Tag: audit

zie ook supervisie

De stand van zaken 197

De cijferdans Volgens een eerste raming van HSBC zou het PMI-cijfer van 51,7 vorige maand vallen tot 50,3. Ook de meeste sub indexen zouden achteruit gaan, maar deze van export minder erg. Meer officieel zijn de cijfers van de buitenlandse investeringen die in juli met 16% achteruit gingen vergeleken met vorig jaar. Tijdens de eerste 7 maanden blijft het cijfer echter nagenoeg stationair. Buitenlandse investeerders hebben dan 13.249 bedrijven opgericht, 1,6 % meer dan het…

Blunderboek vindt 4,4 miljard misbruik in 2011

Het rapport van het Chinese Rekenhof over 2011 heeft voor 4,4 miljard misbruik gevonden begaan door 300 ambtenaren van 50 instanties. Top audit man Liu Jiayi legde zijn bevindingen voor aan het Volkscongres. 50 verschillende ministeries en agentschappen misbruikten dus voor 4,39 miljard yuan. Volgens Liu bestaat een groeiende tendens van corrupte ambtenaren om smeergeld aan te nemen via tussenpersonen. Daartoe behoren vereisten om openbare aanbestedingen te doen via raadgevers die gelinkt zijn met ambtenaren.…

De Stand van zaken 92

Kanton haalt Hong Kong in –Volgens een rapport van het Guangzhou Development Research Institute bij de Universiteit van Kanton zal Kantons brp tegen 2015 dat van Hong Kong en Singapoer evenaren. Taiwan wordt pas in 2024 ingehaald. Momenteel bedraagt Kantons brp  70 % van Hong Kongs of Singapoer. Kanton zou volgens het vijfjarenplan jaarlijks met 11 % moeten groeien, terwijl de 2 anderen de afgelopen jaren een 3 tot 4% economische groei kenden.  De productie…

De stand van zaken 84

Plan voor noordoosten –De regering heeft een plan om de noordoostelijke regio die uit de provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning bestaat, te verjongen. De Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie wil de regio uitbouwen als een internationale basis voor uitrustingsgoederen, grondstoffen en energie enerzijds maar ook als basis voor landbouw en veeteelt anderzijds. De regering wil van het gebied een uitvalsbasis maken naar noordoost Azië. Volgens viceminister Du Ying zullen de kust- en grensgebieden als Dalian, Dandong, Heihe,…

De stand van zaken 24

Kort zakelijk nieuws uit China OESO: nog 2 jaar 9,7 % groei De Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling voorspelt dat China de volgende twee jaar toch jaarlijks robuust met 9,7 % zal blijven stijgen. Voorspeld wordt dat de verhoging van de niet-voedselprijzen gecompenseerd zal worden door een verlaging van de inflatie in de voedselsector, zodat het inflatiecijfer in China op 3 % wordt gestabiliseerd. De OESO, die 33 geïndustrialiseerde staten verenigt, denkt er aan ook…

Auditdienst: “Lokale besturen verbergen 79 mljd inkomen”

Lokale besturen in 12 provincies en 26 steden zullen 75 miljard inkomsten uit de verkoop van gronden ontvangen die ze niet opnamen in hun boeken, aldus de Nationale Auditdienst die verder nog talrijke onregelmatigheden vond. De dienst pluisde tussen januari 2008 en juni vorig jaar de boeken uit van 17 provincies en de steden in deze. Het rapport ontdekte dat 79 miljard te ontvangen inkomen  niet in de boeken terug te vinden is, waarvan 94 % betrekking…

Audit vindt 234 miljard yuan misbruikt

Het Nationaal Auditbureau heeft vastgesteld dat gedurende de eerste 11 maanden van 2009 in totaal 237 miljard yuan werd misbruikt. Er werden 67 gevallen komende van regeringsofficials aan het gerecht overgemaakt. De audit onderzocht 99.000 ondernemingen en instellingen uit de publieke sector, regeringen en besturen. De inspectie werd uitgestuurd naar 55 regeringsbesturen, staatsondernemingen  en naar instellingen op provinciaal niveau. Zo’n 20.000 personen werden aan de tand gevoeld. Uit de cijfers blijkt dat over de 11 maanden 234…