Duurzame Ontwikkeling VN en Global Development Initiative (UPD)

toespraak Wang Yi (foto Xinhua / Liu Bin) disclaimer

Op 9 en 10 juli 2023 werd in Beijing een internationale conferentie gehouden over gezamenlijke ontwikkeling. Een groot internationaal gezelschap boog zich over de stand van zaken van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de verhouding met het ‘Global Development Initiative’.

Het was het eerste evenement van een ‘Forum voor wereldwijde actie voor gezamenlijke ontwikkeling’, georganiseerd door het China International Development Cooperation Agency (Cidca).

GDI en SDG

De bedoeling was om informatie te geven over het ‘Global Development Initiative’, het GDI. Dat breedopgezette voorstel van Xi Jinping, begonnen in 2021, wil een stimulans geven aan de  Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties, ook wel de Duurzame Ontwikkelingsagenda van de VN genoemd of United Nations SustainableDevelopmentGoals2030 (SDG). China roept via het GDI op tot internationale actie om de mondiale problematiek van groei en ontwikkeling door samenwerking aan te pakken. Volgens Chinese functionarissen hebben meer dan 100 landen en internationale organisaties hun steun uitgesproken voor het GDI. Waarnemers zien dat initiatief als een aanvulling en verbreding van het Belt and Road Initiative (BRI, de Nieuwe Zijderoutes) dat tot nu toe heeft geleid tot een financiering voor ongeveer een biljoen (een miljoen keer een miljoen) dollar van infrastructuurprojecten allerhande.

8 x samenwerking

Op de agenda van de conferentie in Beijing stonden besprekingen over acht belangrijke thema’s. Deze acht zijn ook de terreinen waarvoor het GDI een samenwerking bepleit. Het gaat om armoedebestrijding, voedselzekerheid, respons op pandemieën en vaccins, financiering voor ontwikkeling (vooral hoe armere landen een groter deel van de financiering voor groene projecten kunnen krijgen), klimaatverandering en groene ontwikkeling, industrialisatie, digitale economie en connectiviteit in het digitale tijdperk.

Brief van Xi

De Chinese president Xi Jinping had een schriftelijke boodschap voor de conferentie, waarin hij stelde dat ontwikkeling ‘het eeuwige thema is van de menselijke samenleving’ en een belangrijke weg naar een betere wereld. Xi schreef dat ‘China het grootste ontwikkelingsland is en zijn eigen ontwikkeling altijd in een bredere context heeft geplaatst, om via zijn eigen vooruitgang nieuwe kansen te creëren voor alle andere landen’ en ‘China zal nog meer middelen inzetten voor wereldwijde ontwikkelingssamenwerking’. Verder beloofde de Chinese president dat ‘China wil samenwerken met de internationale gemeenschap om het GDI verder te bevorderen en nieuwe bijdragen wil leveren aan de verwezenlijking van de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 van de VN en de opbouw van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid’.

Prominenten

Meer dan 800 deelnemers bespraken de verschillende thema’s, ingeleid door belangrijke politici. Kan Zaw, minister van Investeringen en Buitenlandse Economische Betrekkingen van Myanmar noemde de resultaten van China op het gebied van armoedebestrijding inspirerend voor andere derdewereldlanden. Kan Zaw steunt de beslissing om  armoedebestrijding tot een van de speerpunten van het GDI te maken.

Een ander punt dat hoog op de agenda stond was de voedselzekerheid. Hierover kwam Jong-Jin Kim, adjunct-directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), aan het woord. De ‘acht belangrijkste samenwerkingsgebieden’ van het GDI zijn zeer relevant voor de prioriteiten van de FAO, aldus Kim. De FAO zal de internationale samenwerking met China in de voedselsector blijven versterken.

Ahmed Latheef, minister van Buitenlandse Zaken van de Malediven, zei dat de Malediven de inzet van China waarderen om de klimaatverandering aan te pakken en groene ontwikkeling te stimuleren. De Malediven hopen verder ook in de blauwe economie met China samen te werken: de bevordering van een gezamenlijke en duurzame ontwikkeling van oceanen en zeeën. De Oegandese minister van Buitenlandse Zaken Odongo Jeje Abu sprak zijn waardering uit voor de bijdrage van China aan belangrijke infrastructuur in Oeganda. Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de VN en nu voorzitter van het Boao Forum voor Azië, zei dat alleen door gezamenlijke inspanningen de doelstellingen van de Verenigde Naties kunnen worden gerealiseerd. Daarom riep hij alle landen op zich te verenigen en samen te werken. Namen verder het woord, off en online: de premier van de Salomonseilanden Sogavare, de Tanzaniaanse president Hassan, de Zimbabwaanse president Mnangagwa, de Cambodjaanse premier Hun Sen, de Pakistaanse premier Sharif, de eerste vicepremier van Wit-Rusland Snopkov en de Laotiaanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Kommasith.

kaart 2019 die vooruitgang SDG toont: van donker (groot) naar licht (minder) auteur Grimpeurgf licentie

Wang Yi

De Chinese topdiplomaat Wang Yi hield een keynote speech. Wang, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, is tegenwoordig directeur van het Bureau van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Centraal Comité en lid van het Politiek Bureau van de CPC. Hij liet weten dat China, zelf het grootste ontwikkelingsland, een stevige bondgenoot blijft voor het grote aantal landen in het mondiale Zuiden. De Volksrepubliek zal de prioriteiten op de ontwikkelingsagenda ondersteunen, projecten verder perfectioneren, knelpunten bij de financiering aanpakken, de methoden voor ontwikkelingssamenwerking vermeerderen, en jongeren ondersteunen in hun ambitie om bij ontwikkeling het voortouw te nemen.

11 projecten

China gaat 11 nieuwe ontwikkelingsprojecten in het buitenland uitvoeren – onder andere voor infrastructuur, zoals elektriciteitscentrales, gemeenschapsziekenhuizen en openbaar vervoer. Enkele voorbeelden: installaties voor windenergie in Oezbekistan, een ziekenhuis in Ecuador. De financiering zal komen van het Chinese Agentschap voor Buitenlandse Hulp, een afdeling van Cidca, en er zullen middelen van de particuliere sector en sociale en internationale organisaties aangetrokken worden.

Consensus

Ook Wang hamerde erop dat voor China de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030 van de VN centraal staan. Het door China gelanceerde Global Development Initiative is uitdrukkelijk gericht op het afstemmen en versnellen van die agenda van de VN, daarmee wil Beijing zeggen dat China zich aansluit bij de breedste consensus over ontwikkeling in de wereld. China weerlegt hiermee de bewering dat het internationale regels en normen in zijn voordeel zou willen beïnvloeden, zoals sommigen in het kader van de nieuwe of voortgezette koude oorlog volhouden. Zhao Fengtao, vicevoorzitter van Cidca kwam hier nog eens op terug.

Geen solo

(UPD) China hecht eraan duidelijk te maken dat het GDI geen solo-optreden is, maar een collectief project. Wang Wenbin, woordvoerder BuZa van China zei hierover tijdens een persconferentie op 12 juli: ‘tot nu toe hebben meer dan 100 landen en internationale organisaties steun verleend aan de GDI en hebben bijna 70 landen zich aangesloten bij de Groep Vrienden van de GDI die op het VN-platform is opgericht’. Vorig jaar is er op initiatief van de Emerging Markets and Developing Countries Dialogue (EMDCD) van de BRICS een Dialoog over Mondiale Ontwikkeling gevoerd die leidde tot afspraken over 32 praktische maatregelen. Wang constateerde dat in het afgelopen jaar ‘de helft daarvan is uitgevoerd of de eerste resultaten heeft opgeleverd. Er zijn 20.000 opleidingsmogelijkheden geboden via de 1.000 programma’s voor personeelsontwikkeling die door de Chinese overheid zijn georganiseerd en waarbij bijna alle leden van de Vriendengroep van de GDI zijn betrokken’.

ontwikkeling
First High-Level Conference of the Forum on Global Action for Shared Development in Beijing on July 10 (foto Xinhua) disclaimer

Slotverklaring

Aan het slot van de conferentie werd een plechtige Verklaring van Beijing voor de eerste conferentie op hoog niveau van het Forum voor wereldwijde actie voor gezamenlijke ontwikkeling aangenomen. De volledige Engelse tekst vindt u hier. In het document spreken de ondertekenende partijen hun ‘zorg uit over de groeiende ontwikkelingskloof en duidelijke tekenen van vertraging in de uitvoering van de United Nations SustainableDevelopmentGoals2030 (SDG). Daarom vinden zij het ‘urgenter dan ooit om ontwikkeling centraal te stellen op de internationale agenda’. China krijgt lof voor zijn GDI dat de agenda van de VN steunt en nieuw leven inblaast. Met dat doel wil de vergadering ook de 2023 SDG-top in september van dit jaar aangrijpen als een kans om consensus te bereiken, middelen te bundelen en de kloof voor ontwikkeling te overbruggen.

Hoe nu verder?

Op de conferentie is verder besloten de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties te steunen bij hun actieve rol, technische ervaring uit te wisselen en toe te passen bij de opslag, logistiek, voedselverwerking, graanconservering en vermindering van voedselverlies, en de mondiale industriële en toeleveringsketens voor de voedsel- en landbouwindustrie stabiel en soepel houden. De deelnemers willen meer internationale uitwisseling over rampenpreventie en -hulpverlening in noodsituaties zoals grote rampen en epidemieën. Zij houden vast aan het beginsel van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen en het beginsel van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden. Zij beloven ervoor te zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot ontwikkelingsvoordelen.

De vergadering sprak haar waardering uit voor China als gastland voor deze bijeenkomst. Er is een netwerksecretariaat ingesteld voor verdere werking van het Forum.

Bronnen: Xinhua, cidca.gov.cn, un.org, Straitstimes.com (Singapore), fmprc.gov.cn, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email