Dorpelingen verdedigen hun rechten


Het arrondissementsbestuur van Huaibin in de provincie Henan heeft een project voor villabouw stilgelegd na nieuws over protesten van dorpsbewoners dat 330 hectare land gedwongen onteigend werden. Het project ligt op de oever van de Huai Rivier. Een onderzoeksteam is ter plaatse en de lokale overheid heeft verklaard dat supervisie door de media welkom is.

naamloosDe gronden waren vorige herfst onteigend, en de boeren kregen 36.000 yuan per mu (zowat 7 euro per m²) maar gingen hier niet mee akkoord.
Het Dagblad van de Chinese Jeugd meldt dat op 10 augustus ondanks protesten van dorpsbewoners bulldozers begonnen waren met omwoelen van landbouwgrond. Volgens de nationale radio zou een niet geïdentificeerde groep van 100 personen de protesterende boeren al op 29 maart aangevallen hebben. In China Daily vertelden dorpsbewoners over hun grieven en over de blessures die ze bij de aanval opliepen. Zo vertelde een 46-jarige boer dat de schadevergoeding slechts genoeg is om vijf of zes jaar te overbruggen. Maar na de onteigening houdt zijn gezin nog slechts 850 m² over, zelfs niet genoeg om voor zichzelf basisvoedsel te kweken. Bij het protest liep hij twee gebroken ribben op.
Het arrondissement Huaibin is een arm arrondissement, en de plaatselijke overheid ziet het project als een dringende noodzaak voor ontwikkeling. Omdat de overheid er zelf geen geld voor had werd een vastgoedpromotor onder de arm genomen. De verantwoordelijke voor het project verklaart dat er gratis huizen voor de boeren zullen gebouwd worden. Daarin kunnen ze wonen, of ze verhuren.
De voorbije tien jaar heeft de nationale regering talrijke maatregelen genomen om de rechten van onteigende personen beter te doen respecteren. Maar in de praktijk blijken er nog achterpoortjes te zijn. De druk op de lokale besturen om grond zo goedkoop mogelijk te onteigenen voor ontwikkelingsprojecten die geld voor het lokale budget opbrengen is groot. Het merendeel van de sociale conflicten in China draait rond onteigeningen.De media spelen een toenemende rol in het aanklagen van mistoestanden. (Bron: China Daily)

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar