Een derde van senioren in Hongkong arm

Een op de drie senioren uit Hongkong heeft het moeilijk om de touwtjes aaneen te knopen en de kloof met de rijkere leeftijdgenoten wordt breder, aldus een studie van de officiële sociale dienst in de stad. De regering vraagt de wetgever een nieuwe vorm van leefloon goed te keuren.

foto SCMP


Hoewel Hongkong geen echte armoedelijn heeft, wordt aangenomen dat zij die minder dan de helft van het mediaan inkomen (3.500 HK$ voor alleenstaande en 13.250 HK$ voor een gezin van 4 hebben, arm zijn ( 1 €=10 HK$). Hun  aantal bedraagt 17,1 % van de bevolking en groeit nog aan. Vooral bij de senioren kampt een op drie om zijn of haar bestaan. Gebaseerd op vermeld criterium waren vorig jaar 1,15 miljoen personen arm. Dit is weliswaar 55.000 minder dan het jaar voordien, maar de inkomenskloof groeide echter aan. Het mediaan inkomen van de rijke gezinnen bedroeg 3,5 maal dat van de arme gezinnen, terwijl dit 10 jaar voordien maar 3,1 maal bedroeg. De armoede bij de senioren nam ook op 10 jaar tijd toe van 32,5% naar 32,7 %. Dit blijkt uit regeringscijfers.
Gedacht wordt dat de invoering van een minimum uurloon van 28 HK$ zou kunnen helpen, als dit jaarlijks zou worden aangepast aan de inflatie. Als reactie op het rapport zei regeringslid Carrie Lam Cheng Yuet-ngor dat de regering een armoedegrens zou bepalen, iets wat het vorig bestuurde niet wilde. Die kan dan later gebruikt worden voor acties tegen armoede. Zij vroeg de wetgevers om een leefloon van 2.200 HK$ goed te keuren. Momenteel krijgen al 290.000 bejaarden een uitkering. Personen die een inkomen van minder dan 6600 HK$ ontvangen en bezittingen onder de 186.000 HK$ zouden van de voorgestelde toelage kunnen genieten. Daarvoor moeten die bezittingen wel aangegeven worden. Stemmen gaan al op die de beide bedragen te weinig vinden. De huidige uitkering beloopt maar 1090 HK$.
Bron SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *