaalde termijnen niet werden nageleefd. Materialen werden gekocht bij bedrijven die niet in competitie waren en aan een hogere prijs dan zij die de aanbesteding haalden. 413 miljoen werd verspild door het veranderen van de technische voorschriften bij de schokdempers amper 3 maand voor de opening. Het rapport brengt nog onregelmatigheden aan het licht bij betalingen door lagere overheden rond onteigeningen en heeft het verder nog over de laattijdige betaling van leveranciers.

Guangdong vertrouwt pensioengelden toe aan fonds

Guangdong heeft de toelating gekregen om 100 miljard yuan uit het provinciale pensioenfonds voor twee jaar toe te vertrouwen aan de Nationale Raad van het Sociale Zekerheidsfonds om ze te beleggen. Deze Raad beheert al de opbrengsten die de staat haalt uit verkoop van aandelen in staatsbedrijven en andere toewijzingen van de staat. Bedoeling is dat de raad de kapitalen van Guangdong belegt in hoofdzakelijk risicoloze obligaties en kasbonnen. Het is niet uitgesloten dat een deel ook in aandelen op de beurs belegd wordt; dit is wettelijk toegelaten tot 40%. De Raad die al 800 miljard beheert, geeft aan de provincie een kapitaalswaarborg en een minimum rendement. Tot nog toe realiseerde de Raad een jaarlijks rendement van meer dan 9%, met zowat 20% aandelen in portefeuille. De actie van Guangdong is een primeur die door andere delen van het land zou kunnen gevolgd worden. Door pensioengelden gewoon op een spaarrekening te laten staan, brengen ze minder op dan de inflatie. Vandaar de poging om mee van de beurswinsten te genieten. Alle pensioenfondsen in China hebben samen voor 2.000 miljard in kas, en daarvan is slechts 32 miljard belegd in obligaties. Meer van dit geld naar de beurs brengen zou een stabiliserende invloed op de koersen kunnen hebben. Andere deskundigen pleiten er voor de pensioengelden in de reële economie te investeren, zoals in transportprojecten, sociale woningen, projecten voor ouderen en kinderen en andere overheidsprojecten.

Cessna in zee met AVIC

’s Werelds grootste producent van zakenvliegtuigen Cessna zal met Aviation Industry Corporation of China een joint-venture opzetten om te gaan samenwerken bij de productie. China heeft de toegang tot de luchtvaartsector soepeler gemaakt en daar wil Cessna die geconfronteerd wordt met verzadiging van de traditionele markten op inspelen. Van 2010 tot 2011 verdubbelde het aantal business jets in China van 56 tot 116. De nieuwe joint-venture zou in Chengdu de 2 modellen Citation Latitude and the Citation Sovereign bouwen. (FT)

BRICS lenen in yuan

Op de volgende BRICS bijeenkomst einde maart zal naar verluidt beslist worden tot een kaderakkoord tussen de ontwikkelingsbanken van de vijf landen om elkaar grote leningen toe te staan in de eigen munten. Op die manier zou weer een stuk van de wereldhandel ontsnappen aan de greep van de dollar. China sloot al dergelijke overeenkomsten met een aantal andere landen, vooral in Azië: daardoor is al een kleine 13% van de Chinees-Aziatische handel in Chinese munt en tegen 2015 zou dit tot de helft kunnen oplopen. China gaf onlangs ook al een lening van 30 miljard dollar aan Venezuela, waarvan de helft in olie terugbetaald wordt. Financial Times

Nieuwe Chongqing baas stelt investeerders gerust

Na het vervangen van Bo Xilai door Zhang Dejiang te Chongqing heeft de nieuwe partijsecretaris het hoofd van Acer Wang Jen-tang gerust gesteld dat de gevolgde politiek betreffende het aantrekken van ICT-investeringen gewoon wordt verder gezet. Hij beloofde verdere verbetering aan het zakenklimaat zoals door het stroomlijnen van de procedures ter goedkeuring van investeringen. Vorig jaar overschreed Chongqings productie de 1000 miljard yuan. De stad wil dat de banken dit jaar voor 3,5 miljard leningen toestaan aan KMO’s.

Redt China Hollywood?

Door de sterke stijging van de bioscooptickets in China werden vorig jaar niettegenstaande de daling in het westen, toch wereldwijd een vooruitgang geboekt. Vorig jaar werden in VS en Canada maar 1,28 miljard kaartjes verkocht, tegenover 1,57 miljard in 2002. Het inkomen ging er met 4 % op achteruit en toch was er wereldwijd een stijging met 3%. China voegt iedere dag 8 nieuwe schermen er bij en 75 imax-schermen dit jaar, aldus voorzitter van Motion Picture Association of America Chris Dodd

Plan voor noordoosten
De regering heeft een plan om de noordoostelijke regio die bestaat uit de provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning te verjongen. De Nationale Commissie voor Ontwikkeling en hervormingen wil de regio uitbouwen als een internationale basis voor uitrustingsgoederen, grondstoffen en energie enerzijds maar ook als basis voor landbouw en veeteelt. De regering wil van het gebied een uitvalsbasis maken naar noordoost Azië. Volgens viceminister Du Ying zullen de kust en grensgebieden als Dalian, Dandong, Heihe, Manzhouli, Hunchun en Suifenhe verder open gesteld worden en de samenwerking met Rusland verdiept. Gedurende het 12° vijfjarenplan zal het fiscaal pakket aan de regio worden opgevoerd: enkel in 2011 en 2012 bedraagt het 29 miljard yuan. Tegen 2015 zijn de streefcijfers voor verstedelijking 60%; tertiaire sector 40 % van brp; graanproductie 126 miljoen ton; werkloosheid onder 5% met b7,5 miljoen nieuwe banen. Ook zullen meer dan 3 miljoen sociale woningen worden gebouwd.
Sleutelnijverheden verder hervormd
De regering heeft beslist om de hervorming in de sleutelsectoren energie en spoorwegen op te voeren. De prijshervorming voor grondstoffen gaat verder en bij de residentiele verbruikers komt er een tarievensysteem bij de elektriciteit in schijven. Bij de geraffineerde olie zal ook de markt meer gaan spelen. Verder wordt gewerkt aan meer deelname van de privésector in spoorwegen, financiën, energie, telecom en onderwijs. Ook het intrestsysteem wordt meer marktgericht en KMOs plus landbouw moeten makkelijker aan krediet kunnen geraken. Naar verluidt is een hervormingsplan van de spoorwegen gedeeltelijk klaar.
Petroleumprijs stijgt nogmaals
De stijging van de petroleumprijzen met maximum 7,8% is de grootste sinds drie jaar. Drie weken geleden was er al een andere stijging. De huidige internationale olieprijzen zijn maar een deel van de verklaring. De Chinese oliemaatschappijen vroegen al lang een prijsverhoging omdat ze verlies maakten bij de hoge internationale prijzen, doch die mocht er maar komen nadat de inflatie voldoende gedaald was (tot 3,2% in februari).Sinds 2009 bestaat er een systeem waarbij de regering de prijzen mag aanpassen wanneer de internationale olieprijzen gedurende 22 dagen buiten een 4% marge schommelen. Landbouw, visvangst, bosbouw, en openbaar vervoer zullen verder brandstofsubsidies krijgen. Taxibedrijven zullen een tijdelijke subsidie krijgen tot de taxiprijzen mogen aangepast worden. In 2000 was China voor 30% afhankelijk van ingevoerde olie, in 2011 was dat al 56%. (China daily)
Onregelmatigheden bij Hsl
De Auditdienst heeft de vorig jaar opgestarte Hsl-lijn Peking Shanghai onderzocht. Deze kostte 217 miljard yuan. De onregelmatigheden begonnen al bij de openbare aanbestedingen in 2007 waarbij bepaalde termijnen niet werden nageleefd. Materialen werden gekocht bij bedrijven die niet in competitie waren en aan een hogere prijs dan zij die de aanbesteding haalden. 413 miljoen werd verspild door het veranderen van de technische voorschriften bij de schokdempers amper 3 maand voor de opening. Het rapport brengt nog onregelmatigheden aan het licht bij betalingen door lagere overheden rond onteigeningen en heeft het verder nog over de laattijdige betaling van leveranciers.
Guangdong vertrouwt pensioengelden toe aan fonds
Guangdong heeft de toelating gekregen om 100 miljard yuan uit het provinciale pensioenfonds voor twee jaar toe te vertrouwen aan de Nationale Raad van het Sociale Zekerheidsfonds om ze te beleggen. Deze Raad beheert al de opbrengsten die de staat haalt uit verkoop van aandelen in staatsbedrijven en andere toewijzingen van de staat. Bedoeling is dat de raad de kapitalen van Guangdong belegt in hoofdzakelijk risicoloze obligaties en kasbonnen. Het is niet uitgesloten dat een deel ook in aandelen op de beurs belegd wordt; dit is wettelijk toegelaten tot 40%. De Raad die al 800 miljard beheert, geeft aan de provincie een kapitaalswaarborg en een minimum rendement. Tot nog toe realiseerde de Raad een jaarlijks rendement van meer dan 9%, met zowat 20% aandelen in portefeuille. De actie van Guangdong is een primeur die door andere delen van het land zou kunnen gevolgd worden. Door pensioengelden gewoon op een spaarrekening te laten staan, brengen ze minder op dan de inflatie. Vandaar de poging om mee van de beurswinsten te genieten. Alle pensioenfondsen in China hebben samen voor 2.000 miljard in kas, en daarvan is slechts 32 miljard belegd in obligaties. Meer van dit geld naar de beurs brengen zou een stabiliserende invloed op de koersen kunnen hebben. Andere deskundigen pleiten er voor de pensioengelden in de reële economie te investeren, zoals in transportprojecten, sociale woningen, projecten voor ouderen en kinderen en andere overheidsprojecten.
Cessna in zee met AVIC
’s Werelds grootste producent van zakenvliegtuigen Cessna zal met Aviation Industry Corporation of China een joint-venture opzetten om te gaan samenwerken bij de productie. China heeft de toegang tot de luchtvaartsector soepeler gemaakt en daar wil Cessna die geconfronteerd wordt met verzadiging van de traditionele markten op inspelen. Van 2010 tot 2011 verdubbelde het aantal business jets in China van 56 tot 116. De nieuwe joint-venture zou in Chengdu de 2 modellen Citation Latitude and the Citation Sovereign bouwen. (FT)
BRICS lenen in yuan
Op de volgende BRICS bijeenkomst einde maart zal naar verluidt beslist worden tot een kaderakkoord tussen de ontwikkelingsbanken van de vijf landen om elkaar grote leningen toe te staan in de eigen munten. Op die manier zou weer een stuk van de wereldhandel ontsnappen aan de greep van de dollar. China sloot al dergelijke overeenkomsten met een aantal andere landen, vooral in Azië: daardoor is al een kleine 13% van de Chinees-Aziatische handel in Chinese munt en tegen 2015 zou dit tot de helft kunnen oplopen. China gaf onlangs ook al een lening van 30 miljard dollar aan Venezuela, waarvan de helft in olie terugbetaald wordt. Financial Times
Nieuwe Chongqing baas stelt investeerders gerust
Na het vervangen van Bo Xilai door Zhang Dejiang te Chongqing heeft de nieuwe partijsecretaris het hoofd van Acer Wang Jen-tang gerust gesteld dat de gevolgde politiek betreffende het aantrekken van ICT-investeringen gewoon wordt verder gezet. Hij beloofde verdere verbetering aan het zakenklimaat zoals door het stroomlijnen van de procedures ter goedkeuring van investeringen. Vorig jaar overschreed Chongqings productie de 1000 miljard yuan. De stad wil dat de banken dit jaar voor 3,5 miljard leningen toestaan aan KMO’s.
Redt China Hollywood?
Door de sterke stijging van de bioscooptickets in China werden vorig jaar niettegenstaande de daling in het westen, toch wereldwijd een vooruitgang geboekt. Vorig jaar werden in VS en Canada maar 1,28 miljard kaartjes verkocht, tegenover 1,57 miljard in 2002. Het inkomen ging er met 4 % op achteruit en toch was er wereldwijd een stijging met 3%. China voegt iedere dag 8 nieuwe schermen er bij en 75 imax-schermen dit jaar, aldus voorzitter van Motion Picture Association of America Chris Dodd. De 6 bazen van Hollywood concerns hadden onderhandelingen met Xi Jinping waarbij deze beloofde het aantal VS-films dat in China toegelaten wordt, te vergroten. (FT)
Banden met Indonesië aangehaald
Gedurende het bezoek van de Indonesische president aan China werden voor 17 miljard $ investeringsakkoorden getekend. Vorig jaar bedroeg de bilaterale handel 60 miljard $ en verwacht wordt dat deze in 2015 80 miljard zal bedragen. China importeert voornamelijk tin en palmolie. Ook betreffende maritieme veiligheid, bestrijding drugstrafiek en toerisme werden akkoorden gesloten. Beide zijden hadden het over de noodzaak tot betere regionale samenwerking onder meer in het kader van ASEAN. (SCMP)

. De 6 bazen van Hollywood concerns hadden onderhandelingen met Xi Jinping waarbij deze beloofde het aantal VS-films dat in China toegelaten wordt, te vergroten. (FT)

Banden met Indonesië aangehaald
Gedurende het bezoek van de Indonesische president aan China werden voor 17 miljard $ investeringsakkoorden getekend. Vorig jaar bedroeg de bilaterale handel 60 miljard $ en verwacht wordt dat deze in 2015 80 miljard zal bedragen. China importeert voornamelijk tin en palmolie. Ook betreffende maritieme veiligheid, bestrijding drugstrafiek en toerisme werden akkoorden gesloten. Beide zijden hadden het over de noodzaak tot betere regionale samenwerking onder meer in het kader van ASEAN. (SCMP)
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *